Kompatibilita prehliadača webovej služby InfoPath Forms Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

InfoPath Forms Services je serverovú technológiu, ktorá umožňuje používateľom vypĺňať formuláre programu Microsoft Office InfoPath pomocou webového prehliadača. Používatelia nemusia vo svojich počítačov na vyplnenie formulára programu InfoPath nainštalovaný program InfoPath, ani sa nemusia nič prevziať z webu. Všetci používatelia potrebujú je prístup na prehliadač, napríklad Microsoft Internet Explorer, Apple Safari alebo Firefox.

Tento článok obsahuje zoznam prehliadačov, ktoré sú kompatibilné s InfoPath Forms Services. Okrem toho, tento článok obsahuje zoznam funkcií, ktoré sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom, funkcie, ktoré nemožno použiť v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom a rozdiely v správanie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri formuláre, ktoré sú založené na šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom sú zobrazené v rôznych prehliadačoch.

Obsah tohto článku

Webové prehliadače, ktoré sú kompatibilné s programom InfoPath Forms Services

Funkcie programu InfoPath, ktoré sú podporované v programe InfoPath Forms Services

Webové prehliadače, ktoré sú kompatibilné s InfoPath Forms Services

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Poznámka: Ak verzia konkrétny prehliadač nie je uvedený v tejto tabuľke, nie je podporované. Napríklad neexistuje žiadna podpora pre staršie prehliadače, vrátane Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x Internet Explorer pre Macintosh a verzie prehliadačov tretej strany, ktoré sú staršie ako tie, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Aj keď je možné, že formulárov podporovaných prehliadačom nemusí fungovať správne v týchto prehliadačoch, formulárov podporovaných prehliadačom boli testované len s verzie prehliadačov, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje konkrétne prehľadávače, ktoré sú kompatibilné s InfoPath Forms Services.

Prehliadač

Windows 1

Unix alebo Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitová verzia)

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitová verzia)

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Firefox 1.5

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Mozilla 1,7

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Netscape 7.2

Ikona žiadnej podpory

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Netscape 8.1

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Safari 2.0

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona úplnej podpory

1Includes Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000.

Na začiatok stránky

Funkcie programu InfoPath, ktoré sú podporované v InfoPath Forms Services

Väčšina ovládacie prvky programu InfoPath a funkcie fungovať rovnako bez ohľadu na to, či sú používatelia vypĺňania formulára v Internet Explorer, Firefox, Safari alebo iné podporovaný prehliadač. Rovnaký formulár však môže zobraziť odlišne v rôznych prehliadačoch. Tieto vizuálne rozdiely môžete priradiť k tak, že rôzne prehliadače podporujú webové technológie, napríklad Hypertext Markup Language (HTML), kaskádových štýlov (CSS) a JavaScript.

Okrem toho nie sú niektoré ovládacie prvky a funkcie, ktoré sú plne podporované len v prehliadačoch, ktoré podporujú Microsoft technológia ActiveX technológie, napríklad Internet Explorer 6.0 alebo Internet Explorer 7.0. V iných prehliadačoch, tieto funkcie môžu správať odlišne alebo máte obmedzené funkcie.

Podpora pre ovládacie prvky formulára

Podpora pre ovládacie prvky formulára

V nasledujúcej tabuľke môžete použiť na určenie, či určitého ovládacieho prvku InfoPath podporuje InfoPath Forms Services.

V niektorých prípadoch aj v prípade, že ovládací prvok podporuje InfoPath Forms Services ho nemusí fungovať rovnako ako vo všetkých prehliadačoch. Napríklad, môžete použiť vo formáte RTF textových polí v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Používatelia však Zobraziť iba širokú škálu možností formátovania pri vypĺňaní formulára v Internet Exploreri RTF.

Podobne, keď používatelia formulára v prehliadači mobilného zariadenia, niektoré ovládacie prvky zobrazia inak než v počítači prehliadač a niektoré ovládacie prvky sa ignorujú úplne. Napríklad, hoci ovládacieho prvku prílohy súboru môžete použiť v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, tento ovládací prvok sa nezobrazí pri formulára v prehliadači mobilného zariadenia. Ďalšie informácie o optimalizácii formulár šablóny pre použitie v mobilných zariadeniach, pozrite si Pozrite tiež prepojenia v hornej časti tohto článku.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Ovládací prvok programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Textové pole

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Začiarkavacie políčko

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Tlačidlo

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Pole výrazu

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Zoznam

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Rozbaľovací zoznam

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Opakujúca sa sekcia

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Hyperlink

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Tlačidlo možností

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Voliteľná sekcia

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Opakujúca sa tabuľka

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok prílohy súboru

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Výber dátumu 1

Ikona čiastočnej podpory

Ikona čiastočnej podpory

Text vo formáte RTF políčko 2

Ikona čiastočnej podpory

Ikona žiadnej podpory

ovládací prvok ActiveX

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok zoznam s odrážkami

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Výber skupiny

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Sekcia výberu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Rozbaľovacie pole

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Vodorovná oblasť

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Písanie rukou ovládací prvok obrázka

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok predlohy alebo podrobností

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Pole so zoznamom viacnásobného výberu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Číslovaný zoznam

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok obrázka

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok obyčajného zoznamu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Opakujúca sa skupina výberu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Opakujúca sa sekcia opätovne použiteľné

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Oblasť posúvania

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Zvislá menovka

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1Although výbery dátumov v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete použiť ikonu kalendára a kontextové kalendára sa zobrazia len v podporovaných verziách programu Internet Explorer. V iných prehliadačoch výberu dátumu sa zobrazí ako textové pole, ale dátum formátovanie možnosti sú stále podporované.

