Konverzia čísiel uložených ako text na čísla

Bunky so zelenými trojuholníkmi, ktoré obsahujú čísla uložené ako text

Čísla uložené ako text môžu spôsobiť neočakávané výsledky. Vyberte bunky a potom kliknite na položku Excelové tlačidlo upozorňujúce na chybu a vyberte možnosť konverzie. Alebo ak toto tlačidlo nie je k dispozícii, postupujte takto.

1. Výber stĺpca

Vybratý stĺpec

Vyberte stĺpec s týmto problémom. Ak nechcete konvertovať celý stĺpec, môžete namiesto toho vybrať jednu alebo viac buniek. Skontrolujte, že ste vybrali bunky v tom istom stĺpci, inak tento proces fungovať nebude. Ak sa tento problém vyskytuje vo viacerých stĺpcoch, pozrite si nižšie uvedenú časť Ďalšie spôsoby konvertovania.

2. Kliknutie na tlačidlo

Karta Údaje, tlačidlo Text na stĺpce

Tlačidlo Text na stĺpce sa zvyčajne používa na rozdelenie stĺpca, ale možno ho použiť aj na konvertovanie jedného stĺpca textu na čísla. Na karte Údaje kliknite na položku Text na stĺpce.

3. kliknite na položku použiť.

Zvyšné kroky Sprievodcu konvertovaním textu na stĺpce sú najvhodnejšie na rozdelenie stĺpca. Keďže práve konvertujete text v stĺpci, môžete kliknúť na tlačidlo použiť hneď a Excel skonvertuje bunky.

4. Nastavenie formátu

Vybratý formát meny

Stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1 (alebo Obrázok ikony tlačidla Command na počítači Mac + 1 v Macu). Potom vyberte ľubovoľný formát.

Poznámka: Ak sa stále objavujú vzorce, ktoré sa nezobrazujú ako číselné výsledky, pravdepodobne ste zapli možnosť Zobraziť vzorce. Prejdite na kartu Vzorce a skontrolujte, či je možnosť Zobraziť vzorce vypnutá.

Ďalšie spôsoby konvertovania:

Ak chcete vrátiť len číselnú hodnotu textu, môžete použiť funkciu VALUE.

1. Vloženie nového stĺpca

Nový stĺpec vedľa čísel textu

Vložte nový stĺpec vedľa buniek s textom. V tomto príklade stĺpec E obsahuje text uložený ako čísla. Stĺpec F je novým stĺpcom.

2. Použitie funkcie VALUE

Bunka F23 so vzorcom: =VALUE(E23) a výsledkom 107,71

V jednej z buniek nového stĺpca zadajte =VALUE() a v zátvorkách zadajte odkaz na bunku, ktorá obsahuje text uložený ako čísla. V tomto príklade je to bunka E23.

3. Umiestnenie kurzora na toto miesto

Kurzor umiestnený v pravom dolnom rohu bunky

Teraz vyplníte vzorec z bunky do ďalších buniek smerom nadol. Ak ste to ešte nikdy nerobili, tu je postup: Umiestnite kurzor do pravého dolného rohu bunky a počkajte, kým sa zmení na znamienko plus.

4. Kliknutie a presunutie nadol

Kurzor presunutý smerom nadol, vzorce v bunkách

Kliknutím a presunutím nadol vyplníte vzorec do ďalších buniek. Po dokončení môžete použiť nový stĺpec alebo môžete nové hodnoty kopírovať a prilepiť do pôvodného stĺpca. Postupujte takto: Vyberte bunky obsahujúce nový vzorec. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C a kliknite na prvú bunku pôvodného stĺpca. Potom na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položky Prilepiť špeciálne > Hodnoty.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, môžete použiť tento spôsob, ktorý je vhodný v prípade, keď sa pokúšate konvertovať viaceré stĺpce textu.

  1. Vyberte prázdnu bunku, v ktorej sa nevyskytuje tento problém, zadajte do nej číslo 1 a potom stlačte kláves Enter.

  2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + C skopírujte bunku.

  3. Vyberte bunky obsahujúce čísla, ktoré sú uložené ako text.

  4. Na karte Domov kliknite na položky Prilepiť > Prilepiť špeciálne.

  5. Kliknite na položku Násobenie a potom na tlačidlo OK. Excel vynásobí každú bunku číslom 1, a tým skonvertuje text na čísla.

  6. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1 (alebo Obrázok ikony tlačidla Command na počítači Mac + 1 v Macu). Potom vyberte ľubovoľný formát.

Súvisiace témy

Nahradenie vzorca jeho výsledkom
Desať najlepších spôsobov čistenia údajov
Funkcia Clean

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×