Klávesové skratky vo OneNote

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami OneNote pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov súčasne.

 • Čiarka (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

Tento článok obsahuje zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre Windows pracovnú plochu.

Poznámka: Ak chcete rýchlo nájsť skratku v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Úloha

Klávesy

Otvorenie nového OneNote okna.

Ctrl + M

Vytvorenie rýchlej poznámky.

Ctrl + Shift + M

Windows klávesu s logom + Alt + N

Ukotvenie OneNote okna.

Ctrl + Alt + D

Vrátenie predchádzajúcej akcie späť.

Ctrl + Z

Ak je to možné, znova vyhodte predchádzajúcu akciu.

Ctrl + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Enter

Kontrola pravopisu.

Kláves F7

Otvorenie synonymického slovníka pre aktuálne vybraté slovo.

Shift + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky aktuálne zameraného objektu.

Shift + F10

Vykonanie akcie navrhovanej na informačnom paneli, keď sa zobrazí v hornej časti stránky.

Ctrl + Shift + W

Prehrá vybratú zvukovú nahrávku.

Ctrl + Alt + P

Zastavenie prehrávania zvukového nahrávania.

Ctrl + Alt + S

Preskočenie aktuálneho zvukového záznamu dozadu o 10 sekúnd.

Ctrl + Alt + Y

Preskočenie aktuálnej zvukovej nahrávky dopredu o 10 sekúnd.

Ctrl + Alt + U

Na začiatok stránky

Formátovanie poznámok

Úloha

Klávesy

Zvýraznenie vybratého textu.

Ctrl + Alt + H

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania vybratého textu(Kopírovať formát).

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania do vybratého textu(Kopírovať formát).

Ctrl+Shift+V

Otvorenie hypertextového prepojenia

Enter, keď sa nachádzate na texte hypertextového prepojenia

Použitie alebo odstránenie tučné písmo.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

Ctrl + spojovník (-)

Použitie alebo odstránenie horného indexu.

Ctrl + Shift + znak rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie dolného indexu.

Ctrl + znak rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie formátovania zoznamu s odrážkami.

Ctrl + bodka (.)

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu.

Ctrl + lomka (/)

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 1

Použitie štýlu Nadpis 2 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 3

Použitie štýlu Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 5

Použitie štýlu Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 6

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte. (Použite normálny štýl.)

Ctrl + Shift + N

Zväčšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doprava

Kláves Tab, keď je na začiatku riadka

Zmenšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doľava

Shift + Tab, keď je na začiatku riadka

Zarovnanie odseku doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava.

Ctrl + R

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

Ctrl + Shift + pravá lomá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

Ctrl + Shift + ľavá lomá zátvorka (<)

Zobrazenie alebo skrytie čiar pravítko na aktuálnej strane.

Ctrl + Shift + R

Na začiatok stránky

Vloženie položiek na stranu

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Alt + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

Alt + N, O

Zobrazenie alebo skrytie výtlačkov dokumentov na aktuálnej strane (pri spustení OneNote v režime vysokého kontrastu).

Alt + Shift + P

Vloženie obrázka zo súboru.

Alt + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

Alt + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka: Ikona OneNote musí byť aktívna v oblasti oznámení Windows paneli úloh.

Kláves s logom Windowsu + Shift + S

Vo OneNote 2007 a 2010 Windows kláves s logom + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Alt + Shift + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Alt + Shift + F

Vloženie aktuálneho času.

Alt + Shift + T

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

Alt + znak rovnosti (=)

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Kláves Tab po zadaní nového riadka textu

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku, keď sa kurzor nachádza v poslednej bunke tabuľky.

Enter

Poznámka: Opätovným stlačením klávesu Enter dokončite tabuľku.

Vloženie riadka pod aktuálny riadok.

Ctrl + Enter, keď sa nachádzate v bunke tabuľky

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Alt + Enter

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Ctrl + Alt + R

Vytvorenie stĺpca napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Vo OneNote 2010, Ctrl + Alt + E

Vytvorenie riadka nad aktuálnym riadkom v tabuľke.

Enter, keď je kurzor na začiatku ľubovoľného riadka okrem prvého riadka

Vytvorí novú bunku.

Kláves Tab, keď sa nachádzate v poslednej bunke tabuľky

Odstránenie aktuálne prázdneho riadka v tabuľke.

