Klávesové skratky na použitie s tvarmi, objektmi WordArt a textovými poľami pre Word

Poznámka: Klávesové skratky, ktoré sú popísané v tomto článku, sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy v iných rozloženiach nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

Esc

Výber objektu (s vybratým objektom).

Tab alebo Shift + Tab pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber viacerých tvarov.

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl

Výber viacerých tvarov s textom.

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte stlačený kláves Shift

Otvorenie tably výberu.

Alt + F10

Vyberte položku prioritné (vnútorná Tabla výberu).

Medzerník alebo Enter

Zrušenie výberu zameranej položky (v rámci tably výberu).

Shift + Enter

Úprava textu v textovom poli.

F2 alebo ENTER po výbere textového poľa

Úprava textu v tvare.

F2 alebo ENTER po vybratí tvaru

Vystrihnutie vybratého objektu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu.

Ctrl + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

Ctrl + V

Kopírovanie len formátovania

Ctrl + Shift + C

Prilepenie len formátovania.

Ctrl + Shift + V

Prilepenie špeciálne.

Ctrl + Alt + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Klávesové skratky na použitie na table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

Alt + F10

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Presun na jednu položku alebo skupinu.

Šípka nahor alebo šípka nadol

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

Šípka doľava

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

Šípka doprava

Rozbalenie zameranej skupiny a všetkých jej podriadených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie zameranej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie zameranej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol

Výber zameranej položky.

Medzerník alebo Enter

Pridať ďalší objekt do výberu.

Shift + medzerník

Zrušenie výberu zameranej položky.

Shift + Enter

Zobrazenie alebo skrytie zameranej položky.

Ctrl + Shift + S

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT + TAB, kým nevyberiete požadovaný objekt

Výber viacerých tvarov

Stlačenie a podržanie OVLÁDAcieho PRVKu pri klikaní na tvary

Výber viacerých tvarov s textom

Stlačenie a podržanie klávesu SHIFT pri klikaní na tvary

Otvorenie tably výberu.

ALT + F10

Vyberte položku prioritné (vnútorná Tabla výberu).

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu zameranej položky (v rámci tably výberu).

Klávesy SHIFT + ENTER

Úprava textu v textovom poli.

F2 alebo ENTER po výbere textového poľa

Úprava textu v tvare.

F2 alebo ENTER po vybratí tvaru

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL + X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL + V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie len formátovania.

CTRL + SHIFT + V

Prilepenie špeciálne.

CTRL + ALT + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

 2. Ak chcete kopírovať atribúty tvaru, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + C.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB a vyberte tvar alebo objekt, do ktorého chcete atribúty kopírovať.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB a vyberte požadovaný objekt.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačením klávesu so ŠÍPKou nadol vyberte položku <premenná> objekt, kláves ENTER alebo kláves so šípkou doprava, čím sa zobrazí vedľajšia ponuka, a potom vyberte položku Upraviť.

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N a potom J.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Stlačením klávesu šípka nadol vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER, čím vytvoríte objekt.

  • Dvojitým stlačením klávesu šípka nadol vyberte kartu vytvoriť zo súboru a potom zadajte názov súboru, ktorý chcete vložiť, alebo prejdite na súbor.

Vloženie grafického prvku SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačením klávesu M vyberte položku grafické prvky SmartArt.

 2. Stlačením klávesu so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom stláčaním klávesov so šípkami vyberte rozloženie grafického prvku SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačte kláves X.

 2. Stlačením klávesov so šípkami vyberte požadované textové pole a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Ak ste dokončili zadávanie textu a chcete sa vrátiť k úprave textu v dokumente, stlačte kláves ESC.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačením klávesu W vyberte objekt WordArt.

 2. Stlačením klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačte kláves Esc.

Výber tvaru

Poznámka: Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stlačením klávesu TAB Presmerujte dopredu (alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, čím prejdete dozadu) cez tvary alebo objekty, kým sa nezobrazia rukoväte na zmenu veľkosti na objekt, ktorý chcete vybrať.

Klávesové skratky na použitie na table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

ALT + F10

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie zameranej skupiny a všetkých jej podriadených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie zameranej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie zameranej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber zameranej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Pridať ďalší objekt do výberu.

SHIFT + MEDZERNÍK

Zrušenie výberu zameranej položky.

Klávesy SHIFT + ENTER

Zobrazenie alebo skrytie zameranej položky.

CTRL + SHIFT + S

Úprava bodov v tvare

Poznámka: Kliknite na tvar a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + J + D + E + E.

 • Ak chcete pridať bod, kliknite na obrys tvaru a stlačte kláves CTRL.

 • Ak chcete bod odstrániť, kliknite na miesto pri stlačení klávesu CTRL.

 • Ak chcete, aby sa bod považoval za hladký bod, stlačte kláves SHIFT a presunutím ľubovoľnej rukoväte pripojenej k bodu. Po zastavení presúvania sa bod zmení na hladký bod. Hladký bod sa spojí s dvomi rovnými segmentmi rovnakej dĺžky.

 • Ak chcete, aby sa miesto považovalo za rovný bod, stlačte kláves CTRL a presunutím ľubovoľnej rukoväte pripojenej k bodu. Keď prestanete presúvať bod, zmení sa na rovný bod. Priamka sa pripája k dvom čiarovým segmentom rôznych dĺžok.

 • Ak chcete, aby sa bod považoval za rohový bod, stlačte kláves ALT a presunutím ľubovoľnej rukoväte pripojenej k bodu. Keď prestanete presúvať bod, bude zmenený na rohový bod. Rohový bod sa spojí s dvomi segmentmi čiary, pričom jeden segment bude v inom smere.

 • Ak chcete zrušiť zmeny v segmentoch bodov a riadkov, pred uvoľnením tlačidla myši stlačte kláves ESC.

Informácie o klávesových skratkách pri práci s grafickými prvkami SmartArt nájdete v téme Klávesové skratky pre grafické prvky SmartArt.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×