Miestnosť na schôdzu v aplikácii Lync Web App

Miestnosť na schôdzu vo webovej aplikácii Lync Web App pre Lync 2013 umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám schôdze a poskytuje tiež dostatok miesta na zobrazenie videí účastníkov a zdieľaného obsahu schôdze. Na navigáciu v miestnosti na schôdzu môžete používať myš alebo dotykové gestá (ak máte zariadenie s dotykovou obrazovkou).

Ikony na prístup k väčšine funkcií schôdze sa nachádzajú v blízkosti dolnej časti miestnosti na schôdzu a niekoľko z nich je v jej pravom hornom rohu. Začneme s ikonami v ľavej dolnej časti miestnosti.

Okamžité správy

Účastníkom schôdze môžete počas schôdze odosielať okamžité správy. Tieto správy sa však odošlú všetkým účastníkom. Nie je možné odosielať okamžité správy jednotlivým účastníkom. Vyberte tlačidlo správy, čím sa otvorí okno okamžitých správ. Napíšte správu a potom ju odošlite stlačením klávesu Enter.

Okno okamžitých správ zavriete opätovným výberom tlačidla správy alebo výberom tlačidla X v hornej časti okna. Okno okamžitých správ môžete pripnúť k ľavej strane miestnosti na schôdzu výberom šípky v hornej časti okna.

Snímka obrazovky s oknom okamžitých správ, ktoré sa zobrazí pri podržaní myši na tlačidle okamžitých správ

Ďalšie informácie nájdete v téme:

Odoslanie okamžitých správ prostredníctvom aplikácie Lync Web App

Ovládacie prvky zvuku

Ak počúvate zvuk schôdze cez počítač zo vstavaného mikrofónu a reproduktorov alebo náhlavnej súpravy pripojenej k počítaču, výberom tlačidla mikrofónu a telefónu získate prístup k ponuke ovládacích prvkov zvuku. Z tejto ponuky môžete stlmiť vlastný zvuk alebo zrušiť jeho stlmenie, podržať hovor, zmeniť zvukové zariadenie a ovládať hlasitosť.

Snímka obrazovky s možnosťami, ktoré sa zobrazia pri podržaní myši na tlačidle zvuku

Ďalšie informácie:

Pridanie zvuku a videa k schôdzi v aplikácii Lync Web App

Spravovanie nastavení zvuku a videa počas schôdze

Ovládacie prvky videa

Ak máte pripojenú a nastavenú kameru, môžete svoje video zdieľať s ďalšími účastníkmi schôdze a napodobiť tak osobnú schôdzu. Ukážku svojho videa zobrazíte výberom tlačidla kamery. Ak chcete video zdieľať, vyberte položku Spustiť moje video.

Snímka obrazovky s možnosťami, ktoré sa zobrazia pri podržaní myši na tlačidle videa

Ďalšie informácie:

Pridanie zvuku a videa k schôdzi v aplikácii Lync Web App

Spravovanie nastavení zvuku a videa počas schôdze

Zdieľanie obsahu

Ak ste na schôdzi prezentujúcim, môžete zdieľať obsah s ďalšími účastníkmi. Vyberte tlačidlo monitora a potom na karte PREZENTOVAŤ vyberte typ obsahu, ktorý chcete zdieľať – pracovnú plochu svojho počítača, program otvorený v počítači, powerpointovú prezentáciu, prázdnu tabuľu, na ktorú môžu všetci účastníci písať, alebo hlasovanie. Použite kartu ONENOTE    na prístup k poznámkovým blokom OneNotu, ktoré počas schôdze zdieľajú používatelia Lyncu 2013. Použite kartu PRÍLOHY na odoslanie príloh účastníkom schôdze, ktorí si tieto prílohy môžu stiahnuť do svojich počítačov.

