Klávesové skratky vo Worde

Mnoho používateľov zistí, že používanie externej klávesnice s klávesovým skratkám pre Word im pomáha pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov naraz.

 • Znak s čiarkou (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky a funkčné klávesy v Word pre Windows.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

 • Ak používate Microsoft Word Starter, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre Word sú podporované vo Worde Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných vo Worde Starter nájdete v téme týkajúcej sa podpory funkcií vo Worde Starter.

 • Tieto klávesové skratky získate vo wordovom dokumente na tomto prepojení: Klávesové skratky vo Worde 2016 pre Windows.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané skratky v Microsoft Worde.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dokumentu

Ctrl + O

Vytvorenie nového dokumentu

Ctrl + N

Dokument uložte.

Ctrl + S

Zatvorte dokument.

Ctrl + W

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu schránky.

Ctrl + V

Vyberte položku všetok obsah dokumentu.

Ctrl + A

Použitie tučného písma na text.

Ctrl + B

Použitie kurzívy na text.

Ctrl + I

Použitie podčiarknutia formátovania na text.

Ctrl + U

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

Ctrl + [

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

Ctrl + ]

Zarovnanie textu na stred.

Ctrl + E

Zarovnanie textu doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie textu napravo.

Ctrl + R

Zrušenie príkazu.

Esc

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

Ctrl + Y

Upravte zväčšenie priblíženia.

Alt + O, LU a následný prechod tabulátorom na požadovanú hodnotu v dialógovom okne Lupa.

Rozdelenie okna dokumentu

Ctrl + Alt + S

Zrušenie rozdelenia okna dokumentu

ALT + SHIFT + C alebo CTRL + ALT + S

Na začiatok stránky

Zatvorenie pracovnej tably

Zatvorenie pracovnej tably pomocou klávesnice:

 1. Stláčajte kláves F6, až kým nevyberiete pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy Ctrl + medzerník.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Skupiny pása s nástrojmi súvisiace s možnosťami na kartách. Napríklad na karte domov sa v skupine písmo nachádza možnosť Farba písma . Stlačením klávesu Alt zobrazte klávesové skratky na páse s nástrojmi, ktoré sa označujú ako klávesové tipy, ako písmená v malých obrázkoch vedľa kariet a možností, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Klávesové tipy na páse s nástrojmi vo Worde 365

Poznámka: Doplnky a ďalšie programy môžu na pás s nástrojmi pridať nové karty a poskytnúť týmto kartám prístupové klávesy.

Klávesové skratky môžete skombinovať s klávesom Alt, aby ste mohli vytvoriť skratky s názvom prístupové klávesy pre možnosti pása s nástrojmi. Ak napríklad chcete otvoriť kartu domov , stlačte kombináciu klávesov ALT + H a stlačením kombinácie klávesov ALT + Q prejdite na pole chcem zistiť alebo Hľadať . Opätovným stlačením klávesu ALT zobrazíte klávesové tipy pre možnosti vybratej karty.

Vo Office 2013 a Office 2010 aj naďalej funguje väčšina starších klávesových skratiek klávesu ALT. Je však potrebné poznať celý odkaz. Stlačte kláves ALT a potom stlačte jeden zo starých klávesov ponuky E (Edit), V (Zobraziť), I (Insert) a tak ďalej. Zobrazí sa upozornenie s tým, že používate prístupový kláves zo staršej verzie Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a používajte ju. Ak nepoznáte postupnosť, stlačte kláves ESC a namiesto toho použite klávesové tipy.

Používanie prístupových klávesov pre karty na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť priamo na kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledujúcich prístupových klávesov. Ďalšie karty sa môžu zobraziť v závislosti od vášho výberu v dokumente.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ak chcete vyhľadať pomoc alebo obsah Pomocníka, premiestnite sa do poľa chcem zistiť alebo Vyhľadať na páse s nástrojmi.

Alt + Q, potom zadajte hľadaný výraz

Ak chcete použiť zobrazenie Backstage, otvorte stránku súbor .

Alt + S

Otvorenie karty domov na používanie bežných príkazov formátovania, štýlov odsekov a nástroja Hľadať.

Alt + H

Ak chcete vložiť tabuľky, obrázky, tvary, hlavičky alebo textové polia, otvorte kartu Vložiť .

Alt + N

Ak chcete použiť motívy, farby a efekty, ako sú napríklad orámovanie strany, otvorte kartu návrh .

Alt + G

Otvorenie karty rozloženie na prácu s okrajmi strán, orientáciou strany, odsadením a medzerami.

Alt + P

Ak chcete pridať obsah, poznámky pod čiarou alebo tabuľku citácií, otvorte kartu referencie .

Alt + S

Ak chcete spravovať úlohy hromadnej korešpondencie a pracovať s obálkami a menovkami, otvorte kartu korešpondencia .

Alt + M

Ak chcete použiť kontrolu pravopisu, nastaviť jazyk korektúry a sledovať a kontrolovať zmeny v dokumente, otvorte kartu Revízia .

Alt + R

Otvorenie karty Zobraziť na výber zobrazenia dokumentu alebo režimu, ako je napríklad režim čítania alebo zobrazenie prehľadu. Môžete tiež nastaviť zväčšenie lupy a spravovať viacero okien dokumentov.

ALT + O

Na začiatok stránky

Práca na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Úloha

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

Alt alebo F10 Použitím prístupových klávesov alebo klávesov so šípkami prejdete na inú kartu.

Presun na príkazy na páse s nástrojmi.

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Presúvanie medzi skupinami príkazov na páse s nástrojmi.

CTRL + kláves so šípkou doľava alebo doprava

Presun medzi položkami na páse s nástrojmi.

Klávesy so šípkami

Aktivovanie vybratého tlačidla.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz.

Šípka nadol

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo.

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuka alebo vedľajšej ponuke

Šípka nadol

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F1

Otvorenie kontextovej ponuky.

Shift + F10

Alebo na klávesnici Windowsu je kontextový kláves (medzi pravým klávesom Alt a pravým klávesom CTRL)

Presun na vedľajšiu ponuku, keď je hlavná ponuka otvorená alebo vybratá

Šípka doľava

Na začiatok stránky

Navigácia v dokumente

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava.

Ctrl + šípka doľava

Posunutie kurzora o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Posunutie kurzora o jeden odsek nahor.

Ctrl + šípka nahor

Posunutie kurzora o jeden odsek nadol.

Ctrl + šípka nadol

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho čiary.

End

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho čiary.

Domov

Presunutie kurzora do hornej časti obrazovky.

Ctrl + Alt + Page up

Presunutie kurzora do dolnej časti obrazovky.

Ctrl + Alt + Page down

Posúvajte kurzor posúvaním zobrazenia dokumentu o jednu obrazovku nahor.

Page up

Posuňte kurzor posúvaním zobrazenia dokumentu nadol o jednu obrazovku nadol.

Page down

Posunutie kurzora do hornej časti nasledujúcej strany.

CTRL + Page Down

Posunutie kurzora do hornej časti predchádzajúcej strany.

CTRL + PAGE up

Presunutie kurzora na koniec dokumentu

Ctrl + End

Posunutie kurzora na začiatok dokumentu

Ctrl + Home

Presunutie kurzora na umiestnenie predchádzajúcej revízie.

Shift + F5

Presun kurzora na umiestnenie poslednej revízie vykonanej pred posledným zatvorením dokumentu.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F5 ihneď po otvorení dokumentu.

Prechádzanie medzi plávajúcimi tvarmi, ako napríklad textové pole alebo obrázky.

Ctrl + Alt + 5, potom opakované stláčanie klávesu Tab

Ukončenie navigácie medzi plávajúcimi tvarmi a návrat do normálnej navigácie.

Esc

Zobrazenie pracovnej tably Navigácia na vyhľadávanie v rámci obsahu dokumentu.

Ctrl + F

Zobrazte dialógové okno Prejsť na , prejdite na konkrétnu stranu, záložku, poznámku pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto.

Ctrl + G

Prechádzanie medzi lokalitami so štyrmi predchádzajúcimi zmenami vykonanými v dokumente.

Ctrl + Alt + Z

Na začiatok stránky

Navigácia v dokumente pomocou možností prehľadávania vo Worde 2007 a 2010

V Word 2007 a 2010 môžete dokument Prehľadávať rôznymi typmi objektov, ako sú napríklad polia, poznámky pod čiarou, záhlavia a grafika.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorte zoznam možností prehľadávania a definujte typ objektu, na ktorý sa má prehľadávať.

Ctrl + Alt + Home

Presun na predchádzajúci objekt definovaného typu.

