Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti

Pri práci s komunikačným softvérom Microsoft® Lync™ Online používate na nastavenie zobrazenia informácií o vašej prítomnosti funkciu vzťahov na ochranu osobných údajov. Ku kontaktom sa priradí jeden až päť vzťahov na ochranu osobných údajov, pričom každý zo vzťahov poskytuje prístup k inej množine informácií. Napríklad vzťah Kolegovia sa priradí k všetkým novým kontaktom v organizácii po ich pridaní a umožňuje zobraziť viac informácií ako vzťah Externé kontakty, ale menej informácií ako vzťah Priatelia a rodina. V tejto téme sa popisuje, k akému typu informácií poskytujú prístup jednotlivé vzťahy na ochranu osobných údajov, ako tieto vzťahy s jednotlivými kontaktmi upravovať a ako ukryť niektoré informácie pred všetkými kontaktmi .

Čo chcete urobiť?

Vysvetlenie funkcie prítomnosti a vzťahov na ochranu osobných údajov

Súčasťou informácií o vašej prítomnosti je aj stav vašej dostupnosti (ako napríklad K dispozícii alebo Som preč), indikátor vašej prítomnosti (zelený, žltý alebo červený), plán, umiestnenie, osobné poznámky a poznámky týkajúce sa stavu mimo pracoviska. Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktoré atribúty informácií o prítomnosti sú k dispozícii pre konkrétny vzťah na ochranu osobných údajov. Kontakty, s ktorými máte vzťah na úrovni pracovnej skupiny, budú pravdepodobne dôležité. Len tieto kontakty vás budú môcť prerušiť aj v prípade nastavenia stavu na hodnotu Nerušiť.

Poznámka:  Blokované kontakty a v prípade spustenia režimu rozšírenej ochrany osobných údajov aj tie kontakty, ktoré nepatria medzi vašich priateľov, budú vidieť len vaše zobrazované meno a e-mailovú adresu.

.

Informácie o prítomnosti

Externé kontakty

Kolegovia

Pracovná skupina

Priatelia a rodina

Stav prítomnosti

Zobrazované meno

E-mailová adresa

Nadpis*

Telefón do práce*

Mobilný telefón*

Telefón domov*

Iný telefón

Spoločnosť*

Pracovisko*

Adresa do práce*

Lokalita SharePoint*

Miesto schôdze #

Predmet schôdze #

Voľný/Nemám čas

Pracovné hodiny

Umiestnenie #

Poznámky (poznámka Mimo pracoviska)

Poznámky (Osobné)

Naposledy aktívne

Webová adresa osobnej fotografie

 • Označenie hviezdičkou (*) pri položkách informácií o prítomnosti znamená, že ak sú tieto atribúty definované v adresárovej službe spoločnosti, môžu ich zobraziť všetky kontakty v organizácii bez ohľadu na nastavenie vzťahov na ochranu osobných údajov. Tieto údaje sú viditeľné aj pre externé kontakty z prostredia mimo organizácie (v prípade, ak sú nakonfigurované a rozpoznávané v rámci organizačnej siete).

 • Položky informácií o prítomnosti označené krížikom (#) sú štandardne dostupné.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia vzťahov na ochranu osobných údajov pre niektorý z kontaktov

Ak chcete zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov, ktorý je nastavený pre konkrétny kontakt, vykonajte nasledovné:

 • Otvorte službu Lync Online a v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom na kontakt, ukážte na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom kliknite na nový vzťah na ochranu osobných údajov, ktorý chcete pre kontakt nastaviť.

Prispôsobenie kontaktných informácií

Štandardne sú kontaktom priradené vzťahy na ochranu osobných údajov na úrovni Kolegovia po ich pridaní do zoznamu kontaktov, čo znamená, že majú prístup len k vášmu číslu telefónu do práce. Ak zverejníte ďalšie telefónne čísla (kliknutím na tlačidlo Možnosti v hlavnom okne programu Lync, kliknutím na položku Telefóny a zadaním príslušných čísel), najmä číslo domáceho alebo mobilného telefónu, mali by ste skontrolovať, či sú vaše vzťahy na ochranu osobných údajov nastavené na možnosť:

 • sprístupnenie čísla tým kontaktom, ktorým chcete udeliť prístup k tomuto číslu,

 • zamedzenie prístupu k číslu tým kontaktom, ktorým nechcete udeliť prístup k tomuto číslu.

Na začiatok stránky

Skrytie informačného kanála aktivity

S výnimkou kontaktov uvedených v zozname Zablokované kontakty a Externé kontakty sa aktualizácie osobných poznámok zobrazia v ich zozname informačného kanála aktivity. Toto nastavenie môžete zmeniť nasledovne:

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Osobné.

 3. V blízkosti dolnej časti pravej tably v časti Informačný kanál aktivity zrušte začiarknutie políčka Zobraziť všetky aktualizácie v časti Informačný kanál aktivity. Zmeny vášho stavu sa zobrazia len spolu so zobrazením stavu vašej prítomnosti, napríklad v zoznamoch kontaktov ostatných používateľov.

Skryť informačný kanál aktivity

Na začiatok stránky

Skrytie vášho umiestnenia

Služby Lync Online štandardne aktualizuje informácie o vašom umiestnení pri prihlasovaní na rôznych miestach. Zobrazenie týchto informácií môžete skryť nasledovným postupom:

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na ponuku zobrazenia umiestnenia.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať moje umiestnenie ostatným.

Nastavenie polohy v Lyncu

Na začiatok stránky

Zapnutie režimu ochrany osobných údajov

Na základe predvoleného nastavenia môžu stav vašej prítomnosti vidieť všetci s výnimkou zablokovaných kontaktov. Ak chcete spresniť nastavenie ochrany osobných údajov, vykonajte nasledovné:

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Stav a vykonajte jednu z týchto možností:

 3. Kliknite na položku Chcem, aby moju prítomnosť mohol vidieť každý bez ohľadu na systémové nastavenia (prepísať predvolené nastavenia)

 4. Kliknite na položku Chcem, aby rozhodol správca systému – momentálne môže vidieť moju prítomnosť každý, čo sa však môže v budúcnosti zmeniť

  Stav prítomnosti

Vaša organizácia pravdepodobne zapla v službe Lync Online režim ochrany osobných údajov. V tomto prípade môžete vybrať, či chcete viditeľnosť svojich údajov o prítomnosti obmedziť len na ľudí, ktorých ste pridali do svojho zoznamu kontaktov.

 • Chcem, aby moju prítomnosť mohol vidieť každý

 • Chcem, aby moju prítomnosť videli len osoby v zozname Kontakty

Dôležité:  Ak ste spustili služby Lync Online v režime ochrany osobných údajov, staršie verzie programu Microsoft Communicator budú zablokované.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×