Odstrániť a potom znova odstrániť, keď je kurzor na začiatku riadka

Na začiatok stránky

Výber textu a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Výber na konci riadku.

Shift + End

Vyberte celý riadok.

Shift + šípka nadol, keď je kurzor na začiatku riadka

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

Ctrl + Shift + T

Zrušenie výberu prehľadu alebo strany.

Esc

Presun vybratých odsekov smerom nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presun vybratých odsekov smerom nadol

Alt + Shift + šípka nadol

Zväčšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doľava

Zmenšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doprava

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

Ctrl + Shift + spojovník (-)

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Delete

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

Alt + šípka doprava

Na začiatok stránky

Označenie poznámky

Úloha

Klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie To Do značky.

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Ctrl + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Ctrl + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Na začiatok stránky

Využitie prehľadov

Úloha

Klávesy

Zobrazenie úrovne 1.

Alt + Shift + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Alt + Shift + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Alt + Shift + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Alt + Shift + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Alt + Shift + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Alt + Shift + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Alt + Shift + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Alt + Shift + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Alt + Shift + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Alt + Shift + 0

Rozbalenie vybratého nadpisu.

Alt + Shift + znak rovnosti (=)

Zbalenie vybratého nadpisu.

Alt + Shift + spojovník (-)

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Shift + Tab

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znak plus (+)

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znamienko mínus (-)

Na začiatok stránky

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, musíte najprv povoliť jeden alebo viacero jazykov so zápisom zľava doprava v Microsoft Office Predvoľby jazyka.

Požadovaná akcia

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

Ctrl + ľavý kláves Shift

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

Ctrl + pravý kláves Shift

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Shift + Tab

Na začiatok stránky

Práca so stranami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia na celú stranu.

F11

Otvorenie nového OneNote okna.

Ctrl + M

Vytvorenie rýchlej poznámky.

Ctrl + Shift + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Vytlačenie aktuálnej strany.

Ctrl + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Rozšírenie lišty stránky.

Ctrl + Shift + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zmenšenie šírky lišty stránky.

Ctrl + Shift + pravá hranatá zátvorka (])

Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni.

Ctrl + Alt + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + pravá hranatá zátvorka ([)

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou.

Ctrl + Shift + Alt + N

Vyberie všetky položky.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Výber aktuálnej strany.

Ctrl + Shift + A

Ak je vybratá strana súčasťou skupiny, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte všetky strany v skupine.

Posun vybratej karty strany nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posun vybratej karty strany nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Presun na názov strany.

Ctrl + Shift + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Ctrl + Home

Presun na koniec aktuálnej strany.

Ctrl + End

Prechod na nasledujúci odsek.

Ctrl + šípka nadol

Prechod na predchádzajúci odsek.

Ctrl + šípka nahor

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany nahor.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany nadol.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou nadol

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany doľava.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou doľava

Presuňte kurzor doprava na aktuálnej strane alebo rozbaľte stranu doprava.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou doprava

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Alt + šípka nadol

Presun na začiatok riadka.

Home

Presun na koniec riadka.

End

Prechod na predchádzajúcu navštívenú stranu.

Alt + šípka doľava

Ak je to možné, prejdite na ďalšiu navštívenú stranu.

Alt + šípka doprava

Priblíženie.

Alt + Ctrl + znamienko plus (na numerickej klávesnici)

Alt + Ctrl + Shift + znamienko plus (+)

Vzdialenie.

Alt + Ctrl + znamienko mínus (na numerickej klávesnici)

Alt + Ctrl + Shift + spojovník (-)

Synchronizácia poznámkového bloku.

Poznámka: Počas OneNote sa poznámky automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie poznámok nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Klávesy

Otvorte OneNote.

Windows klávesu s logom + Shift + N

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Otvorenie sekcie.

Ctrl + Alt + Shift + O

Odoslať do OneNote správy.

Windows klávesu s logom + N

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Ctrl + Tab

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Down

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Home

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + End

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Výber karty aktuálnej strany.

Ctrl + Shift + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G

Presun aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G, následne Shift + F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

Ctrl + G, pomocou klávesu so šípkou nadol alebo nahor vyberte poznámkový blok a potom stlačte kláves Enter

Na začiatok stránky

Prehľadať poznámky

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestnenie do vyhľadávacieho poľa a vyhľadávanie vo všetkých poznámkových blokoch

Ctrl + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

Šípka nadol

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov prejdite na vybratý výsledok a zrušte vyhľadávanie.