2You nie je možné povoliť vložené obrázky alebo ich zadať čiastočné možnosti formátovania RTF pre ovládacie prvky textu vo formáte RTF v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Tiež širokú škálu možností formátovania textu vo formáte RTF sú dostupné len v podporovaných verziách programu Internet Explorer. Je možné, aby ich používatelia mohli upravovať text v bloku textu vo formáte RTF v ľubovoľný podporovaný prehliadač, ale možnosti formátovania nie sú k dispozícii, vrátane zmenou farby textu a formátovanie znakov.

Na začiatok stránky

Podpora pre podnikové logické funkcie

Ak chcete zabrániť chybám pri zadávaní údajov a zautomatizovať akcie v podobe používateľa, môžete použiť funkcie pracovnej logiky v šablóne formulára. Ak použijete funkcie programu InfoPath ako overovanie údajov, podmienené formátovanie a pravidlá, môžete definovať podmienky a akcie, ktoré automatické vykonávanie úloh, ktoré sú založené na udalosti, napríklad otvorenie alebo zatvorenie formulára, alebo hodnoty, ktoré ste zadali do formulára šablóny.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úrovne, do ktorého konkrétny program InfoPath podnikové logické funkcie sú podporované kompatibilné prehliadače.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Funkcie programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Vzorce 1

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Overovanie údajov

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Pravidlá

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

2 podmieneného formátovania

Ikona úplnej podpory

Ikona čiastočnej podpory

Roly používateľov

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1Except xdXDocument:get-úlohu, pozíciea posledný funkcií.

2 v prehliadačoch mobilných zariadení, niektoré funkcie podmieneného formátovania sú podporované, napríklad skrytie ovládacích prvkov na základe podmienok, ktoré sa vyskytujú v podobe. Však nie je možné meniť vzhľad ovládacieho prvku na základe podmienok vo formulári pomocou podmieneného formátovania. Napríklad, nie je možné použijete podmienené formátovanie chcete zmeniť farbu textu v ovládacom prvku.

Na začiatok stránky

Podpora vlastností súvisiace so zabezpečením

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úroveň, na ktoré sú podporované špecifické funkcie programu InfoPath zabezpečenia kompatibilné prehliadače.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Funkcie programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Úroveň zabezpečenia domény

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Úroveň zabezpečenia obmedzené

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Digitálne podpisy 1

Ikona čiastočnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ochrana návrhu formulára

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Možnosť zakázať Uloženie, tlač a ďalších príkazov

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Správa prístupových práv k informáciám

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1Digital podpisy nie sú podporované v šablónach formulárov podporovaných prehliadačom, ktoré sú poskytované v prehliadačoch mobilných zariadení. Okrem toho, v počítačových prehliadačoch, nie je k dispozícii pre používateľov na digitálne podpísanie celého formulára. Však môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby používatelia môžu digitálne podpísať jednu alebo viaceré sekcie vo formulári. Na vykonanie tohto kroku musíte povoliť digitálne podpisy pre ovládací prvok sekcie. Tiež, hoci používateľov môžete zobraziť digitálne podpisy formulára v ľubovoľný podporovaný prehliadač, môžete digitálne podpisovať sekcie formulára len v podporovaných verziách programu Internet Explorer.

Na začiatok stránky

Podpora pre pripojenia údajov

Pripojenie údajov je dynamické prepojenie medzi formulárom a zdroj údajov, ktorý ukladá alebo poskytuje údaje pre tento formulár.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úrovne, do ktorej InfoPath pripojenia údajov podporované v šablón formulárov podporovaných prehliadačom.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Funkcie programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Dotaz na údaje zo súboru XML alebo URL adresu, ktorá vráti súbor XML

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Dotaz na údaje zo služby Microsoft Windows SharePoint Services zoznamu alebo knižnice

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Dotaz na údaje z databázy Microsoft SQL Server

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Dotaz na údaje z databázy programu Microsoft Office Access

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Dotaz na údaje z webovej služby

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Dotaz na údaje pomocou súborov pripojenia údajov v knižnici pripojenia údajov

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako úroveň na ktoré InfoPath funkcií na predloženie kompatibilné prehliadače sú podporované formuláre.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Funkcie programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Odoslanie údajov prostredníctvom e-mailu

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov do knižnice SharePoint 1

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov do databázy Microsoft SQL Server

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Odoslanie údajov do databázy programu Microsoft Access

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Odoslanie údajov do webovej služby 2

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov do webovej aplikácie, ktorá prijme HTTP POST odoslané položky

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov pomocou súborov pripojenia údajov v knižnici pripojenia údajov

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

1Data odoslaním do knižnice lokality SharePoint, ale nie je možné odoslať údaje do zoznamu.

