Klauzula GROUP BY

Klauzula GROUP BY kombinuje záznamy s identickými hodnotami v určenom zozname polí do jedného záznamu. Ak zahrniete agregačnú funkciu SQL, napríklad Sum alebo Count, v príkaze SELECT sa pre každý záznam vytvorí súhrnná hodnota.

Syntax

SELECT zoznampolí
FROM tabuľka
WHERE kritériá
[GROUP BY zoznampolískupiny]

Príkaz SELECT, ktorý obsahuje klauzulu GROUP BY, má tieto časti:

Časť

Popis

zoznampolí

Názvy polí, ktoré sa majú načítať spolu s ľubovoľnými aliasmi názvov polí, agregačnými funkciami SQL, predikátmi výberu (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW alebo TOP) alebo inými možnosťami príkazu SELECT.

tabuľka

Názov tabuľky, z ktorej sú načítané záznamy.

kritériá

Kritériá výberu. Ak príkaz zahŕňa klauzulu WHERE, po použití podmienky WHERE pre záznamy databázový nástroj programu Microsoft Access zoskupí hodnoty.

zoznampolískupiny

Názvy maximálne desiatich polí na zoskupovanie záznamov. Poradie názvov polí v položke zoznampolískupiny určuje úrovne zoskupovania od najvyššej po najnižšiu.

Poznámky

Klauzula GROUP BY je voliteľná.

Súhrnné hodnoty sa vynechajú, ak sa agregačná funkcia SQL nenachádza v príkaze SELECT.

Hodnoty Null sa v poliach GROUP BY zoskupia a nevynechajú sa. Hodnoty Null sa však nevyhodnotia v žiadnej agregačnej funkcii SQL.

Pomocou klauzuly WHERE vylúčte riadky, ktoré nechcete zoskupiť. Po zoskupení záznamy filtrujte pomocou klauzuly HAVING.

Pokiaľ pole v zozname polí GROUP BY neobsahuje údaje typu Memo alebo Objekt OLE, môže odkazovať na ľubovoľné pole v tabuľke uvedenej v klauzule FROM, a to i v prípade, že pole nie je zahrnuté v príkaze SELECT – za predpokladu, že tento príkaz zahŕňa aspoň jednu agregačnú funkciu SQL. Databázový nástroj programu Microsoft Access nemôže zoskupovať podľa polí typu Memo a Objekt OLE.

Všetky polia v zozname polí príkazu SELECT musia byť zahrnuté v klauzule GROUP BY alebo ako argumenty pre agregačnú funkciu SQL.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×