Enter

Zmena rozsahu hľadania.

Ctrl + E, kláves Tab, medzerník

Otvorenie tably Výsledkov hľadania.

Alt + O po prehľadávaní

Vyhľadávanie na aktuálnej strane.

Ctrl + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke prechod na nasledujúci výsledok.

Enter

F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane prechod na predchádzajúci výsledok.

Shift + F3

Zrušte vyhľadávanie a vráťte sa na stránku.

Esc

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Ctrl + Shift + E

Vytvorenie úlohy dnesOutlook z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 1

Vytvorenie úlohy zajtraOutlook z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 2

Vytvorenie úlohy tento týždeňOutlook z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 3

Vytvorenie úlohy vOutlook budúci týždeň z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 4

Vytvorenie úlohy bezOutlook dátumu z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 5

Otvorenie vybratej Outlook úlohy.

Ctrl + Shift + K

Označenie vybratej Outlook úlohy ako dokončite.

Ctrl + Shift + 9

Odstránenie vybratej Outlook úlohy.

Ctrl + Shift + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

Shift + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

F9

Označenie aktuálnej strany ako neprečítanej.

Ctrl + Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Ctrl + Alt + L

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Tento článok obsahuje zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre Windows 10.

Poznámky: 

 • Ak poznáte klávesové skratky vo svojom počítači Windows, väčšina rovnakých kombinácií klávesov funguje aj s OneNote pre Windows 10. Skratky uvedené v tomto článku sa vzťahujú konkrétne na OneNote pre Windows 10 aplikácie.

 • Ak chcete rýchlo nájsť skratku v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v aplikácii OneNote pre Windows 10.

Úloha

Klávesy

Zameranie umiestnite na aktuálnu sekciu.

Ctrl + Shift + G

Otvorenie kontextovej ponuky.

Shift + F10

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Prepnutie na iný poznámkový blok na navigačnom paneli.

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a stlačte kláves Enter

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou kartu strany na rovnakej úrovni.

Ctrl + Alt + N

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stránkou.

Ctrl + Alt + Shift + N

Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia na celú stranu.

F11

Zameranie sa umiestni na kartu aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Výber aktuálnej strany.

Ctrl + Shift + A

Prejdite na názov strany a vyberte ho.

Ctrl + Shift + T

Ak chcete prehľadávať všetky aktuálne otvorené poznámkové bloky, otvorte vyhľadávacie pole.

Ctrl + E

Na začiatok stránky

Navigácia vo OneNote pre Windows 10 iba pomocou klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky, ktoré môžete použiť na navigáciu v aplikácii OneNote pre Windows 10.

Úloha

Klávesy

Prechod medzi panelom s kartami, navigačnou tablou a plátnom strany.

F6

Presun na pás s nástrojmi z karty

Šípka nadol

Presun medzi kartami na páse s nástrojmi alebo medzi možnosťami na páse s nástrojmi

Šípka doľava alebo doprava

Vykonanie aktuálne vybratého príkazu na páse s nástrojmi

Enter

Presun medzi položkami na hlavnom paneli s ponukami

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Otvorte pás s nástrojmi.

Alt

Otvorenie karty Domov na páse s nástrojmi.

Alt + H

Otvorenie karty Vložiť na páse s nástrojmi.

Alt + N

Otvorenie karty Kresliť na páse s nástrojmi.

Alt + D

Otvorenie karty Zobraziť na páse s nástrojmi.

ALT + O

Na začiatok stránky

Písanie a úprava poznámok

Úloha

Klávesy

Otvorenie nového OneNote okna.

Ctrl + M

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Vystrihnúť vybratý text alebo položku do Schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Enter

Otvorenie kontextovej ponuky pre objekt, na ktorý je zameranie.

Shift + F10

Kláves ponuky

Vykonanie akcie navrhovanej na informačnom paneli, ak sa zobrazí v hornej časti strany.

Ctrl + Shift + W

Vložte meno autora a časovú pečiatku poslednej úpravy.

Ctrl + Shift + M

Na začiatok stránky

Formátovanie poznámok

Úloha

Klávesy

Zvýraznenie vybratého textu.

Ctrl + Shift + H

Ctrl + Alt + H

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania vybratého textu(Kopírovať formát).