2 nemôžete nakonfigurovať pripojenie údajov odoslania v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom povoliť používateľom odoslať zmeniť informácie spolu s ich údajov formulára do webovej služby, ktoré prijme Microsoft ADO.NET DataSet. Informácie o zmenách pozostávajúca zo zmien, ktoré používateľ vykoná na údaje uložené v databáze. Databáza používa webovej služby na pripojenie používateľov k databáze. ADO.NET využíva informácie o zmenách na určenie spôsobu aktualizácie údajov v databáze.

Na začiatok stránky

Podpora vlastností vypĺňanie formulárov

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úroveň, na ktoré funkcie programu InfoPath, ktoré súvisia s vypĺňanie formulárov sú podporované prehliadače kompatibilné.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Funkcie programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Odoslanie funkcie

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Uložiť funkcií 1

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Funkcia tlače

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Zlúčenie údajov z viacerých formulárov

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Export údajov do programu Microsoft Office Excel

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Export údajov na Web

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Podpora pre písanie

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Podpora offline

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Hľadanie a nahradenie textu

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Funkcia automatického dokončovania 2

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Kontrola pravopisu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Automatické ukladanie, automatického obnovenia alebo zlyhanie funkcie zisťovanie

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Vlastné pracovné tably

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Doplnok ponuky

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 zo formulára povolená pre prehľadávač, používatelia môžu kliknúť na Uložiť alebo Uložiť ako tlačidlá ukladali formuláre v knižnici lokality SharePoint. Však nebudú môcť uložiť svoje formuláre na miesto v počítačoch. Okrem toho, používatelia, ktorí Zobraziť formuláre v prehliadači mobilného zariadenia nezobrazuje tlačidlo Uložiť alebo Uložiť ako.

2 v iné prehliadače ako Internet Explorer, funkcia automatického dokončovania nie je k dispozícii, aj keď je začiarknuté políčko Povoliť funkciu Automatické dokončovanie pre ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Podpora pre funkcie vzťahujúce sa na zobrazenie

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úrovne, do ktorého InfoPath súvisiace so zobrazením funkcie sú podporované prehliadače kompatibilné.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

InfoPath 20 funkcia 07

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Viaceré zobrazenia

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Zobrazenia iba na čítanie

Ikona úplnej podpory

Ikona čiastočnej podpory

Tlač zobrazenia

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Zobrazenia tlače programu Word 1

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Tlač viacerých ukážok naraz 2

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Tlač zlomy strán, hlavičiek a piat

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Tlač zobrazenia 1Microsoft Office Word nie sú podporované v šablón formulárov podporovaných prehliadačom. Môžete publikovať šablónu formulára na InfoPath Forms Services bez odstránenia zobrazenie tlače programu Word. Však pri tlači formulára používateľmi webového prehliadača ignoruje nastavenia zobrazenia tlače programu Word.

2zdrojové Tlač viacerých ukážok funkčnosť sa nepodporuje v šablón formulárov podporovaných prehliadačom. Bez zmeny všetky možnosti v dialógovom okne Tlač viacerých ukážok môžete publikovať šablónu formulára na InfoPath Forms Services. Pri tlači formulára, webový prehľadávač použije iba na čítanie zobrazenie aktuálneho zobrazenia pre tlač účely namiesto tlače viacerých zobrazení.

Na začiatok stránky

Podpora pre funkcie programovania

Vývojári môžu použiť objektový model programu InfoPath spravovaný kód na vytvorenie vlastných pracovnej logiky v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Po nasadení na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services tejto pracovnej logiky sa spustí v oboch prehliadači a v programe InfoPath. Nasledujúca tabuľka zobrazuje úroveň, na ktoré sú podporované programovacie funkcie programu InfoPath kompatibilné prehliadače.

Ikona úplnej podpory = plnú podporu Ikona čiastočnej podpory = čiastočnú podporu Ikona žiadnej podpory = nie je podpora

Funkcie programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Spravovaný kód 1

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Skriptovanie 2

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Doplnky COM

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 zo šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom spravovaný kód musí na základe objektový model programu InfoPath spravovaný kód, získané od Microsoft.Office.InfoPath názvov. Podmnožinu členov Microsoft.Office.InfoPath názvov obsahuje funkcie, ako je napríklad prístupových práv (IRM), ktoré nie sú podporované na serveri. Ďalšie informácie o objekte modelu členov sú podporované a ktoré nie sú podporované, pozrite si Pozrite tiež prepojenia v hornej časti tohto článku.

2Any kód, ktorý je napísaný v VBScript, JScript alebo kompatibilné s programom InfoPath 2003 objektový model poskytnuté členov názvov Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust nie je podporované na serveri.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×