Kontrola zmeškaných okamžitých správ a odpovedanie na ne

Pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia so službou Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať

Každý si potrebuje na chvíľu oddýchnuť od sedenia pri počítači a vy asi tiež nebudete výnimkou. Vaše kontakty však nevedia, kedy máte práve prestávku, a môžu sa vás pokúšať kontaktovať, keď nie ste pri počítači.

Ak chcete zistiť, či ste zmeškali nejaké okamžité správy, skontrolujte obrazovku uzamknutia. Je to obrazovka, ktorá sa zobrazuje pri uzamknutí počítača. Ak ste Lync nastavili ako aplikáciu uzamknutia obrazovky, na tejto obrazovke sa zobrazí ikona Lyncu s hviezdičkou, čo znamená, že máte zmeškané konverzácie.

Po odomknutí počítača skontrolujte dlaždicu Lync na domovskej obrazovke Windowsu. V časti Zmeškané veci sa zobrazujú posledné tri pokusy o komunikáciu – okamžité správy, hovory a správy hlasovej schránky, prijaté od posledného použitia Lyncu. Okamžité správy obsahujú nové pozvania a aktualizácie na aktívne konverzácie.

Snímka domovskej obrazovky Windowsu s aktualizáciami stavu na zvýraznenej dlaždici Lync

Po odomknutí obrazovky a otvorení Lyncu sa na dlaždici História zobrazí číslo, ktoré označuje počet zmeškaných pozvaní na výmenu okamžitých správ od posledného použitia Lyncu. Výberom dlaždice História tieto pozvania zobrazíte. Každá zmeškaná okamžitá správa na obrazovke História je až do výberu zvýraznená. Na dlaždici História sa zobrazuje aj maximálne 50 konverzácií cez okamžité správy, volaní a schôdzí, ktoré ste realizovali v minulosti.

Ak chcete odpovedať na zmeškanú okamžitú správu, vyberte ju, zadajte odpoveď a stlačte kláves Enter.

Snímka obrazovky dlaždice História so zobrazením viacerých okamžitých správ. Zmeškaná okamžitá správa je zvýraznená.

Nové správy v aktívnych konverzáciách

Konverzácia sa považuje za aktívnu, kým je oneskorenie pri výmene okamžitých správ menšie ako 10 minút. Odpoveď prijatá po viac než 10 minútach od predchádzajúcej okamžitej správy sa považuje za novú konverzáciu a Lync ju zobrazí ako pozvanie do novej konverzácie cez okamžité správy.

Ak je okno Lyncu pri prijatí novej správy v aktívnej konverzácii skryté, na niekoľko sekúnd sa zobrazí oznámenie. Ak naň nereagujete, nová správa sa považuje za zmeškanú. Pri ďalšom otvorení okna Lyncu sa v hornej časti okna zobrazí zvýraznenie, ktorým sa poukazuje na novú správu.

Ak chcete novú správu zobraziť, potiahnite prstom z hornej alebo dolnej časti obrazovky alebo ak používate myš, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. Na paneli v hornej časti sa zobrazia dlaždice pre všetky aktívne konverzácie a hovory. Dlaždica konverzácie so zmeškanou správou je biela a zvýraznená nažlto. Ak chcete zobraziť zmeškanú správu, vyberte ju.

Snímka domovskej obrazovky Lyncu so zobrazenými príkazmi aplikácie a zvýraznenou novou správou v hornom paneli

Vypnutie oznámení o nových správach

Počas dôležitých schôdzí alebo prezentácií môže byť potrebné vypnúť oznámenia o nových správach v aktívnych konverzáciách. Ak áno, môžete ich vypnúť na paneli s možnosťami Lyncu. Postup:

  1. Otvorte kľúčové tlačidlo Nastavenie. Potiahnite prstom z pravého okraja domovskej obrazovky Lyncu a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, presuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Nastavenie.

  2. Vyberte položku Možnosti.

  3. V zozname možností prejdite nadol a vyberte položku Oznámenia o nových okamžitých správach v aktívnych konverzáciách.

  4. Vypnete ju posunutím jazdca úplne naľavo.

  5. Možnosť zavriete ťuknutím alebo kliknutím mimo panela s možnosťami Lyncu.

Nezobrazujú sa zmeškané okamžité správy?

Ak sa preruší pripojenie počítača k serveru Exchange, informácie o zmeškaných okamžitých správach sa neodošlú do Lyncu. V dolnej časti obrazovky sa tiež zobrazí toto chybové hlásenie:

Lync sa nemôže pripojiť k programu Exchange. Pravdepodobne nemáte najnovšiu históriu, hlasovú poštu, kontakty a schôdze Lync.

Keď sa počítač znova pripojí k serveru Exchange, informácie sa odošlú do Lyncu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×