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania do vybratého textu(Kopírovať formát).

Ctrl+Shift+V

Otvorenie hypertextového prepojenia

Enter, keď sa nachádzate na texte hypertextového prepojenia

Použitie alebo odstránenie tučné písmo.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

Ctrl + spojovník (-)

Použitie alebo odstránenie horného indexu.

Ctrl + Shift + znak rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie dolného indexu.

Ctrl + znak rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie formátovania zoznamu s odrážkami.

Ctrl + bodka (.)

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu.

Ctrl + lomka (/)

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 1

Použitie štýlu Nadpis 2 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 3

Použitie štýlu Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 5

Použitie štýlu Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 6

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte. (Použite normálny štýl.)

Ctrl + Shift + N

Zväčšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doprava

Kláves Tab, keď je na začiatku riadka

Zmenšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doľava

Shift + Tab, keď je na začiatku riadka

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

Ctrl + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Ctrl + L

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

Ctrl + Shift + pravá lomá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

Ctrl + Shift + ľavá lomá zátvorka (<)

Zobrazenie alebo skrytie čiar pravítko na aktuálnej strane.

Ctrl + Shift + R

Na začiatok stránky

Pridanie položiek na strane

Úloha

Klávesy

Skopírovanie výrezu obrazovky do Schránky (vyžaduje sa Windows 10 Creators Update).

Kláves s logom Windowsu + Shift + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Alt + Shift + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Alt + Shift + F

Vloženie aktuálneho času.

Alt + Shift + T

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Spustite matematickú rovnicu alebo skonvertujte vybratý text na matematickú rovnicu.

Alt + znak rovnosti (=)

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Kláves Tab po zadaní nového riadka textu

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku, keď sa kurzor nachádza v poslednej bunke tabuľky.

Enter

Poznámka: Opätovným stlačením klávesu Enter dokončite tabuľku.

Vloženie riadka pod aktuálny riadok.

Ctrl + Enter, keď sa nachádzate v bunke tabuľky

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Alt + Enter

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Ctrl + Alt + R

Vytvorenie riadka nad aktuálnym riadkom v tabuľke.

Enter, keď je kurzor na začiatku ľubovoľného riadka okrem prvého riadka

Vytvorí novú bunku.

Kláves Tab, keď sa nachádzate v poslednej bunke tabuľky

Odstránenie aktuálne prázdneho riadka v tabuľke.

Odstrániť a potom znova odstrániť, keď je kurzor na začiatku riadka

Na začiatok stránky

Výber poznámok a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Výber na konci riadku.

Shift + End

Prejdite na názov strany a vyberte ho.

Ctrl + Shift + T

Zrušenie výberu prehľadu alebo strany

Esc

Presun aktuálnych alebo vybratých odsekov nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presun aktuálnych alebo vybratých odsekov nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Zväčšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doprava

Zmenšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doľava

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

Ctrl + Shift + spojovník (-)

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Delete

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Prechod na predchádzajúcu navštívenú stranu.

Alt + šípka doľava

Presun na ďalšiu navštívenú stranu (ak je to možné).

Alt + šípka doprava

Vytvorte novú zvukovú nahrávku.

Ctrl + Alt + A

Prehrá vybratú zvukovú nahrávku.

Ctrl + Alt + P

Zastavenie prehrávania zvukového nahrávania.

Ctrl + Alt + S

Preskočenie aktuálneho zvukového záznamu dozadu o 10 sekúnd.

Ctrl + Alt + Y

Preskočenie aktuálneho zvukového záznamu dozadu o 5 minút.

Ctrl + Alt + T

Preskočenie aktuálnej zvukovej nahrávky dopredu o 10 sekúnd.

Ctrl + Alt + U

Preskočenie aktuálnej zvukovej nahrávky o 5 minút.

Ctrl + Alt + I

Na začiatok stránky

Označenie poznámky

Úloha

Klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie To Do značky.

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Ctrl + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Ctrl + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie značky Zvýrazniť.

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie značky Kontakt.

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie značky Adresa.

Ctrl + 8

Použitie alebo vymazanie značky Telefón číslo.

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Na začiatok stránky

Využitie prehľadov

Úloha

Klávesy

Zobrazenie úrovne 1.

