Klávesové skratky pre program Dashboard Designer

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Poznámka: V tomto článku sa neopisuje prispôsobenie klávesových skratiek ani vytvorenie klávesových skratiek pre makrá.

Klávesové skratky popísané v tomto článku sú aktuálne dostupné v súčasti PerformancePoint Dashboard Designer. Pri niektorých akciách sa na dokončenie úlohy požaduje použitie myši.

Obsah tohto článku

Používanie klávesových skratiek uvedených v tomto článku Pomocníka

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy v Pomocníkovi oddelené znamienkom plus (+).

Používanie klávesnice na rozbalenie častí

 • Ak chcete rozbaliť všetky časti článku, stláčajte kláves TAB, kým nie nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zbaliť všetky časti, znova stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete rozbaliť iba jednu časť článku, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete nadpis danej časti so znamienkom plus, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete túto časť zbaliť, znova stlačte kláves ENTER.

Vyhľadávanie v článku

Dôležité: Pred spustením vyhľadávania stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER.

 1. Stlačte klávesy CTRL+F.

  Otvorí sa dialógové okno Hľadanie s kurzorom pripraveným na písanie.

 2. Zadajte hľadaný text do poľa.

 3. Stlačte kláves ENTER.

Tlač tohto článku

Ak chcete túto tému vytlačiť, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte klávesy CTRL + P.

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi v súčasti Dashboard Designer

Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Prístupové klávesy predstavujú rýchly spôsob používania príkazov stlačením niekoľkých klávesov. Používanie prístupových klávesov:

Prístup k príkazu stlačením niekoľkých klávesov

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

  Klávesové skratky na stránke úprav v programe Dashboard Designer

 2. Stlačte číslo alebo písmeno zobrazené v klávesovej skratke nad funkciou, ktorú chcete použiť.

Poznámka: Ak chcete klávesové skratky skryť, znovu stlačte kláves ALT.

Zmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Miesto zadávania vstupu môžete presúvať po kartách a príkazoch, kým sa nezobrazí na požadovanej funkcii. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby presúvania miesta zadávania vstupu po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Stlačte

Uloženie aktuálnej stránky

13

Otvorenie dialógového okna Uložiť ako

23

Vrátenie naposledy vykonanej akcie

3

Zopakovanie naposledy vykonanej akcie

4

Obnovenie obsahu obrazovky

5

Otvorenie ponuky Súbor

F

Výber karty Domovská stránka

P

Výber karty Upraviť stránku

E

Výber karty Vytvorenie stránky

C

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov

ALT alebo F6. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte kláves ALT alebo F6.

Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi

ALT + príslušné písmeno (H, C alebo E) na výber aktívnej karty a potom prejdite na správnu kartu pomocou ŠÍPKY DOPRAVA alebo ŠÍPKY DOĽAVA.

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi

CTRL+F1

Zobrazenie protiľahlej strany stránky do úplného zobrazenia.

F11 alebo SHIFT+F10. Ak sa chcete vrátiť na druhú stranu stránky, znovu stlačte kláves F11 alebo klávesy SHIFT + F10.

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Poznámka: Ak chcete klávesové skratky skryť, znovu stlačte kláves ALT.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a používanie klávesových skratiek v súčasti Dashboard Designer

V súčasti Dashboard Designer sú na každej stránke dostupné nasledujúce klávesové skratky:

Klávesová skratka

Funkcia

Ctrl + C

Kopírovanie textu z poľa alebo kopírovanie položky, akou je napríklad kľúčový indikátor výkonu.

Ctrl + V

Prilepenie textu do poľa alebo prilepenie položky.

Ctrl + S

Uloží aktuálnu položku alebo súbor pracovného priestoru.

Ctrl + Shift + S

Uloží všetky upravené položky.

Ctrl + D

Nasadí vybratú tabuľu na lokalitu služby SharePoint.

Ctrl + N

Vytvorí nový súbor pracovného priestoru.

Ctrl + Z

Vráti naposledy vykonanú akciu.

Ctrl + Y

Zopakuje naposledy vykonanú akciu.

F2

Premenuje položku na paneli prehľadávača pracovných priestorov.

F5

Obnoví obsah obrazovky.

F12

Uloží pracovný priestor s novým názvom súboru.

F11 alebo SHIFT+F10.

Zobrazí protiľahlú stranu stránky v úplnom zobrazení. Ak sa chcete vrátiť na druhú stranu stránky, znovu stlačte kláves F11 alebo klávesy SHIFT + F10.

TAB

Premiestni miesto zadávania vstupu z jednej časti stránky alebo dialógového okna na ďalšiu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Premiestni miesto zadávania vstupu nahor alebo nadol po položkách uvedených na stránke alebo v dialógovom okne.

ENTER

Aktivovanie príkazu

Na začiatok stránky

Používanie klávesových skratiek v dialógových oknách

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek sa môžete presúvať po prvkoch dialógového okna bez použitia myši:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

ENTER

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna.

ESC

Spustenie vybratého príkazu.

ENTER

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×