Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Microsoft Teams vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a klávesové skratky môžu byť dôležitou alternatívou k používaniu myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre aplikáciu Microsoft Teams vo Windowse alebo vo webovej aplikácii pri používaní počítačovej klávesnice.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 • Zoznam klávesových skratiek môžete v aplikácii Microsoft Teams zobraziť jednoduchým spôsobom. Stlačením klávesovej skratky Ctrl+E prejdite do poľa Hľadať, napíšte /keys a potom stlačte kláves Enter.

Obsah tohto článku

Všeobecné

Požadovaná akcia

V počítačovej aplikácii stlačte

Vo webovej aplikácii stlačte

Zobrazenie klávesových skratiek

Ctrl + bodka (.)

Ctrl + bodka (.)

Prechod na vyhľadávanie

Ctrl + E

Ctrl + E

Zobrazenie príkazov

Ctrl + lomka (/)

Ctrl + lomka (/)

Prechod

Ctrl + G

Ctrl + Shift + G

Spustenie nového chatu

Ctrl + N

Ľavý Alt + N

Otvorenie obrazovky Nastavenia

Ctrl + čiarka (,)

Ctrl + čiarka (,)

Otvorenie Pomocníka

F1

Ctrl + F1

Zatvorenie

Esc

Esc

Priblíženie

Ctrl + znak rovnosti (=)

Žiadna klávesová skratka

Vzdialenie

Ctrl + znamienko mínus (-)

Žiadna klávesová skratka

Zobrazenie klávesových skratiek

Môžete získať prístup k klávesovým skratkám priamo v aplikácii v rámci aplikácie viacerými spôsobmi. Nižšie uvedená metóda sa vzťahuje na stolné aj webové aplikácie.

 • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + bodka (.).

 • Stlačením klávesovej skratky Ctrl+E prejdite do poľa Hľadať, napíšte /keys a potom stlačte kláves Enter.

 • Vyberte tlačidlo profil s iniciálami v pravom hornom rohu a potom vyberte položku Klávesové skratky.

 • Ak chcete prejsť na klávesové skratky s čítačkou obrazovky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "profil, nastavenia aplikácií a ďalšie možnosti", a stlačte kláves ENTER. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Klávesové skratky", a stlačte kláves ENTER.

Navigácia

Poznámka: Ak v počítačovej aplikácii Microsoft Teams používate predvolenú konfiguráciu panela aplikácií, použite príkazy v nasledujúcej tabuľke. Ak ste zmenili poradie aplikácií, príkaz bude závisieť od poradia aplikácie na paneli aplikácií. Ak ste napríklad premiestnili Kalendár na začiatok panela aplikácií, otvorte ho stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 1, nie Ctrl + 4.

Požadovaná akcia

V počítačovej aplikácii stlačte

Vo webovej aplikácii stlačte

Otvorenie obrazovky Aktivita

Ctrl + 1

Ctrl + Shift + 1

Otvorenie obrazovky Chat

Ctrl + 2

Ctrl + Shift + 2

Otvorenie obrazovky Tímy

Ctrl + 3

Ctrl + Shift + 3

Otvorenie obrazovky Kalendár

Ctrl + 4

Ctrl + Shift + 4

Otvorenie obrazovky Hovory

Ctrl + 5

Ctrl + Shift + 5

Otvorenie obrazovky Súbory

Ctrl + 6

Ctrl + Shift + 6

Prechod na predchádzajúcu položku zoznamu

Ľavý Alt + šípka nahor

Ľavý Alt + šípka nahor

Prechod na nasledujúcu položku zoznamu

Ľavý Alt + šípka nadol

Ľavý Alt + šípka nadol

Presun vybraného tímu nahor

Ctrl + Shift + šípka nahor

Žiadna klávesová skratka

Presun vybraného tímu nadol

Ctrl + Shift + šípka nadol

Žiadna klávesová skratka

Prechod na predchádzajúcu sekciu

Ctrl + Shift + F6

Ctrl + Shift + F6

Prechod na nasledujúcu sekciu

Ctrl + F6

Ctrl + F6

Odosielanie správ

Požadovaná akcia

V počítačovej aplikácii stlačte

Vo webovej aplikácii stlačte

Začatie novej konverzácie

Alt + Shift + C

Alt + Shift + C

Prechod do poľa na písanie správ

Alt + Shift + C

Alt + Shift + C

Rozbalenie poľa na písanie správ

Ctrl + Shift + X

Ctrl + Shift + X

Odoslanie (rozbalené pole na písanie správ)

Ctrl + Enter

Ctrl + Enter

Priloženie súboru

Ctrl + O

Ctrl + Shift + O

Nový riadok

Shift + Enter

Shift + Enter

Odpovedanie na vlákno

Alt + Shift + R

Alt + Shift + R

Označenie osoby ako dôležitej

Ctrl + Shift + I

Ctrl + Shift + I

Schôdze a volania

Požadovaná akcia

V počítačovej aplikácii stlačte

Vo webovej aplikácii stlačte

Prijatie videohovoru

Ctrl + Shift + A

Ctrl + Shift + A

Prijatie hlasového hovoru

Ctrl + Shift + S

Ctrl + Shift + S

Odmietnutie hovoru

Ctrl + Shift + D

Ctrl + Shift + D

Spustenie zvukového hovoru

Ctrl + Shift + C

Ctrl + Shift + C

Spustenie videohovoru

Ctrl + Shift + U

Ctrl + Shift + U

Prepnutie stlmenia zvuku

Ctrl + Shift + M

Ctrl + Shift + M

Prepnutie videa

Ctrl + Shift + O

Žiadna klávesová skratka

Filtrovanie aktuálneho zoznamu

Ctrl + Shift + F

Ctrl + Shift + F

Prechod na panel s nástrojmi zdieľania

Ctrl + Shift + medzerník

Ctrl + Shift + medzerník

Pozrite tiež

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

V tomto článku sú uvedené klávesové skratky aplikácie Microsoft Teams v Macu.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 • V aplikácii Microsoft Teams v Macu môžete otvoriť zoznam klávesových skratiek. Stlačením kombinácie klávesov Command + E presuňte zameranie do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky, zadajte /keys a stlačte kláves Return. Ak chcete zoznam zatvoriť, stlačte kláves Esc.

