Klávesové skratky a zjednodušenie ovládania vo funkcii Power View v SharePointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje súhrn klávesových skratiek a ďalších funkcií zjednodušenia ovládania funkcie Power View na SharePoint Serveri, ktorá je funkciou doplnku služieb SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services pre Microsoft SharePoint Server 2010 a 2013.

Existujú dve verzie funkcie Power View: funkcia Power View v Exceli 2013 a v Power View v SharePointe 2013. Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na Power View v SharePointe 2013.

Poznámky: Funkcia Power View podporuje:

 • väčšinu programov na čítanie obsahu obrazovky od iných výrobcov,

 • vysoký kontrast.

Obsah tohto článku

Celková navigácia

Navigácia na páse s nástrojmi

Karty na páse s nástrojmi

Obsah karty na páse s nástrojmi

Ovládacie prvky na páse s nástrojmi

Skupiny na páse s nástrojmi

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Ďalšie klávesy na navigáciu na páse s nástrojmi

Navigácia v zobrazeniach

Navigácia v zozname polí

Navigácia v tabuľke a matici

Navigácia v grafe

Ďalšie informácie

Celková navigácia

V tejto časti sa popisujú klávesy, pomocou ktorých sa možno presúvať medzi prehliadačom a funkciou Power View v SharePointe, medzi rôznymi časťami funkcie Power View a medzi objektmi v zobrazení. Vo všeobecnosti platí, že pridaním klávesu Shift obrátite smer postupu v rade.

Akcia

Klávesová operácia

Presunutie výberu z prehliadača na funkciu Power View

Tab (Shift + Tab)

Presunutie výberu vo funkcii Power View na ďalšiu súčasť prostredia funkcie Power View (napríklad z pásu s nástrojmi na zoznam polí a na zobrazenie alebo naopak)

Ctrl + F6 (Shift + Ctrl + F6)

Presunutie výberu v zobrazení na ďalšiu (alebo predchádzajúcu) položku zostavy

Tab (Shift + Tab)

Presúvanie medzi položkami v zobrazení pomocou tabulátora presúva aj výber z obsahu mimo položky zostavy na časti položky (napríklad na bunky v tabuľke, rady v grafe alebo jednu malú viacnásobnú položku), potom na možnosti zoradenia a potom na tlačidlo zobrazenia pred ostatnými položkami pri položkách zostavy, ktoré ho podporujú.

Presúvajte sa pomocou klávesu Tab, kým nebude vybratá požadovaná časť, a potom stlačte kláves Enter alebo medzerník.

Navigácia na páse s nástrojmi

Karty na páse s nástrojmi

Keď je vybratý pás s nástrojmi, v predvolenom nastavení je vybratá aj aktuálne aktívna karta na páse s nástrojmi.

Akcia

Klávesová operácia

Presunutie výberu na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi (napríklad z karty Domov na kartu Rozloženie strany)

Šípka doprava

Presunutie výberu na predchádzajúcu kartu na páse s nástrojmi (napríklad z karty Domov na kartu Súbor)

Šípka doľava

Obsah karty na páse s nástrojmi

Akcia

Klávesová operácia

Presunutie výberu na prvý ovládací prvok na aktuálnej karte na páse s nástrojmi

Šípka nadol alebo kláves Tab

Presunutie výberu z ovládacích prvkov na karte na páse s nástrojmi na samotnú kartu

Šípka nahor

Ovládacie prvky na páse s nástrojmi

Akcia

Klávesová operácia

Presunutie výberu na ďalší ovládací prvok na aktuálnej karte na páse s nástrojmi

Šípka doprava alebo kláves Tab

Presunutie výberu na predchádzajúci ovládací prvok na aktuálnej karte na páse s nástrojmi

Šípka doľava alebo klávesy Shift + Tab

Skupiny na páse s nástrojmi

Akcia

Klávesová operácia

Presunutie výberu na ďalšiu (alebo predchádzajúcu) skupinu ovládacích prvkov na aktuálnej karte na páse s nástrojmi

Ctrl + šípka doprava (Ctrl + šípka doľava)

Poznámka:  Navigácia na skupinu ovládacích prvkov nastaví výber na prvý ovládací prvok v skupine.

Klávesové skratky pása s nástrojmi

Kombinácia klávesov Ctrl + F8 zobrazí klávesové skratky pása s nástrojmi bez ohľadu na to, ktorá súčasť alebo ovládací prvok je aktuálne vybratý. Klávesové skratky pása s nástrojmi sa zobrazujú automaticky vždy, keď je pás s nástrojmi vybratý pomocou klávesnice.

