Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Inštalácia Skypu for Business

Skype for Business je súčasťou balíka produktov Microsoft 365. Čo je Skype for Business?

Niektoré plány služieb Office 365 nezahŕňajú úplného klienta Skypu for Business. Pre tieto plány je k dispozícii aplikácia Skype for Business Basic bez dodatočných nákladov.

Skype for Business si môžete stiahnuť z portálu Microsoft 365. Potom si ho nainštalujte v počítači. Tento postup zvyčajne trvá 10 až 15 minút. Vyberte si z nižšie uvedených pokynov.

Inštalácia aplikácie Skype for Business do počítača s Windowsom

Klient Skype for Business Basic je navrhnutý na používanie v systémoch, ktoré potrebujú iba základné funkcie. Poskytuje okamžité správy (IM), hlasové hovory a videohovory, online schôdze, informácie o dostupnosti (prítomnosti) a možnosti zdieľania.

Na používanie klienta Skype for Business Basic budete potrebovať aktívne konto.

 • Stiahnutie a inštalácia Skypu for Business Basic

  Keď na stránke kliknete na tlačidlo Stiahnuť, zobrazí sa vám výzva na výber súboru na stiahnutie, ktorý zodpovedá vydaniu vašich ďalších aplikácií balíka Office (32-bitové alebo 64-bitové vydanie). Ak neviete, vyberte 32-bitové vydanie. Inštalátor vám skontroluje vydanie.

 • Ak chcete nasadiť Skype for Business Basic veľkému počtu ľudí v organizácii, informácie o nástrojoch na nasadenie, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Nasadenie klienta Skypu for Business v Microsoft 365.

Tieto pokyny vysvetľujú, ako môžete stiahnuť Skype for Business a nainštalovať ho.

Tip: Ak sa vám súbor aplikácie Skype for Business na stiahnutie nezobrazuje na portáli, skontrolujte, či ho obsahuje plán služieb Microsoft 365 for Business, ktorý ste si zakúpili. Spýtajte sa tiež osoby vo svojej organizácii, ktorá plán kúpila, či vám bola priradená licencia.

 1. Prihláste sa do služieb Microsoft 365 na lokalite https://admin.microsoft.com/.

 2. V hornej časti stránky služieb Microsoft 365 vyberte položky Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Microsoft 365.

  Výber nastavení služieb Office 365

 3. Vyberte položku Softvér.

  Výber položky Inštalácia a správa softvéru

 4. V závislosti od plánu služieb Microsoft 365 vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak sa vám zobrazí táto stránka, vyberte možnosť Skype for Business Vyberte jazyk, vydanie, ktoré zodpovedá vašim ďalším aplikáciám balíka Office (32-bitové alebo 64-bitové – ak neviete, ktoré máte použiť, vyberte predvolené), a vyberte položku Inštalovať. Potom prejdite na krok 5.

   Na prvej strane sprievodcu inštaláciou Skypu vyberte jazyk.

  • Ak je Skype for Business dodávaný spolu s inými aplikáciami služieb Microsoft 365, zobrazí sa vám táto stránka. Vyberte položku Inštalovať a nainštalujte balík aplikácií služieb Microsoft 365 vrátane aplikácie Skype for Business. Keď ste hotoví, prejdite na položku Prvé prihlásenie na konci tohto postupu.

   Toto sa vám zobrazí, ak je vaša verzia Skypu for Business dodaná spolu s ďalšími aplikáciami balíka Office.

  • Ak sa vám Skype for Business nezobrazuje v zozname vôbec, potom nie je súčasťou vášho podnikového plánu služieb Office 365 alebo vám správca nepriradil licenciu. O pomoc požiadajte svojho správcu (osobu, ktorá vám poskytla prihlasovacie údaje).

 5. V dolnej časti obrazovky výberom položky Uložiť ako súbor setupskypeforbusinessentryretail.exe stiahnete do počítača.

  Ak chcete uložiť aplikáciu do počítača, vyberte možnosť Uložiť ako.