CTRL + PAGE up

Presun na ďalší objekt definovaného typu.

CTRL + Page Down

Na začiatok stránky

Ukážka a tlač dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytlačte dokument.

Ctrl + P

Prepnutie na ukážku pred tlačou

Ctrl + Alt + I

Posúvanie ukážky stránky pri priblížení

Klávesy so šípkami

Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení

Page Up alebo Page Down

Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení

Ctrl + Home

Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení

Ctrl + End

Na začiatok stránky

Výber textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte položku text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte slovo naľavo.

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Vyberte slovo napravo.

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doprava

Výber od aktuálnej pozície po začiatok aktuálneho riadkovania.

Shift + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec aktuálneho riadkovania.

Shift + End

Výber od aktuálnej pozície po začiatok aktuálneho odseku.

Ctrl + Shift + šípka nahor

Výber od aktuálnej pozície po koniec aktuálneho odseku.

Ctrl + Shift + šípka nadol

Výber od aktuálnej pozície v hornej časti obrazovky.

SHIFT + PAGE up

Vyberte položku od aktuálnej pozície po koniec obrazovky.

Shift + Page Down

Výber od aktuálnej pozície po začiatok dokumentu

Ctrl + Shift + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec dokumentu.

Ctrl + Shift + End

Vyberte položku od aktuálnej pozície po koniec okna.

CTRL + ALT + SHIFT + Page Down

Vyberte položku všetok obsah dokumentu.

Ctrl + A

Na začiatok stránky

Rozšírenie výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite rozšírenie výberu.

F8

V režime rozšírenia výberu kliknutím na umiestnenie v dokumente rozšírite aktuálny výber na dané miesto.

Výber najbližšieho znaku naľavo alebo napravo.

Kláves F8, kláves so šípkou doľava alebo doprava

Rozbalenie výberu.

Opakovaným stláčaním rozbalíte výber o celé slovo, vetu, odsek, sekciu a dokument.

Zmenšenie výberu.

Shift + F8

Výber zvislého bloku textu

CTRL + SHIFT + F8 a potom stlačte klávesy so šípkami

Zastavenie rozšírenia výberu.

Esc

Na začiatok stránky

Úprava textu a grafických objektov

Úloha

Klávesy

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Otvorte pracovnú tablu Schránka a zapnite schránku balíka Office, ktorá umožňuje kopírovanie a prilepenie obsahu medzi aplikáciami Microsoft Office.

ALT + H, F, O

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Presunutie vybratého obsahu do konkrétneho umiestnenia.

F2, presuňte kurzor na cieľové umiestnenie a potom stlačte kláves ENTER.

Skopírovanie vybratého obsahu do konkrétneho umiestnenia.

SHIFT + F2, presuňte kurzor na cieľ a stlačte kláves ENTER.

Definujte blok automatického textu s vybratým obsahom.

Alt + F3

Vloženie bloku automatického textu.

Prvých pár znakov bloku automatického textu a potom stlačte kláves ENTER, keď sa zobrazí obrazovkový komentár.

Vystrihnutie vybratého obsahu do zásobníka.

Ctrl + F3

Prilepenie obsahu zásobníka.

Ctrl + Shift + F3

Skopírovanie vybratého formátovania.

Ctrl + Shift + C

Prilepenie vybratého formátovania.

Ctrl+Shift+V

Skopírovanie hlavičky alebo päty použitej v predchádzajúcej časti dokumentu

Alt + Shift + R

Zobrazenie dialógového okna nahradenie , hľadanie a nahradenie textu, konkrétneho formátovania alebo špeciálnych položiek.

Ctrl + H

Zobrazte dialógové okno objekt , ak chcete do dokumentu vložiť objekt súboru.

ALT + N, J, J

Vloženie grafického prvku SmartArt.

ALT + N, M

Vloženie grafického prvku WordArt.

ALT + N, W

Na začiatok stránky

Zarovnanie a formátovanie odsekov

Úloha

Klávesy

Zarovnanie odseku na stred.

Ctrl + E

Odôvodnenie odseku.

Ctrl + J

Zarovnanie odseku doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava.

Ctrl + R

Odsadenie odseku.

Ctrl + M

Odstránenie zarážky odseku.

Ctrl + Shift + M

Vytvorenie opakovanej zarážky

Ctrl + T

Odstránenie opakovanej zarážky.

Ctrl + Shift + T

Odstráni formátovanie odseku.

Ctrl + Q

Použitie jednoduchého riadkovania v odseku.

Ctrl + 1

Použitie dvojitého riadkovania v odseku.

Ctrl + 2

Použite 1,5 riadkovanie na odsek.

Ctrl + 5

Pridať alebo odstrániť medzeru pred odsekom.

Ctrl + 0 (nula)

Povoliť automatický formát.

Ctrl + Alt + K

Použitie normálneho štýlu.

Ctrl + Shift + N

Použitie štýlu nadpis 1 .

Ctrl + Alt + 1

Použite štýl nadpis 2 .

Ctrl + Alt + 2

Použite štýl nadpis 3 .

Ctrl + Alt + 3

Zobrazenie pracovnej tably použiť štýly .

Ctrl + Shift + S

Zobrazenie pracovnej tably štýly .

CTRL + ALT + SHIFT + S

Na začiatok stránky

Formátovanie znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazí sa dialógové okno písmo .

Ctrl + D

Ctrl + Shift + F

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka (<)

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL + pravá hranatá zátvorka (])

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL + ľavá hranatá zátvorka ([)

Prepnutie textu medzi veľkými písmenami, malými písmenami a prípadom názvu.

Shift + F3

Zmeňte text na všetky veľké písmená.

Ctrl + Shift + A

Skrytie vybratého textu.

Ctrl + Shift + H

Použitie tučného písma.

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia.

Ctrl + U

Použitie podčiarknutia formátovania slov, nie však medzier.

Ctrl + Shift + W

Použitie dvojitého podčiarknutia formátovania.

Ctrl + Shift + D

Použitie kurzívy formátovanie.

Ctrl + I

Použitie malého formátu CAPS.

Ctrl + Shift + K

Použitie dolného indexu formátovania.

Ctrl + znak rovnosti (=)

Použitie horného indexu formátovania.

Ctrl + Shift + znamienko plus (+)

Odstránenie manuálneho formátovania znakov

Ctrl + medzerník

Zmena vybratého textu na písmo symbolu.

Ctrl + Shift + Q

Na začiatok stránky

Správa formátovania textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobraziť všetky netlačiteľné znaky.

CTRL + SHIFT + 8 (nepoužívajte numerickú klávesnicu)

Zobrazenie pracovnej tably Zobraziť Formátovanie .

Shift + F1

Na začiatok stránky

Vloženie špeciálnych znakov

Úloha

Klávesy

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Vloženie zlomu strany.

Ctrl + Enter

Vloženie zlomu stĺpca.

Ctrl + Shift + Enter

Vložte EM pomlčku (—).

CTRL + ALT + znamienko mínus (na numerickej klávesnici)

Vloženie pomlčky (–).

Ctrl + znamienko mínus (na numerickej klávesnici)

Vloženie voliteľného spojovníka.

Ctrl + spojovník (-)

Vloženie pevného spojovníka.

Ctrl + Shift + spojovník (-)

Vložte pevnú medzeru.

Ctrl + Shift + medzerník

Vloženie symbolu autorských práv (©).

CTRL + ALT + C

Vloženie symbolu registrovanej ochrannej známky (®).

Ctrl + Alt + R

Vloženie symbolu ochrannej známky (™).

Ctrl + Alt + T

Vloženie troch bodiek (...)

CTRL + ALT + bodka (.)

Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro ( Symbol meny euro ), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves Alt a stlačte kláves X.

Tip: Ak chcete zistiť kód znaku Unicode pre vybratý znak, stlačte kombináciu klávesov ALT + X.

Kód znaku a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + X

Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves Alt a na numerickej klávesnici stlačte 0128.

Alt + kód znaku (na numerickej klávesnici)

Na začiatok stránky

Práca s webovým obsahom

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Vrátenie o jednu stranu späť

Alt + šípka doľava

Prechod o jednu stranu dopredu.

Alt + šípka doprava

Obnovte stránku.

F9

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Pohyb v tabuľke

Úloha

Klávesy

Presun na nasledujúcu bunku v riadku a výber jeho obsahu.

Kláves Tab

Presun na predchádzajúcu bunku v riadku a výber jeho obsahu.

Shift + Tab

Presun na prvú bunku v riadku.

Alt + Home

Presun na poslednú bunku v riadku.

Alt + End

Presun na prvú bunku v stĺpci.

