Kopírovanie a prilepenie v Office pre web

Z dôvodu obmedzení technológie webového prehliadača sa kopírovanie a prilepenie textu v programe Microsoft Office pre web líši od kopírovania a prilepenia textu v počítačových aplikáciách balíka Office. Tento článok obsahuje kroky na kopírovanie a prilepenie v každom z Office pre web programov.

Ktorý program používate?

Word na webe

PowerPoint pre web

OneNote pre web

Excel pre web

Word na webe

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje, kontroluje alebo upravuje wordový dokument a či prilepíte obsah mimo Word na webe.

Zobrazenie v prehliadači

Keď otvoríte dokument v zobrazení na čítanie, môžete vybrať text po jednotlivých riadkoch presúvaním myši (nie dvojitým kliknutím). Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo dokumentu. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Poznámka: Pri zobrazení dokumentu v zobrazení na čítanie môžete vybrať minimálne jeden riadok textu. Ak chcete vybrať slová alebo frázy, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Ak chcete prilepiť v rámci dokumentu, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Revízia alebo úprava v prehliadači

V zobrazení úprav môžete text a obrázky v rámci dokumentu vystrihnúť, skopírovať a prilepiť ich výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii Word. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V Macoch použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V. V Chrome, Firefox a na okraji chrómu môžete použiť aj kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V a ⌘ + Shift + V na prilepenie textu (prilepí sa text bez formátovania zdroja).

Poznámky: 

 • Ak používate Firefox a chcete na páse s nástrojmi použiť Word na webe príkazy Kopírovať, Vystrihnúťa Prilepiť , musíte povoliť JavaScript, aby sa schránka používala. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

 • V prehliadači Chrome môžete nainštalovať balík Office – Povoliť kopírovanie a prilepenie, ktoré vám umožní Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť myšou na všetky aplikácie balíka Office Online.

Prilepenie z vonkajšej Word na webe

Pri prilepovaní textu mimoWord na webe máte 2 možnosti prilepenia textu: Ponechať formátovanie zdrojaa Prilepiť len text. V prípade predvoleného prilepenia (uchovanie zdroja) sa text vloží do dokumentu s ľubovoľným množstvom pôvodných vlastností formátovania, ktoré je možné kopírovať. Vlastnosti textu, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo určitá veľkosť alebo farba, sa zachovajú vždy, keď je to možné. V závislosti od zdroja skopírovaného obsahu sa určité aspekty formátovania nemusia prilepiť podľa očakávaní. V tomto prípade môžete použiť nástroje na formátovanie vWord na webe na opätovné použitie týchto vlastností formátovania.

Ak chcete Prilepiť len text, text a slová sa zachovajú, formátovanie sa však zhoduje s riadkom dokumentu, do ktorého prilepíte obsah. Prilepte len text je k dispozícii na páse s nástrojmi a v kontextovej ponuke (Ak používate ľubovoľnú verziu programu Edge alebo prehliadač Chrome s balíkom Office – Povoliť kopírovanie a prilepenie), cez kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V (Chrome, Firefox a chróm-na okraji) alebo kliknutím na položku Prilepiť plavák za štandardnou pastou a výberom možnosti prilepiť len text.

Obrázky skopírované z webu môžete prilepiť do dokumentu, ale niekedyWord na webe nepodporuje prilepenie obrázkov skopírovaných z iných dokumentov alebo programov. Ak sa v inom dokumente alebo v programe, ktorý sa neprilepí úspešne doWord na webe, nachádza obrázok, obrázok uložte do počítača a potom prejdite na položku vložiť > obrázok vWord na webe.

Tabuľky a zoznamy    by sa mali prilepiť čo najbližšie k pôvodnému formátovanie, pokiaľ je to možné, pokiaľ sa neprilepí len text. V niektorých prípadoch sa vlastnosti tabuľky, ako je napríklad štýl orámovania a podfarbenie buniek, nedajú správne prilepiť, a to najmä v prípade, že farby a štýly nie sú vWord na webe k dispozícii. V týchto prípadoch môžete vložiť obrázok tabuľky pomocou snímky obrazovky alebo upraviť prilepenú tabuľku a vybrať iné farby alebo štýly. Zoznamy sa niekedy prilepia so zmenenou zarážkou. Môžete to opraviť pomocou tlačidiel číslovania a zväčšenia zarážky (kartadomov ), aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Prepojenia     Hypertextové prepojenia by sa mali predvolene Prilepiť ako prepojenia. Ak prilepíte prepojenie a prilepíte ho ako obyčajný text, prepojenie môžete znova vytvoriť vykonaním týchto krokov:

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Vložiť kliknite na možnosť Prepojenie.

