Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte aplikáciu Outlook Pošta so vstavanou čítačkou obrazovky Moderátor pre Windows na automatickú kontrolu možných pravopisných a gramatických chýb počas písania, ako aj na prechádzanie chybami a ich opravu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v e-maile

Skontrolujte pravopisné chyby v e-maile a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Ak chcete v e-maile skontrolovať pravopisné chyby, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa pás s nástrojmi na úpravu.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Options, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling button“ (Tlačidlo Pravopis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Pop up window, Proofing list“ (Kontextové okno Zoznam s korektúrami) a prvá navrhovaná oprava. Kontrola pravopisu je teraz aktivovaná. Zameranie sa nachádza na navrhovanej oprave v kontextovej ponuke.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom návrhov opráv, potiahnite prstom doprava. Ak chcete niektorý návrh vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete návrhy ignorovať, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ignore all“ (Ignorovať všetko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť tak, aby Moderátor pri práci s e-mailom neoznamoval pravopisné chyby. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou Moderátora skontrolovať pravopis.

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa pás s nástrojmi na úpravu.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Options, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing and language, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Korektúra a jazyk), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete skryť značky korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks,“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v e-maile a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks in the selected text“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry vo vybratom texte), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete značky odkryť, prejdite podľa uvedených pokynov na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, hide all proofing marks“ (Začiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu e-mailu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Predplatné na využívanie času naplno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×