Alt + Shift + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Alt + Shift + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Alt + Shift + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Alt + Shift + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Alt + Shift + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Alt + Shift + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Alt + Shift + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Alt + Shift + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Alt + Shift + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Alt + Shift + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Shift + Tab

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znak plus (+)

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znamienko mínus (-)

Na začiatok stránky

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, treba najprv povoliť jeden alebo viacero jazykov so zápisom zľava doprava v nástroji Microsoft Office jazyk.

Požadovaná akcia

Klávesy

Nastavte smer zápisu zľava doprava.

Ctrl + ľavý kláves Shift

Nastavenie smeru zápisu doprava doľava.

Ctrl + pravý kláves Shift

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Shift + Tab

Na začiatok stránky

Práca so stranami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia na celú stranu.

F11

Otvorenie nového OneNote okna.

Ctrl + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Prepnite zobrazenie Kontrola zjednodušenia ovládania.

Ctrl + Shift + F

Vytlačenie aktuálnej strany.

Ctrl + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Rozšírenie lišty stránky.

Ctrl + Shift + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zmenšenie šírky lišty stránky.

Ctrl + Shift + pravá hranatá zátvorka (])

Vytvorenie novej strany na rovnakej úrovni pod aktuálnou kartu strany.

Ctrl + Alt + N

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stránkou.

Ctrl + Alt + Shift + N

Vyberte všetky položky.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Výber aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Posun vybratej karty strany nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posun vybratej karty strany nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Presuňte kurzor na názov strany.

Ctrl + Shift + T

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Ctrl + Home

Presun na koniec aktuálnej strany.

Ctrl + End

Prechod na nasledujúci odsek.

Ctrl + šípka nadol

Prechod na predchádzajúci odsek.

Ctrl + šípka nahor

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Alt + šípka nadol

Presun na začiatok riadka.

Home

Presun na koniec riadka.

End

Návrat na poslednú navštívenú stranu.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu navštívenú stranu.

Alt + šípka doprava

Priblíženie.

Ctrl + Alt + znamienko plus (+ na numerickej klávesnici)

Ctrl + Alt + Shift + znamienko plus (+)

Vzdialenie.

Ctrl + Alt + znamienko mínus (– na numerickej klávesnici)

Ctrl + Alt + Shift + spojovník (-)

Synchronizácia poznámkového bloku.

Poznámka: Počas OneNote sa poznámky automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Klávesy

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Ctrl + Tab

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Down

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Home

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + End

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G

Prepnutie na iný poznámkový blok na navigačnom paneli.

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a potom stlačte kláves Enter

Otvorenie kontextovej ponuky pre aktuálnu sekciu.

Ctrl + Shift + G, Shift + F10

Na začiatok stránky

Vyhľadanie poznámok

Úloha

Klávesy

Ak chcete prehľadávať všetky aktuálne otvorené poznámkové bloky, otvorte vyhľadávacie pole.

Ctrl + E alebo Ctrl + F

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

Šípka nadol

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov prejdite na vybratý výsledok.

Enter

Zmena rozsahu hľadania.

Ctrl + E, Tab, kláves Tab, šípka nadol

Zrušte vyhľadávanie a vráťte sa na stránku.

Esc

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie tably Zdieľať.

Ctrl + Shift + E

Synchronizácia aktuálneho poznámkového bloku.

Ctrl + S

Shift + F9

Synchronizácia všetkých poznámkových blokov.

F9

Označenie aktuálnej strany ako prečítanej alebo neprečítanej.

Ctrl + Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Ctrl + Alt + L

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Tento článok obsahuje zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre Mac.

Poznámky: 

 • Nastavenia v niektorých verziách macOS a niektorých pomocných aplikácií môžu kolidovať s klávesovými skratkami a operáciami funkčných klávesov v Office pre Mac. Informácie o zmene klávesov priradených ku klávesových skratkách nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu systému macOS, v pomocných aplikáciách alebo v téme Konflikty klávesových skratiek.

 • Ak tu nenájdete klávesovú skratku, ktorá spĺňa vaše potreby, môžete si vytvoriť vlastnú klávesovú skratku. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky pre Office pre Mac.

 • Mnohé klávesové skratky, ktoré na klávesnici s klávesom Ctrl Windows fungujú aj s klávesom Control v OneNote pre Mac. Nie však všetky.

 • Ak chcete rýchlo nájsť skratku v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

Ak chcete klávesnicu používať s pásom s nástrojmi čo najlepšie, povoľte klávesnici prístup ku všetkým ovládacím prvkom.

