Klauzula HAVING

Klauzula HAVING v Accesse určuje, ktoré zoskupené záznamy sa zobrazia v príkaze SELECT s klauzulou GROUP BY. Po skombinovaní záznamov klauzulou GROUP BY klauzula HAVING zobrazí ľubovoľné záznamy zoskupené klauzulou GROUP BY, ktoré spĺňajú podmienky klauzuly HAVING.

Syntax

SELECT zoznampolí
FROM tabuľka
WHERE kritériávýberu
GROUP BY zoznam polí skupiny
[HAVING kritériázoskupenia]

Príkaz SELECT, ktorý obsahuje klauzulu HAVING, má tieto časti:

Časť

Popis

zoznampolí

Názvy polí, ktoré sa majú načítať spolu s ľubovoľnými aliasmi názvov polí, agregačnými funkciami SQL, predikátmi výberu (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW alebo TOP) alebo inými možnosťami príkazu SELECT.

tabuľka

Názov tabuľky, z ktorej sú načítané záznamy.

kritériávýberu

Kritériá výberu. Ak príkaz zahŕňa klauzulu WHERE, po použití podmienky WHERE pre záznamy databázový nástroj programu Microsoft Access zoskupí hodnoty.

zoznampolískupiny

Názvy maximálne desiatich polí na zoskupovanie záznamov. Poradie názvov polí v položke zoznampolískupiny určuje úrovne zoskupovania od najvyššej po najnižšiu.

kritériázoskupenia

Výraz určujúci, ktoré zoskupené záznamy sa majú zobraziť.

Poznámky

Klauzula HAVING je voliteľná.

Klauzula HAVING je podobná klauzule WHERE, ktorá určuje, ktoré záznamy sa vyberú. Po zoskupení záznamov klauzulou GROUP BY klauzula HAVING určí, ktoré záznamy sa majú zobraziť:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

Klauzula HAVING môže obsahovať maximálne 40 výrazov spojených logickými operátormi, napríklad And a Or.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×