ALT + PAGE up

Presun na poslednú bunku v stĺpci.

ALT + Page Down

Presunutie do predchádzajúceho riadka.

Šípka nahor

Presun do ďalšieho riadka

Šípka nadol

Posun o jeden riadok nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posun o jeden riadok nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Na začiatok stránky

Výber obsahu tabuľky

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte obsah v ďalšej bunke.

Kláves Tab

Vyberte obsah v predchádzajúcej bunke.

Shift + Tab

Rozšírenie výberu na susedné bunky

Shift + klávesy so šípkami

Výber stĺpca

Vyberte hornú alebo dolnú bunku stĺpca a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka nahor alebo nadol

Výber riadka

Vyberte prvú alebo poslednú bunku v riadku a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + Alt + end alebo Home.

Vyberte celú tabuľku.

ALT + 5 na numerickej klávesnici so zapnutým prepínačom NUM LOCK

Na začiatok stránky

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Úloha

Klávesy

Vloženie nového odseku do bunky.

Enter

Vloženie znaku tabulátora do bunky.

Ctrl + Tab

Na začiatok stránky

Revízia dokumentu

Úloha

Klávesy

Vloženie komentára

Ctrl+Alt+M 

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

Ctrl + Shift + E

Zatvorenie tably revízií.

Alt + Shift + C

Na začiatok stránky

Práca s odkazmi, citáciami a indexovaním

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete pridať odkazy do dokumentu, ako je napríklad obsah, poznámky pod čiarou a citácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Označenie položky obsahu

Alt + Shift + O

Označenie položky zoznamu citácií (citácie)

Alt + Shift + I

Vyberte položku Možnosti citácie.

Alt + Shift + F12, medzerník

Označenie položky registra

Alt + Shift + X

Vloženie poznámky pod čiarou

Ctrl + Alt + F

Vloženie vysvetlivky

Ctrl + Alt + D

Prechod na nasledujúcu poznámku pod čiarou.

ALT + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (>)

Prechod na predchádzajúcu poznámku pod čiarou.

ALT + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka (<)

Na začiatok stránky

Práca s hromadnou korešpondenciou a poľami

Ak chcete použiť nasledujúce klávesové skratky, musí byť vybratá karta korešpondencia na páse s nástrojmi. Ak chcete vybrať kartu korešpondencia , stlačte kombináciu klávesov ALT + M.

Spracovanie hromadnej korešpondencie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazte ukážku hromadnej korešpondencie.

Alt + Shift + K

Zlúčenie dokumentu

Alt + Shift + N

Vytlačenie zlúčeného dokumentu

Alt + Shift + M

Úprava dokumentu s údajmi hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + E

Vloženie poľa hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + F

Na začiatok stránky

Práca s poľami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie poľa DATE

Alt + Shift + D

Vloženie poľa LISTNUM

Ctrl + Alt + L

Vloženie poľa PAGE

Alt + Shift + P

Vloženie poľa TIME

Alt + Shift + T

Vloženie prázdneho poľa

Ctrl + F9

Aktualizujte prepojené informácie v zdrojovom dokumente programu Microsoft Word.

Ctrl + Shift + F7

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zrušenie prepojenia poľa

Ctrl + Shift + F9

Prepínanie medzi vybratým kódom poľa a jeho výsledkom

Shift + F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Alt + F9

Spustite GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa zobrazujúcom výsledky poľa.

Alt + Shift + F9

Prechod na nasledujúce pole

F11

Prechod na predchádzajúce pole

Shift + F11

Uzamknutie poľa

Ctrl + F11

Odomknutie poľa

Ctrl + Shift + F11

Na začiatok stránky

Práca s textom v iných jazykoch

Nastavenie jazyka korektúry

Každý dokument používa predvolený jazyk, zvyčajne je to rovnaký predvolený jazyk, aký sa používa v operačnom systéme vášho počítača. Ak dokument obsahuje aj slová alebo frázy v inom jazyku, je vhodné nastaviť jazyk korektúry pre tieto slová. Umožňuje to nielen kontrolu pravopisu a gramatiky pre tieto frázy, ale umožňuje aj pomocné technológie, ako napríklad čítačky obrazovky, aby ich vhodne zvládli.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry, zobrazte dialógové okno jazyk .

Alt + Ú, W, Ú

Nastavenie predvolených jazykov.

Alt + Ú, W, E

Na začiatok stránky

Vloženie medzinárodných znakov

Ak chcete zadať malý znak pomocou kombinácie klávesov, ktorá obsahuje kláves SHIFT, súčasne stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + symbol a potom ich uvoľnite pred zadaním písmena.

Poznámka: Ak napíšete extenzívne v inom jazyku, radšej môžete namiesto toho prepnúť na inú klávesnicu.

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

à, è, ì, ň, ù,
à, è, ì, ň, ù

CTRL + Grave Accent ('), písmeno

á, é, í, ó, ú, ý
Á, é, í, ó, ú, ý

CTRL + apostrof ('), písmeno

â, ê, î, ô, û
Â, ê, î, ô, û

CTRL + SHIFT + vsuvka (^), písmeno

ã, ñ, õ
ã, n, õ

CTRL + SHIFT + vlnovka (~), písmeno

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, ë, ï, ö, ü, ÿ

CTRL + SHIFT + dvojbodka (:), písmeno

å.

CTRL + SHIFT + zavináč (@), a alebo A

æ, Æ

CTRL + SHIFT + ampersand (&), a alebo A

œ, Œ

CTRL + SHIFT + ampersand (&), o alebo O

ç, Ç

CTRL + čiarka (,), c alebo C

ð, Ð

CTRL + apostrof ('), d alebo D

ø, Ø

CTRL + lomka (/), o alebo O

¿

CTRL + ALT + SHIFT + otáznik (?)

¡

CTRL + ALT + SHIFT + výkričník (!)

ß

CTRL + SHIFT + ampersand (&), s

Na začiatok stránky

Používanie editorov metód vstupu pre východoázijské jazyky

Požadovaná akcia

Klávesy

Ak je k dispozícii, prejdite na japonský editor metód vstupu (IME) pre klávesnicu 101-Key.

ALT + vlnovka (~)

Ak je k dispozícii, prejdite na Kórejskú editor IME pre klávesnicu 101, ak je k dispozícii.

Pravý kláves Alt

Ak je k dispozícii, prejdite na čínsky editor metód vstupu (IME) pre klávesnicu 101-Key.

Ctrl + medzerník

Na začiatok stránky

Práca s zobrazeniami dokumentu

Word ponúka niekoľko rôznych zobrazení dokumentu. V každom zobrazení môžete niektoré úlohy vykonávať jednoduchšie. Režim čítania napríklad umožňuje zobrazenie dokumentu ako vodorovnej sekvencie strán, ktoré môžete rýchlo prehľadávať pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava.

Prepnutie zobrazenia dokumentu

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na zobrazenie režim čítania .

V Word 2007 a 2010 sa nazýva zobrazenie na čítanie na celú obrazovku .

Alt + O, T

Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači .

Ctrl + Alt + P

Prepnutie na zobrazenie prehľadu .

CTRL + ALT + O

Prepnutie na zobrazenie konceptu .

Ctrl + Alt + N

Na začiatok stránky

Vytvorenie prehľadu dokumentu

Tieto klávesové skratky sa používajú len v prípade, že sa dokument nachádza v zobrazení prehľadu .

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Zníženie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Zníženie úrovne odseku na základný text.

Ctrl + Shift + N

Presun vybratých odsekov nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presun vybratých odsekov nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Rozbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + znamienko plus

Zbalenie textu pod nadpisom

ALT + SHIFT + znamienko mínus

Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov.

Alt + Shift + A

Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov.

Lomka (/) (na numerickej klávesnici)

Prepínanie medzi zobrazením prvého riadkovania základného textu a zobrazením celého základného textu.

Alt + Shift + L

Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle nadpis 1 .

Alt + Shift + 1

Zobrazí všetky nadpisy so zadanou úrovňou nadpisu.

Alt + Shift + číslo úrovne nadpisu

Vloženie znaku tabulátora.

Ctrl + tabulátor

Na začiatok stránky

Presunutie dokumentu v režime čítania

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na začiatok dokumentu

Domov

Presun na koniec dokumentu.

End

Prechod na konkrétnu stranu.

Zadajte číslo strany a potom stlačte kláves ENTER.

Ukončite režim čítania.

Esc

Na začiatok stránky

Používanie klávesových skratiek s funkčnými klávesmi

Kláves

Popis

F1

 • Samotný F1: zobrazí pracovnú tablu Pomocník pre Word .