Snímka obrazovky s ponukou zdieľania s vybratou kartou Prezentovať so zobrazením možností zdieľania Powerpointu a iných možností zdieľania

Ďalšie informácie:

Zdieľanie pracovnej plochy a programov v aplikácii Lync Web App

Zdieľanie powerpointovej prezentácie v aplikácii Lync Web App

Úprava poznámok zo schôdze v aplikácii Lync Web App

Distribúcia a ukladanie priložených súborov v aplikácii Lync Web App

Správa účastníkov

Ak ste prezentujúcim, počas schôdze môžete spravovať oprávnenia účastníkov schôdze. Vyberte tlačidlo Ľudia. Na karte ÚČASTNÍCI sa zobrazí zoznam všetkých prezentujúcich a účastníkov schôdze so samostatnými skupinami. Vedľa mena každého účastníka sa zobrazia ikony označujúce stav jeho možností okamžitých správ, zvuku, videa a zdieľania. Ak chcete oprávnenia účastníka zmeniť, kliknutím pravým tlačidlom myši alebo dvojitým ťuknutím na meno účastníka zobrazte možnosti pre daného účastníka. Potom môžete stlmiť zvuk účastníka alebo zrušiť jeho stlmenie, odstrániť účastníka alebo zmeniť ho na prezentujúceho.

Okno zavriete opätovným výberom tlačidla Ľudia alebo výberom tlačidla X v hornej časti okna. Okno môžete pripnúť k ľavej strane miestnosti na schôdzu výberom šípky v hornej časti okna.

Snímka obrazovky s ikonami vedľa mena účastníka, ktoré označujú dostupnosť možností okamžitých správ, zvuku, videa a zdieľania

Ďalšie informácie nájdete v článku:

Správa nastavení zvuku, videa a účastníkov

Možnosti rozloženia

Časť obrazovky, kde sa zobrazujú videá alebo statické obrázky účastníkov schôdze, sa nazýva galéria. Ak chcete zmeniť rozloženie galérie, vyberte tlačidlo Vybrať rozloženie. Môžete si vybrať Zobrazenie galérie, Zobrazenie reproduktora alebo Zobrazenie prezentácie.

Snímka obrazovky s ponukou zmeny rozloženia obsahujúcou tri možnosti

Môžete tiež zväčšiť veľkosť okna schôdze. Výberom tlačidla Celá obrazovka snímka obrazovky s tlačidlom celej obrazovky spustite režim na celú obrazovku. V počítačoch s operačným systémom Windows stlačte kláves F11, čím spustíte alebo ukončíte režim zobrazenia prehliadača na celú obrazovku.

Ďalšie informácie nájdete v téme:

Správa nastavení zvuku, videa a účastníkov

Možnosti schôdze

Vyberte tlačidlo Možnosti v pravej hornej časti miestnosti na schôdzu. V zobrazenej ponuke vyberte položku Možnosti, ak chcete zmeniť možnosti schôdze, položku Vstupné informácie schôdze, ak chcete zistiť podrobnosti schôdze (napríklad prepojenie na schôdzu cez Lync, identifikáciu konferencie atď.) alebo položku Pomocník, ak chcete získať prístup k dokumentácii a informáciám o verzii webovej aplikácie Lync Web App.

Snímka obrazovky s ponukou možností

Ďalšie informácie nájdete v téme:

Nastavenie možností aplikácie Lync Web App

Možnosti navigácie

Ak chcete prepnúť medzi dotykovým režimom navigácie a navigáciou pomocou myši, vyberte tlačidlo ruky. Ak používate webovú aplikáciu Lync Web App v zariadení s dotykovou obrazovkou, dotykový režim sa zapne automaticky.

Snímka obrazovky s tlačidlami možností, dotykového režimu a Pomocníka, so zvýrazneným tlačidlom dotykového režimu

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete informácie o niektorej funkcii webovej aplikácie Lync Web App, výberom tlačidla Pomocník získate prístup ku kompletnej online dokumentácii.

Ukončenie zvukového prenosu zo schôdze

Ak chcete vo svojom počítači odpojiť len zvukovú časť schôdze, vyberte tlačidlo Zavesiť Snímka obrazovky s tlačidlom Zavesiť . Naďalej budete môcť zobrazovať a zdieľať obsah a zobrazovať statické obrázky ďalších účastníkov, nebudete však môcť prijímať ani odosielať video.

Ako odísť zo schôdze

Ak chcete úplne odísť zo schôdze, vyberte tlačidlo Opustiť schôdzu. V zobrazenom dialógovom okne kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že skutočne chcete odísť zo schôdze.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×