 1. Ak chcete otvoriť položku Systémové nastavenia, stlačte kombináciu COMMAND + medzerník, zadajte systémové nastaveniaa stlačte kláves Return.

 2. Prejdite na položku Klávesnica Nastavenia, zadajte klávesnicu a stlačte kláves Return.

 3. Na karte Skratky stlačením kombinácie klávesov Control + F7 zmeňte nastavenie Úplný prístup z polí a zoznamov Text na možnosť Všetky ovládacie prvky.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky vo OneNote pre Mac.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie novej strany.

COMMAND + N

Vrátenie predchádzajúcej akcie späť.

COMMAND + Z

Ak je to možné, znova vyhodte predchádzajúcu akciu.

COMMAND + Y

Vystrihnúť vybratý obsah do Schránky.

COMMAND + X

Skopírovanie vybratého obsahu do Schránky.

COMMAND + C

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

Otvorenie poznámkového bloku.

COMMAND + O

Režim zobrazenia na celú obrazovku.

COMMAND + Control + F

Zatvorenie aktuálneho poznámkového bloku.

COMMAND + Shift + W

Synchronizácia tohto poznámkového bloku.

COMMAND + S

Synchronizácia všetkých poznámkových blokov.

COMMAND + Shift + S

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

COMMAND + A

Ak chcete rozšíriť rozsah výberu, znova stlačte kombináciu COMMAND + A.

Výber nadpisu strany.

COMMAND + Shift + T

Zväčšenie zarážky odseku

Kláves Tab na konci riadka

COMMAND + pravá hranatá zátvorka (])

Zmenšenie zarážky odseku

Shift + Tab, keď je na konci riadka

COMMAND + ľavá hranatá zátvorka ([)

Priblíženie.

COMMAND + znamienko plus (+)

Vzdialenie.

COMMAND + znamienko mínus (-)

Obnovte zväčšenie lupy.

COMMAND + 0

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Control + Shift + znamienko plus (+)

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Control + Shift + znamienko mínus (-)

Otvorenie vybratého prepojenia

Shift + Return

Kopírovanie vybratého formátovania

COMMAND + Option + C

Prilepenie skopírovaného formátovania.

COMMAND + Option + V

Vyhľadanie textu na strane.

COMMAND + F

Vyhľadajte text vo všetkých otvorených poznámkových blokoch.

COMMAND + Option + F

Spustenie diktovania.

Fn, Fn

Na začiatok stránky

Navigácia v rámci strán

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod o jedno slovo doľava

Option + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Option + šípka doprava

Prechod na začiatok riadka.

COMMAND + šípka doľava

Prechod na koniec riadka.

COMMAND + šípka doprava

Posun o odsek nahor

COMMAND + šípka nahor

Option + šípka nahor

Posun o odsek nadol

COMMAND + šípka nadol

Option + šípka nadol

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Prechod na začiatok aktuálnej strany.

Command + šípka nahor

Prechod na koniec aktuálnej strany.

Command + šípka nadol

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany nahor.

COMMAND + Option + šípka nahor

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany nadol.

COMMAND + Option + kláves so šípkou nadol

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany doľava.

COMMAND + Option + kláves so šípkou doľava

Presuňte kurzor doprava na aktuálnej strane alebo rozbaľte stranu doprava.

COMMAND + Option + kláves so šípkou doprava

Na začiatok stránky

Úprava textu a grafických objektov

Úloha

Klávesy

Vystrihnúť vybratý obsah do Schránky.

COMMAND + X

Skopírovanie vybratého obsahu do Schránky.

COMMAND + C

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

Kopírovanie vybratého formátovania

COMMAND + Option + C

Prilepenie skopírovaného formátovania.

COMMAND + Option + V

Začnite vytvárať zoznam s odrážkami.

Hviezdička (*), medzerník

Poznámka: Ak chcete do textu vložiť jednu odrážku, stlačte kombináciu klávesov Option + 8.

Začnite vytvárať číslovaný zoznam.

Zadajte číslo 1. a stlačte medzerník

COMMAND + lomka (/)

Zvýšenie úrovne zvolenej položky zoznamu.

COMMAND + pravá hranatá zátvorka (])

Zníženie úrovne zvolenej položky zoznamu.

COMMAND + ľavá hranatá zátvorka ([)

Použitie horného indexu.