 • Shift + F1: zobrazí alebo skryje pomoc s kontextovou citlivosťou alebo pracovnú tablu odhaliť formátovanie .

 • Ctrl + F1: zobrazenie alebo skrytie pása s nástrojmi.

 • ALT + F1: presunie sa do nasledujúceho poľa.

 • Alt + Shift + F1: presunie sa na predchádzajúce pole.

F2

 • F2 sám: Premiestni vybratý text alebo grafiku. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite kurzor na miesto, kam chcete premiestniť text alebo grafiku, a potom stlačením klávesu ENTER presuňte alebo stlačením klávesu ESC akciu zrušíte.

 • SHIFT + F2: Skopírovanie vybratého textu alebo grafického prvku. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite kurzor na miesto, kam chcete skopírovať text alebo grafiku, a potom stlačením klávesu ENTER skopírujte alebo stlačením klávesu ESC akciu zrušíte.

 • CTRL + F2: zobrazenie oblasti ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Backstage.

 • ALT + SHIFT + F2: uloží dokument.

 • CTRL + ALT + F2: zobrazenie dialógového okna Otvoriť .

F3

 • Shift + F3: prepínanie vybratého textu medzi veľkými písmenami, malými písmenami a prípadom názvu.

 • Ctrl + F3: Vystrihnutie vybratého obsahu do zásobníka. Do zásobníka môžete vystrihnúť viacero textov a grafických objektov a prilepiť ich ako skupinu do iného umiestnenia.

 • CTRL + SHIFT + F3: prilepí sa obsah zásobníka.

 • ALT + F3: vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

F4

 • F4 samostatne: zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

 • Shift + F4: Zopakovanie poslednej akcie Hľadať alebo Prejsť na .

 • CTRL + F4: zatvorenie aktuálneho dokumentu.

 • Alt + F4: zatvorenie Word.

F5

 • F5 alone: zobrazenie dialógového okna Prejsť na .

 • SHIFT + F5: presunie kurzor na poslednú zmenu.

 • CTRL + SHIFT + F5: zobrazí sa dialógové okno záložky .

 • ALT + F5: Obnoví veľkosť okna dokumentu.

F6

 • F6 sám: prepínanie medzi dokumentom, pracovnou tablou, stavovým riadkom a pásom s nástrojmi. Pri prepínaní medzi tablami a pracovnou tablou v dokumente, ktorý bol rozdelený, kláves F6 obsahuje rozdelené priečky.

 • SHIFT + F6: prepína medzi dokumentom, pásom s nástrojmi, stavovým riadkom a pracovnou tablou.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6: prepne do nasledujúceho okna dokumentu, keď je otvorených viac ako jeden dokument.

 • CTRL + SHIFT + F6: Prepnutie na okno predchádzajúceho dokumentu, keď je otvorených viac ako jeden dokument.

 • Alt + F6: presunie z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu, v dialógových oknách, ktoré podporujú toto správanie.

F7

 • F7 samotná: zobrazí pracovnú tablu editora na kontrolu pravopisu a gramatiky v dokumente alebo vo vybratom texte.

 • Shift + F7: zobrazí pracovnú tablu synonymický slovník .

 • CTRL + SHIFT + F7: aktualizuje prepojené informácie v zdrojovom dokumente programu Word.

 • ALT + F7: vyhľadá nasledujúcu pravopisnú alebo gramatickú chybu.

 • ALT + SHIFT + F7: v Word 2013 a novšie zobrazíte pracovnú tablu prekladateľ . V Word 2007 a 2010 zobrazí pracovnú tablu zdroje informácií .

F8

 • Samotný kláves F8: rozšíri výber. Ak je napríklad slovo vybraté, veľkosť výberu sa rozšíri na jednu vetu.

 • SHIFT + F8: zmenší výber. Ak je napríklad vybratý odsek, veľkosť výberu sa zmenší na jednu vetu.

 • CTRL + SHIFT + F8: Zapnutie a vypnutie režimu rozšírenia výberu. V režime rozšíreného výberu Rozšírte výber pomocou klávesov so šípkami.

 • Stlačením kombinácie klávesov Alt + F8: zobrazí sa dialógové okno makra na vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra.

F9

 • Samotné F9: aktualizuje vybraté polia.

 • SHIFT + F9: prepína medzi kódom poľa a jeho výsledkom.

 • CTRL + F9: Vloží prázdne pole.

 • CTRL + SHIFT + F9: odpojí aktuálne pole.

 • ALT + F9: prepína medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

 • ALT + SHIFT + F9: spustí GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa zobrazujúcom výsledky poľa.

F10

 • F10 len: zapne alebo vypne klávesové tipy.

 • SHIFT + F10: Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku.

 • CTRL + F10: maximalizuje alebo obnoví veľkosť okna dokumentu.

 • ALT + F10: zobrazí pracovnú tablu výberu .

 • ALT + SHIFT + F10: zobrazenie ponuky alebo správy o dostupných akciách, napríklad pre prilepený text alebo zmenu automatických opráv .

F11

 • F11 sám: presunie sa do nasledujúceho poľa.

 • SHIFT + F11: presunie sa na predchádzajúce pole.

 • Ctrl + F11: uzamkne aktuálne pole.

 • CTRL + SHIFT + F11: odblokuje aktuálne pole.

 • Stlačením kombinácie klávesov ALT + F11: sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic for Applications , v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 alone: zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako .

 • SHIFT + F12: uloží dokument.

 • Ctrl + F12: zobrazí sa dialógové okno Otvoriť .

 • CTRL + SHIFT + F12: zobrazenie karty Tlačiť v zobrazení Backstage.

 • ALT + SHIFT + F12: Ak je kontajner aktívny, v kontajneri obsah vyberte tlačidlo obsah .

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Centrum pomoci pre Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky a funkčné klávesy v Word pre Mac.

Poznámky: 

 • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Mac (OS) a niektoré aplikácie Utility sa môžu vyskytnúť v rozpore s klávesových skratiek a funkčnými operáciami v Office for Mac. Informácie o zmene priradenia klávesov pre klávesovú skratku nájdete v téme Pomocník pre Mac pre svoju verziu systému macOS, aplikáciu utility alebo odkazovanie na kontextové konflikty.

 • Ak tu nenájdete klávesovú skratku, ktorá vyhovuje vašim potrebám, môžete vytvoriť vlastnú klávesovú skratku. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky pre Office pre Mac.

 • Mnohé klávesové skratky, ktoré používajú kláves CTRL na klávesnici Windowsu, pracujú aj s ovládacím klávesom v Word pre Mac. Nie však všetky.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

Ak chcete získať najlepšie skúsenosti s používaním klávesnice na páse s nástrojmi, zapnite klávesnicu na prístup ku všetkým ovládacím prvkom.

 1. Ak chcete otvoriť systémové nastavenia, stlačte kombináciu klávesov COMMAND + medzerník, zadajte výraz systémové nastaveniaa stlačte kláves Return.

 2. Ak chcete prejsť na položku nastavenia klávesnice, zadajte text klávesnica a stlačte kláves Return.

 3. Na karte Odkazy stlačte kombináciu klávesov Control + F7 a zmeňte nastavenie úplného prístupu klávesnice z textových polí a zoznamov iba na všetky ovládacie prvky.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

V tejto tabuľke sú uvedené najčastejšie používané klávesové skratky v Word pre Mac.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

COMMAND + Z

F1

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

COMMAND + Y

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + X

F2

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + C

F3

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

F4

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky *

Shift + F10

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na .

COMMAND + Option + G

F5

Zobrazte dialógové okno pravopis a gramatika .

COMMAND + Option + L

F7

Povolenie režimu rozšíreného výberu.

F8

Prepnutie do nasledujúceho okna

COMMAND + Grave Accent (')

Prepnutie do predchádzajúceho okna

COMMAND + Shift + Grave Accent (')

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako .

COMMAND + Shift + S

Vyhľadanie textu (presun zamerania na pole Hľadať v dokumente ).

COMMAND + F

Zobrazenie tably Hľadať a nahradiť .

Control + H

Zobrazte dialógové okno tlač .

COMMAND + P

Zatvorenie aktuálneho dokumentu.

COMMAND + F4

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

COMMAND + Option + R

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby. Musí byť zapnutá funkcia Kontrola pravopisu počas písania .

Option + F7

Vyhľadanie vybratého textu vo webovom prehliadači.

COMMAND + Shift + L

Vyhľadanie vybratého textu pomocou pracovnej tably Inteligentné vyhľadávanie .

COMMAND + Control + Option + L

Word 2011: nie je k dispozícii

Otvorte slovník.