  Dôležité: Zapamätajte si, kde ste súbor setupskypeforbusinessentryretail.exe v počítači uložili. Ak sa Skype for Business počas nastavovania zastaví, pomocou tohto súboru ho budete môcť opätovne spustiť.

 6. Po stiahnutí súboru setupskypeforbusinessentryretail.exe vyberte položku Spustiť.

  Ak chcete spustiť inštalačného sprievodcu, vyberte položku Spustiť.

  Spustí sa inštalátor balíka Office a zobrazí sa hlásenie týkajúce sa inštalácie balíka Office. V skutočnosti sa však inštaluje len Skype for Business. Neinštaluje sa celý balík Office.

  Inštalátor balíka Office vyzerá ako keby sa inštaloval Office, ale inštaluje sa vlastne Skype for Business.

 7. Po skončení inštalátora balíka Office sa zobrazí hlásenie o dokončení inštalácie balíka Office vo vašom počítači. V skutočnosti sa však nainštaloval len Skype for Business. Vyberte položku </c0>Zavrieť</c0>.

 8. Spustite Skype for Business. Ak súhlasíte s licenčnou zmluvou, v okne Najskôr to najdôležitejšie vyberte položku Prijať.

Skype for Business môžete nainštalovať až do 5 PC. Ak chcete inštalovať Skype for Business v ďalšom PC, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do ďalšieho počítača.

 2. Prihláste sa do služieb Microsoft 365 na lokalite https://admin.microsoft.com/.

 3. Zopakujte postup na stiahnutie a inštaláciu aplikácie Skype for Business, ktorý je uvedený vyššie.

Gratulujeme! Práve ste nainštalovali Skype for Business. Teraz sa môžete prvýkrát prihlásiť v Skype for Business.

Prvé prihlásenie

 1. Na prihlasovacej stránke pre Skype for Business zadajte svoju identifikáciu používateľa služieb Microsoft 365 a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

  Ak napríklad na prihlásenie do služieb Microsoft 365 používate adresu jakub@contoso.com, aj na prihlásenie do služby Skype for Business sa bude používať táto adresa.

  Prihláste sa so svojím kontom Facebook alebo vyberte položku Vytvoriť konto.

 2. Zadajte svoje heslo v Microsoft 365.

 3. Ak chcete heslo uložiť na použitie pri ďalšom prihlasovaní, na ďalšej stránke vyberte položku Áno.

  Vyberte možnosť Áno, ak chcete uložiť heslo, aby ste sa nabudúce mohli prihlásiť automaticky.

 4. V poli Pomoc pri vylepšovaní Skypu for Business vyberte, či chcete povoliť zhromažďovanie denníkov chýb a informácií týkajúcich sa konfigurácie zariadenia.

Blahoželáme! Teraz ste pripravení na absolvovanie videoškolenia na Skype for Business.

Ak máte Office 2007, 2010 alebo 2013, Skype for Business 2016 môžete bezpečne nainštalovať a používať. Existujúce programy balíka Office sa neprepíšu, POKIAĽ NEINŠTALUJETE MICROSOFT 365 PROPLUS. Pred inštaláciou si prečítajte všetky informácie uvedené nižšie.

Čo sa stane, keď inštalujem Skype for Business 2016 v počítači s balíkom Office 2007, 2010 alebo 2013?

 • Postupujte podľa pokynov na inštaláciu aplikácie Skype for Business pre váš plán:

 • Keď prejdete na inštaláciu aplikácie Skype for Business 2016, zobrazí sa vám táto stránka, ktorá označuje, že budete inštalovať iba Skype for Business:

  Na prvej strane sprievodcu inštaláciou Skypu vyberte jazyk.

 • Keď vyberiete položku Inštalovať, spustí sa inštalátor balíka Office. Vyzerá to, akoby sa inštaloval celý balík Office, ale inštaluje sa iba Skype for Business.

 • Ak máte Office 2007, Skype for Business 2016 nebude plne integrovaný s vašimi programami balíka Office. Nezobrazí sa vám napríklad prítomnosť spolupracovníkov pri písaní e-mailu v Outlooku (slovom „prítomnosť“ chcem povedať, že sa vám nezobrazí, či sú k dispozícii, nemajú čas alebo sú preč) a nebudete mať ani niekoľko ďalších funkcií. Budete však môcť využívať chat (okamžité správy) a konferencie so svojimi spolupracovníkmi.