COMMAND + Shift + Option + znak rovnosti (=)

Použitie dolného indexu.

COMMAND + Option + znak rovnosti (=)

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Return

Vloženie aktuálneho dátumu.

COMMAND + D

Vloženie aktuálneho dátumu a času.

COMMAND + Shift + D

Vložte rovnice (alebo skonvertujte vybratý text na matematickú rovnicu).

Control + znak rovnosti (=)

Vyhľadajte vybratý text pomocou pracovnej tably Inteligentné vyhľadávanie.

COMMAND + Control + Option + L

Vloženie emoji.

COMMAND + Control + medzerník

Odstránenie znaku naľavo od kurzora.

Delete

Odstránenie znaku napravo od kurzora.

Fn + Delete

Odstránenie slova naľavo od kurzora.

Option + Delete

Odstránenie slova napravo od kurzora.

Fn + Option + Delete

Option + Del

Presun vybratých odsekov nahor.

COMMAND + Shift + šípka nahor

Presun vybratých odsekov nadol.

COMMAND + Shift + šípka nadol

Zmenšenie zarážky odseku

COMMAND + Shift + kláves so šípkou doľava

Premiestnenie vybratého obrázka alebo objektu nahor.

COMMAND + Option + šípka nahor

Premiestnenie vybratého obrázka alebo objektu nadol.

COMMAND + Option + kláves so šípkou nadol

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Kláves Tab po zadaní nového riadka textu

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves Tab

Vytvorenie ďalšieho riadka tabuľky.

Návrat, ak sa nachádza na koncovej bunke tabuľky.

Poznámka: Opätovným stlačením klávesu Return dokončite tabuľku.

Vytvorenie stĺpca tabuľky napravo od aktuálneho stĺpca.

COMMAND + Option + R

Vytvorenie stĺpca tabuľky naľavo od aktuálneho stĺpca.

COMMAND + Option + E

Vytvorenie riadka tabuľky pod aktuálnym riadkom.

COMMAND + Return

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke.

Option + Return

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Klávesy

Prepínanie medzi sekciami v poznámkovom bloku.

COMMAND + Shift + pravá zložená zátvorka ({) alebo pravá zložená zátvorka (})

Prepínanie medzi stranami v sekcii.

 1. Začnite s kurzorom na strane.

 2. Stlačením COMMAND kombináciu klávesov + Control + G presuňte zameranie na zoznam strán.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte predchádzajúcu alebo ďalšiu stranu v sekcii, alebo stlačte COMMAND + Page Up alebo Page Down.

Otvorenie ďalších poznámkových blokov alebo vytvorenie nových.

COMMAND + O

Zobrazenie zoznamu otvorených poznámkových blokov.

Control + G

Vytvorenie novej strany poznámkového bloku.

COMMAND + N

Otvorte predvoľby OneNote aplikácie Pre Android.

COMMAND + čiarka (,)

Premiestni stranu na iné miesto.

COMMAND + Shift + M

Skopírujte stranu do iného umiestnenia.

COMMAND + Shift + C

Premiestnenie alebo kopírovanie strany znova do poslednej vybratej sekcie.

COMMAND + Option + T

Zapnutie režimu zobrazenia na celej obrazovke.

COMMAND + Control + F

Synchronizácia tohto poznámkového bloku.

COMMAND + S

Synchronizácia všetkých poznámkových blokov.

COMMAND + Shift + S

Presuňte zameranie klávesnice na zoznam strán.

COMMAND + Control + G

Presuňte zameranie klávesnice na zoznam sekcií.

Control + Shift + G

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Tento článok obsahuje zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre web.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť skratku v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak používate OneNote pre web, odporúčame vám, aby ste Microsoft Edge ako webový prehliadač. Keďže OneNote pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, OneNote pre web.

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

Obsah tohto článku

Navigácia na páse s nástrojmi a na tablách v zobrazení na čítanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod z navigácie poznámkového bloku na polia prehliadača.

Shift + F6

Presun medzi príkazmi na páse s nástrojmi

Kláves Tab

Vykonanie aktuálne vybratého príkazu na páse s nástrojmi

Enter

Posun nahor alebo nadol na strane.

Page Up alebo Page Down

Posun dopredu po strane v poznámkovom bloku (v Internet Exploreri).

Ctrl + Page Down

Dozadu po strane v poznámkovom bloku (v Internet Exploreri).

