Kontrola pravopisu a gramatiky v PowerPointe pre web

Keď píšete, PowerPoint pre web zisťuje možné pravopisné, gramatické alebo štýlové chyby a upozorní vás na ne podčiarknutím príslušných slov.

Typ:

Pravopis

Príklad:

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Funguje pre súbory uložené v:

OneDrive,
OneDrive pre prácu alebo školu,
SharePoint v službe Microsoft 365

Typ:

Gramatika

Príklad:

Gramatická chyba označená modrým dvojitým podčiarknutím

Funguje pre súbory uložené v:

OneDrive pre prácu alebo školu,
SharePoint v službe Microsoft 365

Typ:

Navrhované vylepšenie štýlu

Príklad:

Chyba štýlu písania označená bodkovaným zlatým podčiarknutím

Funguje pre súbory uložené v:

OneDrive pre prácu alebo školu,
SharePoint v službe Microsoft 365

Opravenie chyby

Ak chcete opraviť chybu (alebo ignorovať návrh), na podčiarknutý výraz kliknite pravým tlačidlom myši:

Kontextová ponuka pravopisu

Kontextová ponuka gramatiky

Kontextová ponuka štýlu písania

Tip: Je možné, že slovo, ktoré ste zadali, je napísané správne, ale slovník aplikácie PowerPoint na webe ho nevie rozpoznať. Môže to byť názov značky, skratka alebo niečo podobné.

Kontrola správneho pravopisu, gramatiky a štýlu na snímke

Ak je súbor uložený v službe OneDrive pre prácu alebo školu alebo SharePoint v službe Microsoft 365, môžete službe PowerPoint na webe prikázať vykonať kontrolu pravopisu, gramatiky a štýlu.

 1. Na karte Revízia vyberte položku Skontrolovať snímku > Skontrolovať snímku.

  Tabla Editor sa otvorí na pravej strane okna prehliadača. Všetky pravopisné a gramatické chyby, ako aj navrhované vylepšenia štýlu, sú uvedené na table Editor a vy si ich môžete pozrieť a rozhodnúť sa.

Vypnutie značiek korektúry v rámci súboru

Ak je súbor uložený v službe OneDrive pre prácu alebo školu alebo SharePoint v službe Microsoft 365, môžete skryť všetky značky, ktoré zobrazujú korektúru chýb.

 1. Na páse s nástrojmi na karte Revízia vyberte šípku na tlačidle Nastavenie editora.

 2. V zobrazenej ponuke vyberte položku Skryť korektúru chýb.

Týmto príkazom značky vypnete a zapnete. Môžete ho znova použiť neskôr, ak budete chcieť v tejto prezentácii značky korektúry zobraziť.

Vypnutie nástroja korektúry pre konkrétne slová alebo pole textu

Ak je súbor uložený v službe OneDrive pre prácu alebo školu alebo SharePoint v službe Microsoft 365, korektúru môžete vypnúť pre určitý výraz alebo celé pole obsahujúce text.

 1. Prejdite na krok 2, ak chcete zmeniť jazyk korektúry pre celé pole textu, alebo v opačnom prípade v textovom poli vyberte slovo alebo slová, ktoré nechcete skontrolovať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté slová alebo samotné textové pole a vyberte položku Nastaviť jazyk korektúry.

  Kontextová ponuka

 3. Vyberte položku Nekontrolovať pravopis alebo gramatiku.

  Nastavenie jazyka

Zmena jazyka korektúry

Zmena jazyka korektúry pre celý súbor nie je podporovaná. Jazyk korektúry môžete zmeniť iba pre vybraté slová alebo pole textu.

 1. Prejdite na krok 2, ak chcete zmeniť jazyk korektúry pre celé pole textu, alebo v opačnom prípade vyberte slovo alebo slová, pre ktoré chcete zmeniť jazyk korektúry.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo vybraté slová a potom vyberte položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V poli Jazyk vybratého textu označiť ako vyberte požadovaný jazyk zmeny a potom kliknite na položku OK.

  Zmena na iný jazyk

Ak chcete zmeniť jazyk tlačidiel a ponúk v aplikáciách Office Online, pozrite si tému Zmena jazyka, ktorý Office používa v ponukách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×