V Word 2011 možnosť + Shift + F7

Na začiatok stránky

Konflikty klávesových skratiek

Niektoré Word pre Mac klávesové skratky sú v konflikte s predvolenými klávesových skratiek macOS. V tejto téme sú takéto klávesové skratky označené hviezdičkou (*). Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, možno budete musieť zmeniť nastavenia klávesnice Macu, aby ste zmenili odkaz na kľúč.

Zmena systémových preferencií pre klávesové skratky

 1. V ponuke Apple vyberte položku System Preferences (systémové nastavenia).

 2. Vyberte položku Klávesnica.

 3. Vyberte kartu Shortcuts (Skratky).

 4. Vyberte položku riadenie misie.

 5. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorá je v konflikte s Word pre Mac skratkou, ktorú chcete použiť.

Navigácia v dokumente

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava.

Option + kláves so šípkou doľava

Posunutie kurzora o jedno slovo doprava.

Option + kláves so šípkou doprava

Posunutie kurzora o jeden odsek nahor.

COMMAND + kláves so šípkou nahor

Posunutie kurzora o jeden odsek nadol.

COMMAND + kláves so šípkou nadol

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho čiary.

COMMAND + šípka doľava

Domov

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho čiary.

COMMAND + kláves so šípkou doprava

End

Posunutie kurzora do hornej časti predchádzajúcej strany.

COMMAND + Page Up

V MacBooku stlačte kombináciu klávesov COMMAND + FN + ŠÍPKA nahor

Posunutie kurzora do hornej časti nasledujúcej strany.

COMMAND + Page Down

V MacBooku stlačte kombináciu klávesov COMMAND + FN + šípka nadol

Posunutie kurzora na začiatok dokumentu

COMMAND + Home

V MacBooku stlačte kombináciu klávesov COMMAND + FN + ŠÍPKA doľava

Presunutie kurzora na koniec dokumentu

COMMAND + end

Na MacBooku stlačte kombináciu klávesov COMMAND + FN + šípka doprava

Presunutie kurzora na predchádzajúci bod vloženia.

Shift + F5

Posúvajte kurzor posúvaním zobrazenia dokumentu o jednu obrazovku nahor.

Page up

Posuňte kurzor posúvaním zobrazenia dokumentu nadol o jednu obrazovku nadol.

Page down

Na začiatok stránky

Výber textu a grafických objektov

Tip: Ak poznáte kombináciu klávesov na presun kurzora, môžete vo všeobecnosti text vybrať podržaním klávesu Shift a stlačením tejto kombinácie klávesov. Napríklad COMMAND + šípka doprava presunie kurzor na ďalšie slovo a COMMAND + Shift + šípka doprava vyberie text od kurzora po začiatok nasledujúceho slova.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte viacero položiek, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba.

Vyberte prvú požadovanú položku, podržte COMMAND a potom kliknite myšou na ďalšie položky.

Vyberte položku text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte slovo naľavo.

Shift + Option + kláves so šípkou doľava

Vyberte slovo napravo.

Shift + Option + kláves so šípkou doprava

Výber od aktuálnej pozície po začiatok aktuálneho riadkovania.

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Shift + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec aktuálneho riadkovania.

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou doprava

Shift + End

Výber od aktuálnej pozície po začiatok aktuálneho odseku.

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou nahor

Výber od aktuálnej pozície po koniec aktuálneho odseku.

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou nadol

Výber od aktuálnej pozície v hornej časti obrazovky.

SHIFT + PAGE up

Vyberte položku od aktuálnej pozície po koniec obrazovky.

Shift + Page Down

Výber od aktuálnej pozície po začiatok dokumentu

COMMAND + Shift + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec dokumentu.

COMMAND + SHIFT + END

Vyberte položku od aktuálnej pozície po koniec okna.

COMMAND + Shift + Option + Page Down

Vyberte položku všetok obsah dokumentu.

COMMAND + A

Na začiatok stránky

Rozšírenie výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite rozšírenie výberu. *

F8

V režime rozšírenia výberu kliknutím na umiestnenie v dokumente rozšírite aktuálny výber na dané miesto.

Výber najbližšieho znaku naľavo.

F8, kláves so šípkou doľava

Výber najbližšieho znaku napravo.

Kláves F8, kláves so šípkou doprava

Rozbalenie výberu.

Opakovaným stláčaním rozbalíte výber o celé slovo, vetu, odsek, sekciu a dokument.

Zmenšenie výberu. *

Shift + F8

Vyberte zvislý blok textu.

COMMAND + SHIFT + F8 a potom stlačte klávesy so šípkami

Zastavenie rozšírenia výberu.

Esc

COMMAND + bodka (.)

Na začiatok stránky

Úprava textu a grafických objektov

Úloha

Klávesy

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + X

F2

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + C

F3

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

F4

Prilepenie obsahu schránky a zhoda s formátovaním okolitého textu.

COMMAND + Option + Shift + V

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť špeciálne .

COMMAND + Control + V

Vystrihnutie vybratého obsahu do zásobníka.

COMMAND + F3

Prilepenie obsahu zásobníka.

COMMAND + Shift + F3

Skopírovanie vybratého formátovania.

COMMAND + SHIFT + C

Prilepenie skopírovaného formátovania.

COMMAND + Shift + V

Skopírovanie vybratého obsahu do zošita.

Control + Option + C

Prilepenie vybratého obsahu z zošita.

Control + Option + V

Vloženie grafiky pomocou prehliadača médií.

COMMAND + Control + M

Vytvorenie položky automatického textu.

Option + F3

Vloženie položky automatického textu.

COMMAND + Option + Shift + V

Na začiatok stránky

Zarovnanie a formátovanie odsekov

Úloha

Klávesy

Zarovnanie odseku na stred.

COMMAND + E

Odôvodnenie odseku.

COMMAND + J

Zarovnanie odseku doľava.

COMMAND + L

Zarovnanie odseku doprava.

COMMAND + R

Odsadenie odseku.

Control + Shift + M

Odstránenie zarážky odseku.

COMMAND + Shift + M

Vytvorenie opakovanej zarážky

COMMAND + T

Odstránenie opakovanej zarážky.

COMMAND + Shift + T

Použitie jednoduchého riadkovania v odseku.

COMMAND + 1

Použitie dvojitého riadkovania v odseku.

COMMAND + 2

Použite 1,5 riadkovanie na odsek.

COMMAND + 5

Pridať alebo odstrániť medzeru pred odsekom.

COMMAND + 0 (nula)

Povoliť automatický formát.

COMMAND + Option + K

Použitie normálneho štýlu.

COMMAND + Shift + N

Použitie štýlu nadpis 1 .

COMMAND + Option + 1

Použite štýl nadpis 2 .

COMMAND + Option + 2

Použite štýl nadpis 3 .

COMMAND + Option + 3

Použite štýl zoznamu .

COMMAND + Shift + L, keď sa kurzor nachádza na začiatku čiary

Vložte pevnú medzeru.

Option + medzerník

Na začiatok stránky

Formátovanie znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena typu písma.

COMMAND + Shift + F

Zväčšenie veľkosti písma.

COMMAND + Shift + pravá hranatá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma.

COMMAND + Shift + ľavá hranatá zátvorka (<)

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

COMMAND + pravá hranatá zátvorka (])

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

COMMAND + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zobrazí sa dialógové okno písmo .

COMMAND + D

Prepnutie textu medzi veľkými písmenami, malými písmenami a prípadom názvu.

Shift + F3

Zmeňte text na všetky veľké písmená.

COMMAND + Shift + A

Použitie tučného písma.

COMMAND + B

Použitie podčiarknutia.

COMMAND + U

Použitie podčiarknutia formátovania slov, nie však medzier.

COMMAND + Shift + W

Použitie dvojitého podčiarknutia formátovania.

COMMAND + Shift + D

Použitie kurzívy formátovanie.

COMMAND + I

Použitie malého formátu CAPS.

COMMAND + Shift + K

Použitie dolného indexu formátovania.

COMMAND + znamienko rovná sa (=)

Použitie horného indexu formátovania.

COMMAND + SHIFT + znamienko plus (+)

Použitie štrajkového formátovania.

COMMAND + SHIFT + X

Odstránenie manuálneho formátovania znakov

COMMAND + Shift + Z

Na začiatok stránky

Vloženie špeciálnych znakov

Úloha

Klávesy

Vloženie prázdneho poľa

COMMAND + F9

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Return

Vloženie zlomu strany.

COMMAND + Return

Vloženie zlomu stĺpca.

