Importovanie textu z iného súboru do publikácie

Publisher pre Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

V programe Publisher máte rôzne možnosti importovania textu do publikácie. Možnosť, ktorú si vyberiete, závisí od toho, koľko textu chcete importovať a čo chcete urobiť s textom po jeho importovaní.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Import vybratého textu alebo grafu z dokumentu vytvoreného v inom programe

Kopírovanie a prilepenie vybratého textu alebo grafu

Konverzia dokumentu programu Microsoft Office Word na publikáciu programu Publisher

Import wordového dokumentu

Import celého textu zo súboru, ktorý bol vytvorený v inom programe

Vloženie súboru

Vytvorenie dávky označení adries, pohľadníc alebo podobných publikácií

Použitie hromadnej korešpondencie na importovanie informácií

Import textu tabuľky z programu Microsoft Windows – založeného na tabuľku v programe Publisher

Kopírovanie a prilepenie textu tabuľky

Kopírovanie a prilepenie vybratého textu alebo grafu

 1. Otvorte súbor obsahujúci text alebo graf, ktorý chcete pridať.

 2. Vyberte text.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text alebo graf a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. Otvorte publikáciu, do ktorej chcete vložiť text alebo graf.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kam chcete vložiť text, a potom kliknite na položku Prilepiť.

  Nové textové pole obsahujúce vložený text sa zobrazí v publikácii.

Tip: Môžete tiež prilepiť text, ktorý ste skopírovali do existujúceho textového poľa. V textovom poli kliknite na miesto, kam chcete prilepiť text, a potom kliknite na položku Prilepiť.

 • Na základe predvoleného nastavenia sa text, ktorý prilepíte, naformátuje podľa schémy písiem v publikácii. Ak sa zobrazí tlačidlo Možnosti prilepenia , text použije iný štýl písma. Ak chcete, aby text zostal pôvodným formátovaním, kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia a potom kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja.

  Možnosť Ponechať formátovanie zdroja

 • Ak kopírujete graf do súboru programu Publisher, skopíruje sa ako bitová mapa a nebudete ju môcť upravovať v programe Publisher.

Na začiatok stránky

Import wordového dokumentu

Máte wordový dokument, ale potrebujete pridať grafiku a chcete využiť výhody vynikajúcich možností ovládania grafiky v programe Publisher. Alebo chcete skonvertovať zostavu, ktorú ste zadali vo Worde do publikácie, aby sa dala označiť rovnakým spôsobom ako všetky ostatné obchodné publikácie.

Konvertovanie wordových dokumentov, ktoré boli vytvorené v programe Microsoft Office Word do publikácií programu Publisher, je našťastie jednoduché. Stačí vybrať požadovaný návrh publikácie a potom vyhľadať wordový dokument, ktorý chcete skonvertovať.

 1. Spustite Publisher.

 2. V zozname typy publikácií kliknite na položku importovať dokumenty programu Word.

  Ak chcete nájsť túto možnosť:

  • V programe Publisher 2016 a Publisher 2013 kliknite na položku vstavané.

  • V programe Publisher 2010 vyhľadajte v časti Ďalšie šablóny.

  • V programe Publisher 2007 vyhľadajte v časti Obľúbené typy publikácií.

 3. Kliknite na požadovaný návrh a potom kliknite na položku vytvoriť.

 4. V dialógovom okne importovať dokument programu Word vyhľadajte a kliknite na súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Skontrolujte publikáciu, aby ste sa uistili, že všetko vyzerá požadovaným spôsobom a potom publikáciu uložte.

Na začiatok stránky

Vloženie súboru

 1. V publikácii Vytvorte textové pole (vložiť > nakresliť textové pole), ak ste tak ešte neurobili.

 2. V textovom poli kliknite na miesto, kam chcete prilepiť text.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Vložiť súbor (v programe Publisher 2007 kliknite na položku textový súbor).

 4. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať, a kliknite naň.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Možno budete musieť zmeniť veľkosť textového poľa tak, aby sa text zmestil podľa svojich predstáv.

Na začiatok stránky

Použitie hromadnej korešpondencie na importovanie informácií

Ak máte e-mailové adresy alebo iné informácie uložené v údajovom súbore, ako je napríklad excelový hárok alebo súbor s kontaktmi programu Outlook, môžete použiť hromadnú korešpondenciu na vytvorenie množiny individuálne adresovaných menoviek s adresami, pohľadníc alebo iných publikácií.

Pomocou hromadnej korešpondencie môžete určiť, ktoré riadky (záznamy) zo súboru s údajmi a text z každého riadka, ktorý chcete zlúčiť do publikácie.

Informácie o používaní hromadnej korešpondencie nájdete v témach:

Na začiatok stránky

Kopírovanie a prilepenie textu tabuľky

 1. Otvorte program spoločnosti Microsoft, ktorý obsahuje požadovaný text tabuľky.

 2. Vyberte požadovaný text.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom kliknite na položku Kopírovať.

  Poznámka: Ak ste skopírovali celú tabuľku, kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku do súboru programu Publisher, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

 4. V programe Publisher kliknite na položku vložiť > tabuľkua potom vyberte požadovaný počet riadkov a stĺpcov.

 5. Kliknite dovnútra tabuľky, v ktorej sa má umiestniť ľavá horná bunka skopírovaného textu.

 6. Na karte domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiťa potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 7. V zozname ako kliknite na položku bunky tabuľky bez formátovania bunkya potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

 1. Otvorte program spoločnosti Microsoft, ktorý obsahuje požadovaný text tabuľky.

 2. Vyberte požadovaný text.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom kliknite na položku Kopírovať.

  Poznámka: Ak ste skopírovali celú tabuľku, kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku do súboru programu Publisher, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

 4. V programe Publisher kliknite na položku vložiť tabuľku na paneli s nástrojmi objekty , kliknite na miesto, kde sa má tabuľka Zobraziť, a potom vyberte položku Možnosti v dialógovom okne Vytvorenie tabuľky .

 5. Kliknite dovnútra tabuľky, v ktorej sa má umiestniť ľavá horná bunka skopírovaného textu.

 6. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 7. V zozname ako kliknite na položku bunky tabuľky bez formátovania bunkya potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×