Obsah tohto článku

Všeobecné

Požadovaná akcia

Mac

Web

Zobrazenie klávesových skratiek

Command + bodka (.)

Command + bodka (.)

Prechod na vyhľadávanie

Command + E

Command + E

Zobrazenie príkazov

Command + lomka (/)

Command + lomka (/)

Prechod

Command + G

Command + Shift + G

Spustenie nového chatu

Command + N

Option + N

Otvorenie obrazovky Nastavenia

Command + čiarka (,)

Command + Shift + čiarka (,)

Otvorenie Pomocníka

F1

Command + F1

Zatvorenie

Esc

Esc

Priblíženie

Command + znak rovnosti (=)

Žiadna klávesová skratka

Vzdialenie

Command + znamienko mínus (-)

Žiadna klávesová skratka

Návrat k predvolenému priblíženiu

Command + 0

Žiadna klávesová skratka

Zobrazenie klávesových skratiek

Môžete získať prístup k klávesovým skratkám priamo v aplikácii v rámci aplikácie viacerými spôsobmi. Nižšie uvedená metóda sa vzťahuje na stolné aj webové aplikácie.

 • Stlačte kombináciu klávesov Command + bodka (.).

 • Stlačením kombinácie klávesov Command + E prejdite do vyhľadávacieho poľa, zadajte /Keysa potom stlačte kláves Return.

 • Vyberte tlačidlo profil s iniciálami v pravom hornom rohu a potom vyberte položku Klávesové skratky.

 • Ak chcete prejsť na klávesové skratky s čítačkou obrazovky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "profil, nastavenia aplikácií a ďalšie možnosti", a stlačte kláves Return. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Klávesové skratky", a stlačte kláves Return.

Navigácia

Poznámka: Ak v aplikácii Microsoft Teams v Macu používate predvolenú konfiguráciu panela aplikácií, použite príkazy v nasledujúcej tabuľke. Ak ste zmenili poradie aplikácií, príkaz bude závisieť od poradia aplikácie na paneli aplikácií. Ak ste napríklad premiestnili Kalendár na začiatok panela aplikácií, otvorte ho stlačením kombinácie klávesov Command + 1, nie Command + 4.

Požadovaná akcia

Mac

Web

Otvorenie obrazovky Aktivita

Command + 1

Command + Shift + 1

Otvorenie obrazovky Chat

Command + 2

Command + Shift + 2

Otvorenie obrazovky Tímy

Command + 3

Command + Shift + 3

Otvorenie obrazovky Kalendár

Command + 4

Command + Shift + 4

Otvorenie obrazovky Hovory

Command + 5

Command + Shift + 5

Otvorenie obrazovky Súbory

Command + 6

Command + Shift + 6

Prechod na predchádzajúcu položku zoznamu

Ľavý Option + šípka nahor

Ľavý Option + šípka nahor

Prechod na nasledujúcu položku zoznamu

Ľavý Option + šípka nadol

Ľavý Option + šípka nadol

Presun vybratého tímu nahor

Command + Shift + šípka nahor

Žiadna klávesová skratka

Presun vybraného tímu nadol

Command + Shift + šípka nadol

Žiadna klávesová skratka

Prechod na predchádzajúcu sekciu

Command + Shift + F6

Command + Shift + F6

Prechod na nasledujúcu sekciu

Command + F6

Command + F6

Odosielanie správ

Požadovaná akcia

Mac

Web

Začatie novej konverzácie

Option + Shift + C

Option + Shift + C

Prechod do poľa na písanie správ

Option + Shift + C

Option + Shift + C

Rozbalenie poľa na písanie správ

Command + Shift + X

Command + Shift + X

Odoslanie (rozbalené pole na písanie správ)

Command + Enter

Command + Enter

Priloženie súboru

Command + O

Command + Shift + O

Nový riadok

Shift + Enter

Shift + Enter

Odpovedanie na vlákno

Option + Shift + R

Option + Shift + R

Schôdze a volania

Požadovaná akcia

Mac

Web

Prijatie videohovoru

Command + Shift + A

Command + Shift + A

Prijatie hlasového hovoru

Command + Shift + S

Command + Shift + S

Odmietnutie hovoru

Command + Shift + D

Command + Shift + D

Spustenie zvukového hovoru

Command + Shift + C

Command + Shift + C

Spustenie videohovoru

Command + Shift + U

Command + Shift + U

Prepnutie stlmenia zvuku

Command + Shift + M

Command + Shift + M

Prepnutie videa

Command + Shift + O

Žiadna klávesová skratka

Prepnutie zobrazenia na celej obrazovke

Command + Shift + F

Command + Shift + F

Prechod na panel s nástrojmi zdieľania

Command + Shift + medzerník

Command + Shift + medzerník

Pozrite tiež

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×