Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

Funkcia ABS

Vráti absolútnu hodnotu čísla

Funkcia ACOS

Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla

Funkcia ACOSH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla

Funkcia ACOT
Exceli 2013

Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla

Funkcia ACOTH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla

Funkcia AGGREGATE

Vráti agregáciu v zozname alebo databáze

Funkcia ARABIC
Exceli 2013

Konvertuje rímske číslo na arabské číslo

Funkcia ASIN

Vráti hodnotu arkussínusu čísla

Funkcia ASINH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického sínusu čísla

Funkcia ATAN

Vráti hodnotu arkustangensu čísla

Funkcia ATAN2

Vráti hodnotu arkustangensu daných súradníc x a y

Funkcia ATANH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického tangensu čísla

Funkcia BASE
Exceli 2013

Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)

Funkcia CEILING

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia CEILING.MATH
Exceli 2013

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia CEILING.PRECISE

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

Funkcia COMBIN

Vráti počet kombinácií pre zadaný počet objektov

Funkcia COMBINA
Exceli 2013

Vráti počet kombinácií s opakovaniami pre daný počet položiek

Funkcia COS

Vráti hodnotu kosínusu čísla

Funkcia COSH

Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

Funkcia COT
Exceli 2013

Vráti kotangens uhla

Funkcia COTH
Exceli 2013

Vráti hyperbolický kotangens čísla

Funkcia CSC
Exceli 2013

Vráti kosekans uhla

Funkcia CSCH
Exceli 2013

Vráti hyperbolický kosekans uhla

Funkcia DECIMAL
Exceli 2013

Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo

Funkcia DEGREES

Konvertuje radiány na stupne

Funkcia EVEN

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo

Funkcia EXP

Vráti e umocnené na zadané číslo

Funkcia FACT

Vráti faktoriál čísla

Funkcia FACTDOUBLE

Vráti dvojitý faktoriál čísla

Funkcia FLOOR

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

Funkcia FLOOR.MATH
Exceli 2013

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia FLOOR.PRECISE

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nadol.

Funkcia GCD

Vráti najväčší spoločný deliteľ

Funkcia INT

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo

Funkcia ISO.CEILING
Exceli 2013

Vráti číslo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia LCM

Vráti hodnotu najmenšieho spoločného násobku

Funkcia LN

Vráti prirodzený logaritmus čísla

Funkcia LOG

Vráti logaritmus čísla pri určenom základe

Funkcia LOG10

Vráti dekadický logaritmus čísla

Funkcia MDETERM

Vráti determinant matice poľa

Funkcia MINVERSE

Vráti inverznú maticu poľa

Funkcia MMULT

Vráti maticu so súčinom dvoch polí

Funkcia MOD

Vráti zvyšok po delení

Funkcia MROUND

Vráti hodnotu zaokrúhlenú na požadovaný násobok

Funkcia MULTINOMIAL

Vráti polynomickú množinu čísel

Funkcia MUNIT
Exceli 2013

Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu

Funkcia ODD

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo

Funkcia PI

Vráti hodnotu pí

Funkcia POWER

Umocní číslo na zadanú mocninu

Funkcia PRODUCT

Vynásobí argumenty funkcie

Funkcia QUOTIENT

Vráti celočíselnú časť delenia

Funkcia RADIANS

Konvertuje stupne na radiány

Funkcia RAND

Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1

RANDARRAY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vráti pole s náhodnými číslami v rozsahu od 0 do 1. Môžete však zadať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť, minimálne a maximálne hodnoty, a či sa majú vrátiť celé čísla alebo desatinné hodnoty.

Funkcia RANDBETWEEN

Vráti náhodne vybraté číslo medzi zadanými číslami

Funkcia ROMAN

Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte

Funkcia ROUND

Zaokrúhli číslo na daný počet číslic

Funkcia ROUNDDOWN

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

Funkcia ROUNDUP

Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly

Funkcia SEC
Exceli 2013

Vráti sekans uhla

Funkcia SECH
Exceli 2013

Vráti hyperbolický sekans uhla

Funkcia SERIESSUM

Vráti súčet mocninových radov na základe vzorca

Funkcia SIGN

Vráti znamienko čísla

Funkcia SIN

Vráti hodnotu sínusu daného uhla

Funkcia SINH

Vráti hodnotu hyperbolického sínusu čísla

Funkcia SQRT

Vráti hodnotu druhej odmocniny čísla

Funkcia SQRTPI

Vráti odmocninu (číslo * pí)

Funkcia SUBTOTAL

Vráti hodnotu medzisúčtu v zozname alebo v databáze

Funkcia SUM

Spočíta argumenty funkcie

Funkcia SUMIF

Spočíta bunky vybraté podľa zadaného kritéria

Funkcia SUMIFS

Spočíta bunky v rozsahu spĺňajúce viacero kritérií

Funkcia SUMPRODUCT

Vráti hodnotu súčtu súčinov zodpovedajúcich prvkov poľa

Funkcia SUMSQ

Vráti hodnotu súčtu druhých mocnín argumentov

Funkcia SUMX2MY2

Vráti súčet rozdielov druhých mocnín hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

Funkcia SUMX2PY2

Vráti hodnotu celkového súčtu súčtov druhých mocnín čísel v dvoch zodpovedajúcich poliach

Funkcia SUMXMY2

Vráti súčet druhých mocnín rozdielov hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

Funkcia TAN

Vráti hodnotu tangensu čísla

Funkcia TANH

Vráti hodnotu hyperbolického tangensu čísla

Funkcia TRUNC

Skráti číslo na celé číslo

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií programu Excel (podľa kategórie)

Zoznam funkcií programu Excel (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×