Režim kompatibility zabraňuje strate funkcií úprav a uľahčuje spoluprácu s ľuďmi, ktorí používajú staršie verzie PowerPointu. Strata funkčnosti sa môže vyskytnúť vtedy, keď sa text a objekty, ako sú napríklad tvary alebo grafické prvky SmartArt, konvertujú na obrázky alebo bitové mapy. Alebo ak ste napríklad pridali animáciu do textu a potom sa text skonvertoval na obrázok, animácia sa stratí.

Poznámka: Informácie o zapnutí alebo vypnutí režimu kompatibility, spustení kontroly kompatibility alebo konverzii prezentácie na novšiu verziu PowerPointu nájdete v téme Práca s rôznymi verziami PowerPointu pomocou režimu kompatibility.

Režim kompatibility presadzuje kompatibilitu medzi novšími verziami PowerPointu a powerpointových súborov 97 – 2003 (.ppt) tým, že potlačí funkcie v novšej verzii, ktoré môžu potenciálne pridať obsah (napríklad efekt), ktorý nie je kompatibilný so súbormi PowerPointu 97 – 2003. Režim kompatibility zabezpečí, že budete môcť otvárať a ukladať súbory PowerPointu 97 – 2003 bez ich konvertovania.

V režime kompatibility môžete otvárať, upravovať a ukladať prezentácie PowerPointu 97 – 2003, nebudete však môcť používať všetky nové funkcie PowerPointu. V posledných verziách PowerPointu sa režim kompatibility spúšťa, keď vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Otvorte súbor, ktorý bol uložený vo formáte PowerPointu 97 – 2003 (.ppt).

  • Konverzia formátu powerpointového súboru na formát súboru PowerPointu 97 – 2003 pomocou príkazu Uložiť ako.

  • Nastavte PowerPoint tak, aby ukladal všetky prezentácie vo formáte PowerPointu 97 – 2003.

Keď uložíte súbor PowerPointu (.pptx) ako súbor prezentácie PowerPointu 97 –2003 (.ppt), PowerPoint automaticky spustí kontrolu kompatibility, aby identifikoval možné problémy s kompatibilitou. Kontrola kompatibility vás upozorní na obsah, ktorý nemusí byť kompatibilný so staršími verziami PowerPointu.

Informácie o manuálnej kontrole kompatibility nájdete v téme Práca s rôznymi verziami PowerPointu pomocou režimu kompatibility.

Ako zistiť, či ste v režime kompatibility

Ak ste v režime kompatibility:

Súčasti prezentácie, ktoré sa správajú odlišne v režime kompatibility

Nižšie je uvedený zoznam súčastí prezentácie, ktoré sa správajú odlišne alebo nie sú pri práci v režime kompatibility k dispozícii.

Súčasť PowerPointu

Správanie v režime kompatibility

Tieňovanie

Jemné vonkajšie tiene sa konvertujú na tvrdé tiene, ktoré môžete upraviť.

Obrysy s prechodom na tvaroch alebo texte

Nie sú k dispozícii.

Písma nadpisov a základného textu

Písma nadpisov a základného textu sa konvertujú na statické formátovanie. Ak potom súbor znova otvoríte a použijete iný štýl, písma nadpisov a tela sa automaticky nezmenia.

Úrovne odsadenia

Niektoré úrovne odsadenia nie sú k dispozícii.

Viaceré stĺpce textu

Nie sú k dispozícii.

Tvary vo zástupné objekty

Nie sú k dispozícii.

Prečiarknutý a dvojito prečiarknutý text

Nie je k dispozícii.

Symboly

Nie sú k dispozícii.

Textové efekty, ako je napríklad tieň, odraz alebo žiara

Nie sú k dispozícii.

Motívy

Niektoré motívy spôsobujú, že tvary a zástupné objekty sa premeniť na obrázky.

Rýchle priradenie štýlov objektov WordArt

Nie sú k dispozícii.

Kontrola kompatibility prezentácie so staršími verziami PowerPointu

Ak chcete skontrolovať, či prezentácia nemá problémy s kompatibilitou spôsobujúca obmedzenú funkčnosť alebo vernosť v starších verziách PowerPointu, môžete spustiť kontrolu kompatibility. Kontrola kompatibility zistí prípadné problémy s kompatibilitou vo vašej prezentácii a pomôže vám vytvoriť zostavu, aby ste ich mohli vyriešiť.

Dôležité: Keď pracujete na prezentácii v režime kompatibility v, kde je prezentácia vo formáte súboru PowerPointu 97-2003 (.ppt) namiesto novšieho formátu súborov založeného na formáte XML (.pptx), pri ukladaní prezentácie sa automaticky spustí kontrola kompatibility.

Existujú dva rôzne typy hlásení kontroly kompatibility:

  • Najbežnejší typ správ vás informuje, že pri otvorení prezentácie v staršej verzii PowerPointu stratíte funkčnosť úprav. Ak napríklad uložíte prezentáciu s grafickými prvkami SmartArt vo formáte staršej verzie PowerPointu a potom tento súbor otvoríte v niektorej zo starších verzií PowerPointu, grafický prvok SmartArt sa zmení na obrázok. Ak však súbor znova otvoríte v novšej verzii PowerPointu bez toho, aby ste grafický obrázok SmartArt akokoľvek upravili, môžete grafický prvok SmartArt ďalej upravovať. Takéto typy hlásení obsahujú text „v starších verziách PowerPointu“.

  • Druhý typ správy vás informuje o tom, že funkcia sa natrvalo stratí. Ak napríklad zmeníte zástupný text vo vlastnej rozložení, zástupný text sa natrvalo stratí.

Ďalšie informácie o hláseniach kontroly kompatibility nájdete v téme Kontrola kompatibility v PowerPointe.

Informácie o spustení kontroly kompatibility nájdete v téme Použitie režimu kompatibility na prácu s rôznymi verziami PowerPointu.

Prečo nie je možnosť alebo príkaz k dispozícii?

Vo väčšine prípadov, ak možnosť alebo príkaz nie sú k dispozícii, znamená to, že ste v režime kompatibility. Ak chcete mať isté, potvrďte, že ste v režime kompatibility. Keď zistíte, že ste v režime kompatibility, uložte prezentáciu v aktuálnom type súboru (.pptx) a potom budete mať možnosť alebo príkaz k dispozícii na použitie.

Pozrite tiež

Použitie režimu kompatibility na prácu s rozličnými verziami PowerPointu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×