Kontrola hlasovej schránky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Kontrola hlasovej schránky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business môžete používať s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na rýchlu kontrolu hlasovej schránky. Skype for Business aj Outlook ukladajú vaše hlasové správy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Skype for Business.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Vypočutie si hlasových správ v Skype for Business

Ak máte nové správy v hlasovej schránke, karta Telefón v hlavnom okne aplikácie Skype for Business zobrazuje počet správ a Moderátor oznámi počet správ v prípade, keď sa výber nachádza na karte Telefón.

Poznámka: Ak chcete prijímať hlasové správy alebo mať prístup k hlasovej schránke cez Nastaviť časovú časť poľa s dátumom a časom, vaše konto musí byť nakonfigurované na prijímanie hlasových správ.

 1. Spustite aplikáciu Skype for Business. Pokyny nájdete v téme Spustenie aplikácie Skype for Business.

 2. V hlavnom okne aplikácie Skype for Business stlačte kombináciu kláves Ctrl + 4 a vyberte kartu Telefón.

 3. Otvorí sa zoznam správ v hlasovej schránke. Ak chcete prechádzať správy, stlačte klávesu so šípkou nadol alebo nahor. Po výbere správy sa ozvú podrobnosti o volajúcom.

 4. Ak si chcete vypočuť správu, stlačte medzerník.

  1. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte medzerník.

  2. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo rýchlosti prehrávania hlasovej schránky“. Stlačte medzerník a vyberte rýchlosť z ponuky.

  3. Ak chcete správu posunúť dozadu alebo dopredu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Jazdec“. Následne pomocou klávesu so šípkou doľava alebo doprava presuňte pozíciu prehrávania dozadu alebo dopredu.

 5. Ak chcete vykonať iné činnosti a zistiť viac možností, stlačte kláves Enter, keď sa nachádzate na správe v hlasovej schránke. Napríklad môžete:

  • Zavolať späť. Stlačte jedenkrát kláves so šípkou doprava a následne kláves Enter.

  • Zavolať na mobil volajúceho, iné číslo alebo uskutočniť hovor v aplikácii Skype. Dvakrát stlačte kláves so šípkou doprava. Moderátor oznámi: „Tlačidlo možností hovoru“. Stlačením medzerníka otvorte ponuku a stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa môžete pohybovať v možnostiach v ponuke. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

  • Otvoriť kartu kontaktu. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu volajúceho, trikrát stlačte kláves so šípkou doprava a následne stlačte medzerník. Ak sa chcete pohybovať v obsahu karty kontaktu, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Kartu kontaktu zatvoríte stlačením klávesu Esc.

  • Ak chcete vybrať ešte viac možností, štyrikrát stlačte kláves so šípkou doprava. Moderátor oznámi „Tlačidlo viac možností“. Stlačením medzerníka otvoríte ponuku. Tu môžete napríklad:

   • Začať videohovor s volajúcim.

   • Otvoriť položku v programe Outlook a zistiť tak ďalšie informácie o hovore.

   • Odstrániť položku a odstrániť tak správu z hlasovej schránky z aplikácie Skype for Business.

   • Označiť položku ako prečítanú.

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi pomocou Skypu for Business s čítačkou obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Hlasovú schránku si môžete rýchlo skontrolovať v Skype for Business pre Mac pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme Mac OS.

Poznámky: 

Vypočutie si hlasových správ v Skype for Business

Ak máte nové správy v hlasovej schránke, karta Hovory v hlavnom okne aplikácie Skype for Business pre Mac zobrazí červenú bodku a funkcia VoiceOver oznámi počet neprehratých správ v prípade, keď sa výber nachádza na karte Hlasová schránka.

 1. Spustite Skype for Business, ak ešte nie je otvorený. Pokyny nájdete v téme Otvorenie Skypu for Business a prihlásenie.

 2. Výber sa nachádza na hlavnom navigačnom paneli aplikácie Skype for Business. Ak chcete vstúpiť do hlavných navigačných položiek v paneli, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 3. Trikrát stačte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver neoznámi „Hovory“. Tlačidlo vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete opustiť hlavný navigačný panel, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor. Funkcia VoiceOver oznámi: „Mimo hlavnej navigačnej skupiny“.

 5. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Hlasová schránka v skupine Hovory, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Control+Option+šípka doprava, až kým VoiceOver neoznámi: „Voicemail, radio button“ (Hlasová schránka, prepínač).

 6. Ak chcete vybrať možnosť Hlasová schránka, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Ak sa chcete presunúť na zoznam správ v hlasovej schránke, stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava. Funkcia VoiceOver oznámi: „Hlasová schránka, tabuľka“.

 8. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol vstúpite do zoznamu. Výber sa nachádza na najnovšej správe v hlasovej schránke. Funkcia VoiceOver začne čítať informácie o volajúcom.

 9. Ak sa chcete presúvať medzi správami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nadol alebo nahor.

 10. Správu prehráte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi pomocou Skypu for Business s čítačkou obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×