Akcia

Klávesová operácia

Vypnutie a zapnutie klávesových skratiek pása s nástrojmi

Ctrl + F8

Ďalšie klávesy na navigáciu na páse s nástrojmi

Akcia

Klávesová operácia

Vykonanie predvolenej akcie pre skupinu ovládacích prvkov bez ohľadu na to, ktorý ovládací prvok je vybratý

Enter

Vykonanie akcie vybratého ovládacieho prvku

Medzerník

Navigácia v zobrazeniach

Akcia

Klávesová operácia

Presunutie výberu na predchádzajúce zobrazenie

Šípka nahor alebo kláves Page Up

Presunutie výberu na nasledujúce zobrazenie

Šípka nadol alebo kláves Page Down

Presunutie výberu na prvé zobrazenie

HOME

Presunutie výberu na posledné zobrazenie

End

Nové zobrazenie

Ctrl + M

Odstránenie zobrazenia (s výberom na paneli zobrazenia)

Del

Vytvorenie duplicitného zobrazenia

Ctrl + Shift + M

Zmena usporiadania zobrazení: presunutie vybratého zobrazenia nahor alebo nadol

Ctrl + šípka nahor alebo nadol

Navigácia na zobrazenie alebo jeho výber (s výberom na paneli zobrazenia)

Šípky nahor alebo nadol

Navigácia v zozname polí

Akcia

Klávesová operácia

Všeobecné

Navigácia na zoznam polí alebo zo zoznamu polí

Ctrl + F6, Shift + Ctrl + F6

Navigácia medzi zoznamom polí a oblasťami polí

Tab, Shift + Tab

Časť Polia v zozname polí

Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu tabuľku alebo pole

Šípka nahor alebo nadol

Prechod na prvú alebo poslednú tabuľku alebo pole

Home, End

Rozbalenie alebo zbalenie tabuľky

Šípka doľava alebo doprava

Výber alebo zrušenie výberu poľa

Medzerník

Pridanie alebo odstránenie všetkých predvolených polí tabuľky

Medzerník

Zobrazenie rozbaľovacej ponuky

Shift + Enter

Časť Rozloženie zoznamu polí

Prechod na predchádzajúce alebo nasledujúce pole v oblasti poľa

Šípky nahor alebo nadol

Presunutie vybraného poľa na predchádzajúcu alebo nasledujúcu pozíciu v časti Rozloženie

Ctrl + šípka nahor, Ctrl + šípka nadol

Odstránenie poľa

Shift + Enter

Navigácia v tabuľke a matici

Akcia

Klávesová operácia

Vloženie tabuľky alebo matice

Tab a potom Enter

Zmena veľkosti tabuľky alebo matice

Shift + Ctrl + klávesy so šípkami

Presunutie výberu o jednu bunku nahor alebo nadol (naprieč všetkými bunkami vo všetkých oblastiach)

Šípka nahor alebo nadol

Presunutie výberu o jednu bunku doľava alebo doprava (naprieč všetkými bunkami vo všetkých oblastiach)

Šípka doľava alebo doprava

Presunutie výberu a zobrazenia na prvú bunku v aktuálnom riadku (pre každú oblasť matice)

HOME

Presunutie výberu a zobrazenia na poslednú bunku v aktuálnom riadku (pre každú oblasť matice)

End

Navigácia v grafe

Akcia

Klávesová operácia

Výber grafu v zobrazení a prechod medzi jeho časťami v tomto poradí:

 1. Oblasť grafu

 2. Legenda

 3. Zoradiť podľa poľa

 4. Zoradenie vo vzostupnom alebo zostupnom poradí

 5. Filtrovať

 6. Zobrazenie pred ostatnými položkami

Tab

Keď je vybratá určitá časť oblasti grafu v rámci grafu, prechod medzi údajmi v grafe v tomto poradí:

 1. Oblasť grafu

 2. Jeden celý rad údajových bodov (údajové bloky pre stĺpcové alebo pruhové grafy)

 3. Každý údajový bod v danom rade

 4. Ďalší celý rad údajových bodov

 5. Každý údajový bod v danom rade

Šípka doprava alebo doľava

Keď je vybratá určitá časť oblasti grafu v rámci grafu, prechod medzi údajmi v grafe v tomto poradí:

 1. Oblasť grafu

 2. Jeden celý rad údajových bodov naraz

Šípka nahor alebo nadol

Zmena veľkosti grafu

Shift + Ctrl + klávesy so šípkami

Výber alebo zrušenie výberu údajového bodu (jedno kliknutie)

Medzerník alebo Enter

Posunutie nahor na ďalšiu množinu údajových bodov

Page Up

Posunutie nadol na ďalšiu množinu údajových bodov

Page Down

Posunutie doľava na ďalšiu množinu údajových bodov

Ctrl + Page Up

Posunutie doprava na ďalšiu množinu údajových bodov

Ctrl + Page Down

Presunutie výberu na prvú množinu údajových bodov (zvislá os)

HOME

Presunutie výberu na poslednú množinu údajových bodov (zvislá os)

End

Presunutie výberu na prvú množinu údajových bodov (vodorovná os)

Ctrl + Home

Presunutie výberu na poslednú množinu údajových bodov (vodorovná os)

Ctrl + End

Priblíženie osi* (vždy o 25 %, zarovnané na stred)

Ctrl + šípka nahor alebo Ctrl + šípka doprava

Vzdialenie osi

Ctrl + šípka nadol alebo Ctrl + šípka doľava

* Os možno priblížiť, len ak je spojitá (napríklad rok alebo dátum). Os možno na spojitú zmeniť na páse s nástrojmi. Na kontextovej karte Nástroje pre grafy kliknite na karte Rozloženie na položku Typ a potom kliknite na položku Spojité.

Ďalšie informácie

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×