COMMAND + Shift + Return

Vloženie pevného spojovníka.

COMMAND + Shift + spojovník (-)

Vloženie symbolu autorských práv (©).

Option + G

Vloženie symbolu registrovanej ochrannej známky (®).

Option + R

Vloženie symbolu ochrannej známky (™).

Option + 2

Vloženie troch bodiek (...)

Option + bodkočiarka (;)

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Pohyb v tabuľke

Úloha

Klávesy

Presun do ďalšej bunky a výber jeho obsahu.

Kláves Tab

Presun na predchádzajúcu bunku a výber jeho obsahu.

Shift + Tab

Presun do ďalšieho riadka

Šípka nadol

Presunutie do predchádzajúceho riadka.

Šípka nahor

Presun na prvú bunku v riadku.

Control + Home

Presun na poslednú bunku v riadku.

Control + end

Presun na prvú bunku v stĺpci.

Control + Page Up

Presun na poslednú bunku v stĺpci.

Control + Page Down

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Pridajte text pred tabuľku na začiatku dokumentu.

Návrat na začiatok prvej bunky

Vloženie riadka.

COMMAND + Control + I

Na začiatok stránky

Výber obsahu tabuľky

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte obsah v ďalšej bunke.

Kláves Tab

Vyberte obsah v predchádzajúcej bunke.

Shift + Tab

Rozšírenie výberu na susedné bunky

Shift + klávesy so šípkami

Výber stĺpca

Vyberte hornú alebo dolnú bunku stĺpca a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka nahor alebo nadol

Výber riadka

Vyberte prvú alebo poslednú bunku v riadku a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + Alt + end alebo Home.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti stĺpcov tabuľky pomocou pravítka

Požadovaná akcia

Klávesy

Zachová veľkosť stĺpcov napravo a zmeňte šírku tabuľky.

Presunutie ohraničenia stĺpca na pravítku

Premiestnite jeden riadok stĺpca a zachovajte hrúbku tabuľky.

Shift + presunutie hranice stĺpca na pravítku

Rovnako zmeňte veľkosť všetkých stĺpcov napravo a zachovajte šírku tabuľky.

COMMAND + Shift + presunutie hranice stĺpca na pravítku

Proporcionálna Zmena veľkosti všetkých stĺpcov doprava a zachovanie šírky tabuľky.

COMMAND + posúvajte hranicu stĺpca v pravítku

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti stĺpcov tabuľky priamo v tabuľke

Tip: Ak chcete pri zmene veľkosti stĺpca jemne upraviť šírku stĺpca a Zobraziť rozmery stĺpca, vypnite funkciu prichytenia stlačením klávesu Option pomocou klávesových skratiek.

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestnite jeden riadok stĺpca a zachovajte hrúbku tabuľky.

Posúvanie hranice stĺpca

Zachová veľkosť stĺpcov napravo a zmeňte šírku tabuľky.

Shift + posúvanie hranice stĺpca

Rovnako zmeňte veľkosť všetkých stĺpcov napravo a zachovajte šírku tabuľky.

COMMAND + Shift + posúvanie hranice stĺpca

Proporcionálna Zmena veľkosti všetkých stĺpcov doprava a zachovanie šírky tabuľky.

COMMAND + posúvanie hranice stĺpca

Na začiatok stránky

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Úloha

Klávesy

Vloženie nového odseku do bunky.

Return

Vloženie znaku tabulátora do bunky.

Option + Tab

Na začiatok stránky

Kreslenie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie režimu kreslenia.

COMMAND + Control + Z

Na začiatok stránky

Práca s poľami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie poľa DATE

Control + Shift + D

Vloženie poľa LISTNUM

COMMAND + Option + Shift + L

Vloženie poľa PAGE

Control + SHIFT + P

Vloženie poľa TIME

Control + Shift + T

Vloženie prázdneho poľa

COMMAND + F9

Aktualizovanie vybratých polí *

F9

Zrušenie prepojenia poľa

COMMAND + SHIFT + F9

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom *

Shift + F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Option + F9

Spustite GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa zobrazujúcom výsledky poľa.

Option + SHIFT + F9

Prechod na nasledujúce pole *

F11

Prechod na predchádzajúce pole

Shift + F11

Uzamknutie poľa

COMMAND + F11

Odomknutie poľa

COMMAND + SHIFT + F11

Na začiatok stránky

Vytvorenie prehľadu dokumentu

Tieto klávesové skratky sa používajú len v prípade, že sa dokument nachádza v zobrazení prehľadu .

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

Control + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Zníženie úrovne odseku.

Control + SHIFT + kláves so šípkou doprava

Zníženie úrovne odseku na základný text.

COMMAND + Shift + N

Presun vybratých odsekov nahor. *

Control + SHIFT + kláves so šípkou nahor

Presun vybratých odsekov nadol. *

Control + SHIFT + kláves so šípkou nadol

Rozbalenie textu pod nadpisom.

Control + SHIFT + znamienko plus (+)

Zbalenie textu pod nadpisom. *

Control + SHIFT + znamienko mínus (-)

Rozbalenie celého základného textu a nadpisov alebo zbalenie celého základného textu.

Control + Shift + A

Prepínanie medzi zobrazením prvého riadkovania základného textu a zobrazením celého základného textu.

Control + Shift + L

Zobrazí všetky nadpisy so zadanou úrovňou nadpisu.

Control + Shift + číslo úrovne nadpisu

Na začiatok stránky

Revízia dokumentu

Úloha

Klávesy

Vloženie komentára

COMMAND + Option + A

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

COMMAND + Shift + E

Presun na začiatok komentára.

Domov

Presun na koniec komentára.

End

(Tlačidlo Koniec nie je k dispozícii na všetkých klávesniciach.)

Presun na začiatok zoznamu komentárov.

COMMAND + Home na table revízií.

Presun na koniec zoznamu komentárov.

COMMAND + end v table revízií.

Na začiatok stránky

Používanie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Úloha

Klávesy

Vloženie poznámky pod čiarou

COMMAND + Option + F

Vloženie vysvetlivky

COMMAND + Option + E

Na začiatok stránky

Práca s jazykmi so zápisom sprava doľava

Word podporuje funkcie so zápisom sprava doľava pre jazyky, ktoré pracujú v prostredí so zápisom sprava doľava alebo v prostredí so smerom písma sprava doľava, na písanie, upravovanie a zobrazovanie textu. V tomto kontexte sa jazyky so zápisom sprava doľava vzťahujú na akýkoľvek systém písania napísaný sprava doľava a obsahuje jazyky, ktoré vyžadujú kontextové tvarovanie, ako je napríklad arabčina a jazyky, ktoré sa nenachádzajú.

Skôr než bude možné tieto klávesové skratky používať, je potrebné zabezpečiť, aby boli klávesové skratky aktivované pre jazyk, ktorý používate.

 1. Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnica.

 2. Na karte Vstupné zdroje vyberte jazyk, pre ktorý chcete klávesové skratky zapnúť.

 3. V pravej časti karty začiarknite políčko Aktivovať klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmeňte smer písania smerom sprava doľava.

Control + COMMAND + kláves so šípkou doľava

Zmeňte smer písania smerom zľava doprava.

Control + COMMAND + kláves so šípkou doprava

Na začiatok stránky

Používanie klávesových skratiek s funkčnými klávesmi

Word pre Mac používa funkčné klávesy na bežné príkazy vrátane kopírovania a prilepovania. Ak chcete mať k týmto skratkám rýchly prístup, môžete zmeniť svoje systémové nastavenia Apple, aby ste pri používaní klávesových skratiek s funkčnými klávesmi nemuseli vždy používať kláves Fn.

Poznámka: Zmena predvolieb systémových funkcií ovplyvňuje fungovanie funkčných klávesov v Macu, nielen v Word. Po zmene nastavení môžete stále vykonávať špeciálne funkcie uvedené na funkčných klávesoch. Stačí, ak stlačíte kláves Fn. Ak chcete napríklad použiť kláves F12 na zmenu hlasitosti, stlačte kombináciu klávesov Fn + F12.

Ak funkčné tlačidlo nefunguje podľa očakávania, stlačte spolu s funkčným klávesom kláves Fn. Ak nechcete zakaždým stlačiť kláves Fn, môžete zmeniť Predvoľby systému Apple. Pokyny nájdete v téme Zmena predvolieb funkčných klávesov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky funkcie Word pre Mac.

Kláves

Popis

F1

 • Samotný F1: vykonaním predchádzajúcej akcie.