DÔLEŽITÉ: AK STE SI KÚPILI MICROSOFT 365 PROPLUS, BUDETE MUSIEŤ INOVOVAŤ NA CELÝ BALÍK OFFICE 2016, ABY STE ZÍSKALI SKYPE FOR BUSINESS. PREDCHÁDZAJÚCE VERZIE BALÍKA OFFICE SA PREPÍŠU. Keď budete inštalovať Skype for Business, to, že máte Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie, zistíte podľa toho, že sa vám nezobrazí možnosť nainštalovať Skype for Business. Namiesto toho sa vám zobrazí toto:

Toto sa vám zobrazí, ak je vaša verzia Skypu for Business dodaná spolu s ďalšími aplikáciami balíka Office.

Ak nechcete inovovať na Office 2016, obráťte sa na osobu, ktorá kúpila váš plán služieb Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie, a informujte sa o získaní predplatného na samostatný plán Skype for Business Online.

Nenašli ste v tomto článku to, čo potrebujete? Pozrite si tieto pokyny na inštaláciu:

Dôležité: Ak inovujete z plánu Microsoft 365 Mid-size alebo Microsoft 365 Small Business Premium na Aplikácie Microsoft 365 pre firmy alebo Microsoft 365 Business Standard, Skype for Business sa z počítača odstráni. Ak chcete získať jeho funkcie späť, musíte si nainštalovať Skype for Business Basic. Ďalšie informácie.

Inštalovať Skype for Business pre Mac

V týchto pokynoch sa vysvetľuje stiahnutie a inštalácia aplikácie Skype for Business pre Mac z portálu Microsoft 365. Skôr než začnete, odporúčame, aby ste si prečítali systémové požiadavky.

 1. Prihláste sa do služieb Microsoft 365 na lokalite https://admin.microsoft.com/.

 2. V časti Softvér vyberte položku Skype for Business.

  Zoznam softvéru balíka Office 365 so Skypom for Business

  Poznámka: Ak sa vám súbor aplikácie Skype for Business na stiahnutie nezobrazuje na portáli, skontrolujte, či ho obsahuje plán služieb Microsoft 365 for Business, ktorý ste si zakúpili. Spýtajte sa tiež osoby vo svojej organizácii, ktorá plán kúpila, či vám bola priradená licencia.

 3. Na stránke Inštalácia Skypu for Business v Macu kliknite na položku Inštalovať. Skype for Business sa stiahne do vášho počítača.

  Stránka Inštalácia Skypu for Business v Macu
 4. V Docku kliknite na položky Softvér na stiahnutie > Otvoriť Finder.

 5. Vyberte súbor SkypeForBusinessInstaller_<nn.n.n.nnn>.pkg.

 6. Postupujte podľa pokynov v inštalátore Skypu for Business.

Dokončili ste inštaláciu aplikácie Skype for Business pre Mac. Teraz ste pripravení na prihlásenie do Skypu for Business v Macu.

V týchto pokynoch sa vysvetľuje stiahnutie a inštalácia aplikácie Skype for Business pre Mac z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft. Skôr než začnete, odporúčame, aby ste si prečítali systémové požiadavky.

 1. Prejdite na stránku sťahovania Skypu for Business na Macu.

 2. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť.

  Tlačidlo Stiahnuť
 3. Uložte súbor balíka inštalátora (.pkg) do počítača.

 4. V počítači dvojitým kliknutím na súbor .pkg spustite inštalátor Skype for Business.

 5. Postupujte podľa pokynov v inštalátore Skypu for Business.

Dokončili ste inštaláciu aplikácie Skype for Business pre Mac. Teraz ste pripravení na prihlásenie do Skypu for Business v Macu.

Súvisiace témy

Inštalácia Skypu for Business v mobilnom zariadení

Odinštalovanie Skypu for Business

Zakúpenie Skypu for Business

Stiahnutie nekomerčnej verzie Skypu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×