MDETERM (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie MDETERM  Funkcia v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti maticový determinant poľa.

Syntax

MDETERM(pole)

Syntax funkcie MDETERM obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole    Povinný argument. Číselné pole s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov.

Poznámky

  • Pole môže byť dané ako rozsah buniek (napríklad A1:C3), ako konštanta poľa (napríklad {1;2;3|4;5;6|7;8;9}) alebo ako názov rozsahu buniek alebo konštanty poľa.

  • MDETERM vráti #VALUE. Chyba pri:

    • Ktorákoľvek bunka v poli je prázdna alebo obsahuje text.

    • Pole nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

  • Maticový determinant je číslo, ktoré je odvodené od hodnôt v poli. Pre pole s tromi riadkami a tromi stĺpcami A1:C3 je determinant definovaný takto:

MDETERM(A1:C3)
rovná sa A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Maticové determinanty sa všeobecne používajú na riešenie systémov matematických rovníc s viacerými premennými.

  • MDETERM sa vypočíta s presnosťou približne 16 číslic, čo môže viesť k malému číselnej chybe, keď výpočet nie je dokončený. Napríklad determinant singulární matice sa môže líšiť od nuly na 1E-16.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Údaje

Údaje

Údaje

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Vzorec

Popis

Výsledok

=MDETERM(A2:D5)

Determinant vyššie uvedenej matice

88

=MDETERM({3,6,1;1,1,0;3,10,2})

Determinant matice ako konštanta poľa

1

=MDETERM({3,6;1,1})

Determinant matice v konštante poľa

-3

=MDETERM({1,3,8,5;1,3,6,1})

Vráti chybu, pretože pole nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

#HODNOTA!

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×