F2

 • F2 sám: Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

 • SHIFT + F2: Skopírovanie vybratého textu alebo grafického prvku. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite kurzor na miesto, kam chcete skopírovať text alebo grafický prvok, a potom stlačte kláves Return na kopírovanie alebo stlačením klávesu ESC akciu zrušíte.

F3

 • F3 alone: Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

 • Shift + F3: prepínanie vybratého textu medzi veľkými písmenami, malými písmenami a prípadom názvu.

 • COMMAND + F3: Vystrihnutie vybratého obsahu do zásobníka. Do zásobníka môžete vystrihnúť viacero textov a grafických objektov a prilepiť ich ako skupinu do iného umiestnenia.

 • COMMAND + Shift + F3: prilepí sa obsah zásobníka.

 • Option + F3: vytvorí položku automatického textu.

F4

 • F4 sám: prilepí obsah zo schránky.

 • Shift + F4: Zopakovanie poslednej akcie Hľadať alebo Prejsť na .

 • COMMAND Shift + F4: Zopakovanie poslednej akcie Hľadať alebo Prejsť na .

F5

 • F5 alone: zobrazenie dialógového okna Prejsť na .

 • SHIFT + F5: presunie kurzor na poslednú zmenu.

 • COMMAND + SHIFT + F5: zobrazí sa dialógové okno záložky .

F6

 • F6 sám: prepínanie medzi dokumentom, pracovnou tablou, stavovým riadkom a pásom s nástrojmi. Pri prepínaní medzi tablami a pracovnou tablou v dokumente, ktorý bol rozdelený, kláves F6 obsahuje rozdelené priečky.

 • SHIFT + F6: prepína medzi dokumentom, pásom s nástrojmi, stavovým riadkom a pracovnou tablou.

 • COMMAND + F6: prepne do nasledujúceho okna dokumentu, keď je otvorených viac ako jeden dokument.

 • COMMAND + SHIFT + F6: Prepnutie na okno predchádzajúceho dokumentu, keď je otvorených viac ako jeden dokument.

F7

 • F7 samotná: zobrazí sa dialógové okno pravopis a gramatika .

 • Shift + F7: zobrazí pracovnú tablu synonymický slovník .

 • COMMAND + Shift + F7: aktualizuje prepojené informácie v zdrojovom dokumente programu Word.

 • Option + F7: Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby.

 • Option + Shift + F7: otvorí slovník.

F8

 • Samotný F8 *: rozšíri výber. Ak je napríklad slovo vybraté, veľkosť výberu sa rozšíri na jednu vetu.

 • SHIFT + F8 *: zmenší výber. Ak je napríklad vybratý odsek, veľkosť výberu sa zmenší na jednu vetu.

 • COMMAND + SHIFT + F8: Zapnutie a vypnutie režimu rozšírenia výberu. V režime rozšíreného výberu Rozšírte výber pomocou klávesov so šípkami.

 • Option + F8: zobrazí sa dialógové okno makra na vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra.

F9

 • F9 samotný *: aktualizuje vybraté polia.

 • SHIFT + F9 *: prepína medzi kódom poľa a jeho výsledkom.

 • COMMAND + F9: Vloží prázdne pole.

 • COMMAND + SHIFT + F9: odpojí aktuálne pole.

 • Option + F9: prepína medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

 • Option + SHIFT + F9: spustí GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa zobrazujúcom výsledky poľa.

F10

 • SHIFT + F10 *: zobrazí kontextovú ponuku pre vybratú položku.

F11

 • Iba F11 *: presunie sa do nasledujúceho poľa.

 • SHIFT + F11 *: presunie sa na predchádzajúce pole.

 • COMMAND + F11: uzamkne aktuálne pole.

 • COMMAND + SHIFT + F11: odblokuje aktuálne pole.

 • Option + F11: otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic for Applications , v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou Visual Basic for Applications (VBA).

Na začiatok stránky

Zmena predvolieb funkčných klávesov

 1. V ponuke Apple vyberte položku System Preferences (systémové nastavenia).

 2. Vyberte položku Klávesnica.

 3. Na karte Klávesnica začiarknite políčko Použiť klávesy F1, F2 a pod. ako štandardné funkčné klávesy.

Pozrite tiež

Centrum pomoci pre Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky v Word pre iOS.

Poznámky: 

 • Ak poznáte klávesové skratky v počítači macOS, rovnaké kombinácie klávesov fungujú aj s Word pre iOS pomocou externej klávesnice. Klávesové skratky uvedené v tomto článku sú len tie, ktoré budú fungovať v tejto verzii programu Word.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Navigácia v dokumente

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadanie textu.

COMMAND + F

Posunutie kurzora o jeden odsek nahor.

Option + šípka nahor

Posunutie kurzora o jeden odsek nadol.

Option + šípka nadol

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava.

Option + kláves so šípkou doľava

Posunutie kurzora o jedno slovo.

Option + kláves so šípkou doprava

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho čiary.

COMMAND + kláves so šípkou doľava

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho čiary.

COMMAND + kláves so šípkou doprava

Vyberte položku text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte vyššie uvedený odsek.

Shift + Option + kláves so šípkou nahor

Vyberte odsek, ktorý sa uvádza nižšie.

Shift + Option + kláves so šípkou nadol

Vyberte slovo naľavo.

Shift + Option + kláves so šípkou doľava

Vyberte slovo napravo.

Shift + Option + kláves so šípkou doprava

Výber od aktuálnej pozície po začiatok čiary.

Shift + COMMAND + kláves so šípkou doľava

Výber od aktuálnej pozície po koniec čiary.

Shift + COMMAND + kláves so šípkou doprava

Vyberte položku všetok obsah dokumentu.

COMMAND + A

Na začiatok stránky

Úprava a formátovanie dokumentu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

Command + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

Command + Y

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

Command + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

Command + C

Prilepte obsah zo schránky.

Command + V

Tučný vybratý text.

Command + B

Zobrazenie vybratého textu kurzívou.

Command + I

Zobrazenie vybratého textu podčiarknutým písmom.

Command + U

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Return

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Centrum pomoci pre Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky v Word pre Android.

Poznámky: 

 • Ak poznáte klávesové skratky vo svojom počítači s Windowsom, rovnaké kombinácie klávesov spolupracujú s Word pre Android aj pomocou externej klávesnice. Klávesové skratky uvedené v tomto článku sú len tie, ktoré budú fungovať v tejto verzii programu Word.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Navigácia v dokumente

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadanie textu.

Ctrl + F

Posunutie kurzora o jeden odsek nahor.

Alt + šípka nahor

Posunutie kurzora o jeden odsek nadol.

Alt + šípka nadol

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava.

Alt + šípka doľava

Posunutie kurzora o jedno slovo.

Alt + šípka doprava

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho čiary.

Ctrl + šípka doľava

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho čiary.

Ctrl + šípka doprava

Vyberte položku text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte vyššie uvedený odsek.

SHIFT + ALT + kláves so šípkou nahor

Vyberte odsek, ktorý sa uvádza nižšie.

SHIFT + ALT + kláves so šípkou nadol

Vyberte slovo naľavo.

SHIFT + ALT + kláves so šípkou doľava

Vyberte slovo napravo.

SHIFT + ALT + kláves so šípkou doprava

Výber od aktuálnej pozície po začiatok čiary.

SHIFT + CTRL + kláves so šípkou doľava

Výber od aktuálnej pozície po koniec čiary.

SHIFT + CTRL + kláves so šípkou doprava

Vyberte položku všetok obsah dokumentu.

Ctrl + A

Na začiatok stránky

Úprava a formátovanie dokumentu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

Ctrl + Y

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + C

Prilepte obsah zo schránky.

Ctrl + V

Tučný vybratý text.

Ctrl + B

Zobrazenie vybratého textu kurzívou.

Ctrl + I

Zobrazenie vybratého textu podčiarknutým písmom.

Ctrl + U

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Centrum pomoci pre Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky v Word Mobile.

Poznámky: 

 • Ak poznáte klávesové skratky vo svojom počítači s Windowsom, rovnaké kombinácie klávesov spolupracujú s Word Mobile aj pomocou externej klávesnice. Klávesové skratky uvedené v tomto článku sú len tie, ktoré budú fungovať v tejto verzii programu Word.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Navigácia v dokumente

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dokumentu

Ctrl + O

Uložte alebo synchronizujte dokument.

Ctrl + S

Prechádzanie medzi plávajúcimi tvarmi, ako napríklad textové pole alebo obrázky.

Ctrl + Alt + 5, potom opakované stláčanie klávesu Tab

Ukončenie navigácie medzi plávajúcimi tvarmi a návrat do normálnej navigácie.

Esc

Vyberte položku text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte položku všetok obsah dokumentu.