 3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

 4. Pole Zobraziť text ponechajte nezmenené a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

PowerPoint pre web

Text v rámci prezentácie môžete vystrihnúť, skopírovať a prilepiť jeho výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii PowerPoint. Tento text v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Poznámky: 

 • Text nemožno kopírovať ani vystrihnúť v zobrazení na čítanie ani v zobrazení prezentácie. Ak chcete skopírovať alebo vystrihnúť text, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

 • Ak používate Firefox a chcete na páse s nástrojmi použiť PowerPoint pre web príkazy Kopírovať, Vystrihnúťa Prilepiť , musíte povoliť JavaScript, aby sa schránka používala. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Na začiatok stránky

OneNote pre web

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje alebo upravuje, a či už prilepíte text mimo aplikácie Microsoft OneNote pre web.

Zobrazenie v prehliadači

Keď otvoríte poznámkový blok v zobrazení na čítanie, môžete vybrať text rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo poznámkového bloku. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Ak chcete prilepiť v rámci poznámkového bloku, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

V zobrazení úprav môžete text a obrázky v rámci poznámkového bloku vystrihnúť, skopírovať a prilepiť ich výberom rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Poznámka: Ak používate prehliadač Firefox a chcete použiť príkazy Kopírovať, Vystrihnúťa prilepiť na páse s nástrojmi OneNote pre web, musíte povoliť, aby sa v schránke používal JavaScript. Ak to nechcete urobiť, môžete používať klávesové skratky s písmenami C, X a V.

Prilepenie z vonkajšejOneNote pre web

Pri prilepovaní textu mimo OneNote pre web sa text vloží do poznámkového bloku ako obyčajný text. Inými slovami, znaky textu, ako napríklad tučné písmo, kurzíva alebo určitá veľkosť alebo farba, sa nezachovajú a musíte ich znova použiť v OneNote pre web.

Obrázky skopírované z webu možno prilepiť do poznámkového bloku, ale OneNote pre web nepodporuje prilepenie obrázkov skopírovaných z iných poznámkových blokov alebo programov. Ak sa v programe OneNote pre web nachádza obrázok iného poznámkového bloku alebo programu, ktorý chcete použiť, uložte ho do počítača a potom prejdite na položku vložiť > obrázok v OneNote pre web.

Tabuľky a zoznamy    Pri prilepovaní textu formátovaného mimo OneNote pre web ako riadkov a stĺpcov alebo ako podpoložiek v zozname sa tabuľka alebo Hierarchická štruktúra nezobrazuje v prilepenom texte. Najlepším postupom je Prilepiť tieto položky po jednej bunke alebo úrovni. Alebo pri prilepovaní zoznamu odstráňte formátovanie čísel a potom ho znova použite v OneNote pre web s použitím tlačidla číslovanie a zväčšenie zarážky (kartadomov ), aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Hypertextové prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte text.

 2. Na karte Vložiť kliknite na možnosť Prepojenie.

 3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

 4. Pole Zobraziť text ponechajte nezmenené a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

Excel pre web

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje alebo upravuje, a či sa text nachádza mimo Excel pre web.

Zobrazenie v prehliadači

Pri prvom otvorení zošita v prehliadači môžete vybrať bunky rovnako ako v počítačovej aplikácii Excel. Ak chcete kopírovať obsah bunky, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Kopírovať, kliknite na položku domov > Schránka > Kopírovaťalebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + c (Windows) alebo ⌘ + C (Mac). Obsah schránky môžete prilepiť mimo zošita. Ak chcete prilepiť v rámci zošita, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

Excel pre web podporuje kopírovanie a prilepenie pomocou myši a klávesových skratiek a príkazov pása s nástrojmi. Obsah, ktorý môžete kopírovať a prilepiť, závisí od cieľa prilepenia.

Do jedného zošita otvoreného v prehliadači môžete kopírovať a prilepiť čokoľvek okrem nasledujúceho nepodporovaného obsahu:

 • Rýchle filtre

 • Kontingenčné tabuľky

 • Kontingenčné grafy

Medzi rôznymi zošitmi otvorených v prehliadači je nasledujúci obsah nepodporovaný:

 • Grafy

 • Zmiešané rozsahy (tvary a text)

 • Pomenované rozsahy

 • Krivka v službe Excel Web Access

 • Rýchle filtre

 • Kontingenčné tabuľky

 • Kontingenčné grafy

Pri prilepovaní tabuľkových údajov sa v Excel pre web zachová štruktúra riadkov a stĺpcov.

Keď kopírujete Excel pre web obsah a prilepíte ho do inej aplikácie, formátovanie sa zachová, ak ju podporuje iná aplikácia.

Prilepenie z vonkajšej Excel pre web

Použitie funkcie Edge alebo Chrome pri prilepovaní textu mimo Excel pre web text zachová jeho formátovanie a hypertextové prepojenia zachová ich funkčnosť, pokiaľ nestláčate kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V na prilepenie ako obyčajný text.

Ak váš prehliadač nie je Edge alebo Chrome, pri prilepovaní textu mimo Excel pre web sa vždy prilepí ako obyčajný text. V takýchto prehliadačoch sú hypertextové prepojenia prilepené ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte text.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + K.

 3. Do poľa adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

 4. Do poľa Zobraziť text zadajte text prepojenia a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×