Je možné vytvoriť záložku v programe Publisher?

Publisher pre Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Ak hľadáte informácie o vytváraní záložiek pomocou Publishera, môžete sa zaujímať buď o:

 • hypertextové záložky, ktoré môžete použiť na vytvorenie presunov na určité miesta na strane v publikácii,

 • šablóny záložky, ktoré môžete použiť na vytvorenie knižných záložiek.

V tomto článku sa popisuje, ako vytvoriť knižné záložky. Informácie o tom, ako vytvoriť hypertextové prepojenia v publikácii, nájdete v téme Vytvorenie hypertextového prepojenia v Publisheri.

Čo vás zaujíma?

Použitie šablóny

Nie všetky verzie Publishera zahŕňajú návrhy publikácií, ktoré sú určené výhradne na použitie ako záložky. Môžete však jednoducho prispôsobiť iný existujúci návrh publikácie a použiť ako záložky.

Publikácie, ktoré sú nastavené na tlač viacerých kópií na stranu, napríklad pohľadnice, vizitky alebo darčekové poukazy, môžete prispôsobiť na použitie ako záložky. Záložky môžete vytvoriť aj úplne od začiatku.

Vytvorenie záložky úplne od začiatku

Týmto postupom sa vytvorí hárok záložiek, ktoré sa vytlačia štyri na stranu na papier s veľkosťou 8,5 x 11 palcov s voľným miestom na orezávanie.

 1. Vytvorte novú publikáciu výberom položky Ďalšie veľkosti prázdnych strán zo zoznamu šablón.

 2. V časti Vlastné kliknite na položku Vytvoriť novú veľkosť strany.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie novej veľkosti strany zadajte 2" v poli Šírka a potom 7,5" v poli Výška.

 4. Do poľa Názov zadajte názov pre novú vlastnú veľkosť strany.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a zavrite dialógové okno. Potom kliknite na položku Vytvoriť a vytvorte záložku.

  Prispôsobte publikáciu záložky pridaním obrázkov, grafiky alebo požadovaného textu. Prispôsobenie môžete urobiť aj výberom farebných schém alebo písiem. Ďalšie informácie o všetkých týchto úlohách nájdete v Pomocníkovi Publishera.

  Ak chcete vytlačiť obsah na zadnú stranu záložky, vytvorte obojstrannú záložku pridaním novej strany do publikácie. V ponuke Vložiť kliknite na položku Strana.

 6. Ak chcete vytlačiť publikáciu záložky, kliknite na položku Vytlačiť v ponuke Súbor a vyberte požadované možnosti.

 7. V časti Nastavenia kliknite na položku Jedna strana na hárok a potom vyberte v zozname položku Viacero kópií na hárok.

 8. Vedľa položky Kópie každej strany zadajte hodnotu 4. Teraz by ste mali v ukážke pred tlačou vidieť štyri záložky na jednej strane.

  Poznámky: 

  • Ak tlačíte obojstranné záložky na tlačiarni umožňujúcej obojstrannú tlač, musíte zmeniť možnosti v dialógovom okne Tlačiť a vybrať, ako chcete publikáciu vytlačiť na oboch stranách. Dostupné možnosti v dialógovom okne Tlačiť sa líšia podľa toho, aký typ tlačiarne používate. Ak je možnosť Obojstranná tlač – Preklopiť hárky na krátkom okraji k dispozícii, vyberte ju, aby ste mali istotu, že obsah na každej strane záložky sa vytlačí rovnakým smerom. Môžete vytlačiť skúšobný hárok na určenie najvhodnejších nastavení.

  • Ak tlačíte obojstranné záložky na tlačiarni, ktorá neumožňuje obojstrannú tlač, vytlačte najprv prvú stranu publikácie záložky a následne preklopte hárky, znova ich vložte do zásobníka tlačiarne a vytlačte druhú stranu. Vytlačte najprv skúšobný hárok, aby bolo zrejmé, ktorým smerom treba otočiť papier, keď budete tlačiť druhú stranu.

  • Tlačte záložky na tvrdý papier alebo vizitky, aby boli trvácne.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Použitie šablóny

Publisher neobsahuje žiadne návrhy publikácií, ktoré by boli určené na použitie výhradne ako záložky. Môžete však jednoducho prispôsobiť existujúci návrh publikácie na použitie ako záložky.

Publikácie, ktoré sú nastavené na tlač viacerých kópií na stranu, napríklad pohľadnice, vizitky alebo darčekové poukazy, môžete prispôsobiť na použitie ako záložky. Záložky môžete vytvoriť aj úplne od začiatku.

Vytvorenie záložky úplne od začiatku

Týmto postupom sa vytvorí hárok záložiek, ktoré sa vytlačia štyri na stranu na papier s veľkosťou 8,5 x 11 palcov s voľným miestom na orezávanie.

 1. V zozname Typy publikácií kliknite na položku Veľkosti prázdnych strán.

 2. V časti Štandardné kliknite na položku Vytvoriť vlastnú veľkosť strany.

 3. V dialógovom okne Vlastná veľkosť strany zadajte 2" v poli Šírka a potom 7,5" v poli Výška.

 4. Do poľa Názov zadajte názov pre novú vlastnú veľkosť strany.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, zavrite dialógové okno Vlastná veľkosť strany, kliknite na položku Vytvoriť a vytvorte záložku.

  Prispôsobte publikáciu záložky pridaním obrázkov, grafiky alebo požadovaného textu. Prispôsobenie môžete urobiť aj výberom farebných schém alebo písiem. Ďalšie informácie o všetkých týchto úlohách nájdete v Pomocníkovi Publishera.

  Ak chcete vytlačiť obsah na zadnú stranu záložky, vytvorte obojstrannú záložku pridaním novej strany do publikácie. V ponuke Vložiť kliknite na položku Strana.

 6. Ak chcete vytlačiť publikáciu záložky, kliknite na položku Vytlačiť v ponuke Súbor a vyberte požadované možnosti.

 7. V dialógovom okne Tlačiť v časti Možnosti tlače vyberte položku Viacero kópií na hárok a potom kliknite na položku Tlačiť.

 8. V časti Ďalšie možnosti tlače upravte hodnotu v poli Bočný okraj nadol, kým sa nezobrazia štyri záložky na strane v časti Ukážka.

  Poznámky: 

  • Ak tlačíte obojstranné záložky na tlačiarni umožňujúcej obojstrannú tlač, musíte zmeniť možnosti v dialógovom okne Tlačiť a vybrať, ako chcete publikáciu vytlačiť na oboch stranách. Dostupné možnosti v dialógovom okne Tlačiť sa líšia podľa toho, aký typ tlačiarne používate. Ak je možnosť Obojstranne – Preklopiť na krátkom okraji k dispozícii, vyberte ju, aby ste mali istotu, že obsah na každej strane záložky sa vytlačí rovnakým smerom. Môžete vytlačiť skúšobný hárok na určenie najvhodnejších nastavení.

  • Ak tlačíte obojstranné záložky na tlačiarni, ktorá neumožňuje obojstrannú tlač, vytlačte najprv prvú stranu publikácie záložky a následne preklopte hárky, znova ich vložte do zásobníka tlačiarne a vytlačte druhú stranu. Vytlačte najprv skúšobný hárok, aby bolo zrejmé, ktorým smerom treba otočiť papier, keď budete tlačiť druhú stranu.

  • Tlačte záložky na tvrdý papier alebo vizitky, aby boli trvácne.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×