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + Page Down

Rozbalenie vybratej sekcie.

Enter, keď sa nachádzate na časti

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi a na tablách v zobrazení na úpravy

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie konkrétnej strany.

Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým nepresuniete na zoznam strán, a potom stlačením klávesu Tab umiestnite zameranie na iné strany. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú stranu.

Aktivácia inej karty na páse s nástrojmi.

Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa nepresuniete na pás s nástrojmi, potom sa stláčaním klávesu Tab presúvajte medzi kartami pása s nástrojmi a stlačením klávesu Enter vykonajte výber.

Presun medzi príkazmi na páse s nástrojmi

Kláves Tab na páse s nástrojmi

Aktivácia vybratého príkazu na páse s nástrojmi.

Enter

Posun dopredu po strane v poznámkovom bloku v Internet Exploreri.

Ctrl + Page Down

V Internet Exploreri môžete v poznámkovom bloku prejsť dozadu po strane.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + Page Down

Presun aktuálnej strany nahor alebo nadol.

Alt + Shift + šípka nahor

Šípka nadol

Na začiatok stránky

Navigácia v rámci strán

Požadovaná akcia

Klávesy

Presuňte kurzor z oblasti nadpisu do tela strany.

Kláves Tab

Enter

Posunutie kurzora o slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Posunutie kurzora o slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Posunutie kurzora o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posunutie kurzora o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posunutie kurzora na začiatok riadka

Domov

Posunutie kurzora na koniec riadka

End

Posunutie kurzora na začiatok tela strany

Ctrl + Home

Posunutie kurzora na koniec strany

Ctrl + End

Presuňte kurzor do oblasti nadpisu.

Page Up alebo Ctrl + A, Ctrl + A, tabulátor, až kým sa nevyvyberiete nadpis

Na začiatok stránky

Výber textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte slovo napravo.

Ctrl + Shift + kláves so šípkou doprava

Vyberte slovo doľava.

Ctrl + Shift + kláves so šípkou doľava

Výber od aktuálnej pozície po začiatok odseku

Shift + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec odseku

Shift + End

Výber od aktuálnej pozície po začiatok prehľadu

Shift + Ctrl + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec prehľadu

Shift + Ctrl + End

Rozbalenie výberu

Ctrl + A na rozšírenie výberu o celý odsek, prehľad a stranu.

Na začiatok stránky

Úprava obsahu

Úloha

Klávesy

Vystrihnúť vybratý obsah do Schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého obsahu do Schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Vrátenie predchádzajúcej akcie späť.

Ctrl + Z

Ak je to možné, znova vyhodte predchádzajúcu akciu.

Ctrl + Y

Prechod na ďalšie nesprávne napísané slovo

Alt + F7

Vytvorenie nového prehľadu.

Ctrl + Shift + F

Prechod z jedného prehľadu do druhého

Ctrl + A, Ctrl + A, kláves Tab

Synchronizácia poznámkového bloku.

Poznámka: Ak je spustená služba OneNote pre web, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie poznámok nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorí novú bunku.

Kláves Tab, keď sa nachádzate v poslednej bunke tabuľky

Vloženie riadka pod aktuálny riadok.

Ctrl + Enter, keď sa nachádzate v bunke tabuľky

Poznámka: Po výbere bunky, stĺpca alebo riadku sa na obsah vybratých buniek vzťahuje zarovnanie. Po výbere tabuľky sa na tabuľku vzťahuje zarovnanie, ale nemá vplyv na zarovnanie v rámci buniek.

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Použitie tučného písma.

Ctrl + B

Použitie kurzívy.

Ctrl + I

Použitie podčiarknutia.

Ctrl + U

Vytvorte zoznam s odrážkami.

Ctrl + bodka (.)

Vytvorte číslovaný zoznam.

Ctrl + lomka (/)

Ctrl + Shift + O

Zarovnanie odseku doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava.

Ctrl + R

Centrola odsek.

Ctrl + E

Zväčšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doprava

Zmenšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doľava

Na začiatok stránky

Označenie poznámky

Úloha

Klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie To Do značky.

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Ctrl + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Ctrl + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie značky Zvýrazniť.

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie značky Kontakt.

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie značky Adresa.

Ctrl + 8

Použitie alebo vymazanie značky Telefón číslo.

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×