Ctrl + A

Na začiatok stránky

Úprava a formátovanie dokumentu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

Ctrl + Y

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + C

Prilepte obsah zo schránky.

Ctrl + V

Duplikovanie vybratého tvaru alebo obrázka.

Ctrl + D

Tučný vybratý text.

Ctrl + B

Zobrazenie vybratého textu kurzívou.

Ctrl + I

Zobrazenie vybratého textu podčiarknutým písmom.

Ctrl + U

Skopírovanie formátovania z vybratého textu.

Ctrl + Shift + C

Odsadenie odseku.

Ctrl + M

Odôvodnenie odseku.

Ctrl + J

Zarovnanie odseku doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava.

Ctrl + R

Zarovnanie odseku na stred.

Ctrl + E

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Centrum pomoci pre Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky vo Word pre web vo Windowse.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Pri používaní Word pre web môžete rýchlo vyhľadať ľubovoľný príkaz stlačením kombinácie klávesov ALT + Q, ak chcete prejsť na položku Chcem zistiť, včasti chcem zistiťstačí zadať slovo alebo názov požadovaného príkazu (k dispozícii len v zobrazení na úpravy). Chcem zistiť , či sa vyhľadávajú súvisiace možnosti, a poskytuje zoznam. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte príkaz a stlačte kláves ENTER.

 • Ak používate Word pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word pre web.

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

V tejto tabuľke sú uvedené najčastejšie používané klávesové skratky v Word pre web.

Požadovaná akcia

Klávesy

V zobrazení na čítanie Otvorte PDF zobrazenie označené na prácu s čítačkami obrazovky.

Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo režim zjednodušenia ovládania a stlačte kláves ENTER.

Vyhľadanie textu v zobrazení na čítanie.

Ctrl + F alebo F3

Vyhľadanie textu v zobrazení na úpravy.

CTRL + F alebo CTRL + G

Hľadanie a nahradenie textu v zobrazení na úpravy.

Ctrl + H

Skryte pracovnú tablu, ak je jedna otvorená.

Esc

Prepnutie na ovládací prvok priblíženia .

Na klávesnici Windowsu stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + W a potom kláves Q

Vytlačte dokument.

Ctrl + P

Presun na ďalšiu oblasť medzníka.

Ctrl + F6

Prejdite do poľa chcem zistiť .

Alt + Q

Na začiatok stránky

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Word pre web ponúka prístupové klávesy, klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi. Ak ste už predtým používali prístupové klávesy na ušetrenie času vo Worde pre stolné počítače, zistíte, že prístupové klávesy v aplikácii Word pre web sú veľmi podobné.

V Word pre web sa klávesy Accessu začínajú klávesmi ALT + kláves s logom Windows a potom pridajte písmeno karty pása s nástrojmi. Ak chcete napríklad prejsť na kartu revízia, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + R.

Ak používate Word pre web v počítači Mac, stlačením kombinácie klávesov Control + Option spustite.

Pás s nástrojmi v zobrazení na úpravy vo Worde Online so zobrazením prístupových klávesov
 • Ak sa chcete dostať na pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa nedostanete na kartu Domov.

 • Na presúvanie medzi kartami na páse s nástrojmi stláčajte kláves Tab.

 • Ak chcete skryť pás s nástrojmi, aby ste mali viac priestoru na prácu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F3. Zopakovaním akcie sa pás s nástrojmi zobrazí znova.

Prechod na prístupové klávesy na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledovných prístupových klávesov:

Požadovaná akcia

Klávesy

Ak chcete zadať hľadaný výraz, otvorte pole Chcem zistiť na páse s nástrojmi.

ALT + kláves s logom Windows, Q

Ak chcete použiť zobrazenie Backstage, otvorte kartu súbor .

ALT + kláves s logom Windows, F

Ak chcete formátovať text a použiť nástroj Hľadať , otvorte kartu domov .

ALT + kláves s logom Windows, H

Ak chcete vložiť obrázok, prepojenie, komentár, hlavičku alebo pätu alebo číslo strany, otvorte kartu Vložiť . Môžete tiež získať prístup ku galérii symbolov.

ALT + kláves s logom Windows, N

Otvorenie karty Rozloženie strany na nastavenie okrajov strán, orientácie a veľkosti a medzier medzi odsekmi.

ALT + kláves s logom Windows, A

Ak chcete vložiť obsah, poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, otvorte kartu referencie .

ALT + kláves S logom Windows, S

Otvorenie karty Revízia na kontrolu pravopisu, pridanie komentárov alebo sledovanie a kontrola zmien v dokumente.

ALT + kláves s logom Windows, R

Otvorte kartu Zobraziť a vyberte zobrazenie, otvorte navigačnú tablu, upravte hlavičku & pätua priblížte zobrazenie dokumentu.

ALT + kláves s logom Windows, W

Na začiatok stránky

Práca na kartách a ponukách pása s nástrojmi

Nasledujúce klávesové skratky môžu ušetriť čas, keď pracujete s kartami pása s nástrojmi a s ponukami pása s nástrojmi.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

ALT + kláves s logom Windows. Ak sa chcete presunúť na inú kartu, použite prístupový kláves alebo kláves Tab.

Ak je vybratá karta na páse s nástrojmi, presuňte zameranie na príkazy tabulátora.

Enter, potom kláves TAB alebo Shift + Tab

Aktivácia vybratého tlačidla.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Medzerník alebo Enter

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo.

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuka alebo vedľajšej ponuke

Šípka nadol

Zbalenie alebo rozbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F3

Na začiatok stránky

Navigácia v dokumente

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie kurzora o jedno slovo.

Ctrl + šípka doprava

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava.

Ctrl + šípka doľava

Posunutie kurzora o jeden odsek nahor.

Ctrl + šípka nahor

Posunutie kurzora o jeden odsek nadol.

Ctrl + šípka nadol

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho čiary.

Domov

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho čiary.

End

Posunutie kurzora na začiatok dokumentu

Ctrl + Home

Presunutie kurzora na koniec dokumentu

Ctrl + End

Vyberte položku text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte slovo napravo.

SHIFT + CTRL + kláves so šípkou doprava

Vyberte slovo naľavo.

SHIFT + CTRL + kláves so šípkou doľava

Vyberte vyššie uvedený odsek.

SHIFT + CTRL + kláves so šípkou nahor

Vyberte odsek, ktorý sa uvádza nižšie.

SHIFT + CTRL + kláves so šípkou nadol

Výber od aktuálnej pozície po začiatok čiary.

Shift + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec čiary.

Shift + End

Výber od aktuálnej pozície po začiatok dokumentu

Shift + Ctrl + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec dokumentu.

Shift + Ctrl + End

Vyberte položku všetok obsah dokumentu.

Ctrl + A

Na začiatok stránky

Úprava a formátovanie dokumentu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + C

Prilepte obsah zo schránky.

Ctrl + V

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie.

Ctrl + Y

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL + pravá hranatá zátvorka (])

Tučný vybratý text.

Ctrl + B

Zobrazenie vybratého textu kurzívou.

Ctrl + I

Zobrazenie vybratého textu podčiarknutým písmom.

Ctrl + U

Zarovnanie odseku doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava.

Ctrl + R

Zarovnanie odseku na stred.

Ctrl + E

Odôvodnenie odseku.

Ctrl + J

Vytvorenie zoznamu s odrážkami.

Ctrl + bodka (.)

Vytvorenie číslovaného zoznamu.

Ctrl + lomka (/)

Na začiatok stránky

Práca s komentármi

Nasledujúce klávesové skratky fungujú len vtedy, keď je tabla komentáre otvorená a vybratá (alebo "v zameranie", ak používate čítačku obrazovky).

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie tably komentáre .

ALT + kláves s logom Windows, R, K

Pridanie nového komentára

Ctrl+Alt+M 

Prejde na ďalší komentár, alebo na ďalšiu odpoveď v rozbalenom vlákne komentára.

Šípka nadol

Prechod na predchádzajúce vlákno komentára.

Šípka nahor

Rozbalenie aktuálneho vlákna komentára.

Šípka doprava

Zbalenie aktuálneho vlákna komentára.

Šípka doľava

Presunutie do poľa odpovedať, keď je zameranie na komentár.

Kláves TAB, kláves TAB, Enter

Úprava komentára alebo odpovede, keď je zameranie na komentár alebo odpoveď.

Kláves Tab, Enter

Uverejnenie komentára/odpovedanie alebo uloženie úpravy.

Ctrl + Enter

Zahodenie návrhu komentára/odpovede alebo úpravy.

Esc

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Centrum pomoci pre Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×