Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia MINVERSE vráti inverznú maticu matice uloženej v poli.

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu služieb Microsoft 365, môžete jednoducho zadať vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a stlačením klávesu ENTER potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. Inak sa vzorec musí zadať ako vzorec staršieho poľa tak, že najprv vyberiete výstupný rozsah, potom zadáte vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a napokon potvrdíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Syntax

MINVERSE(pole)

Syntax funkcie MINVERSE obsahuje nasledovné argumenty:

  • pole    Povinný argument. Číselné pole s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov.

Poznámky

  • Pole môže byť dané ako rozsah buniek (napríklad A1:C3), ako konštanta poľa (napríklad {1;2;3|4;5;6|7;8;9}) alebo ako názov rozsahu buniek alebo konštanty poľa.

  • Ak je ktorákoľvek bunka v poli prázdna alebo obsahuje text, funkcia MINVERSE vráti #VALUE! .

  • Funkcia MINVERSE tiež vráti #VALUE! ak pole nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

  • Inverzné matice, rovnako ako determinanty, sa všeobecne používajú na riešenie systémov matematických rovníc s viacerými premennými. Súčin matice s jej inverznou maticou je jednotková matica – je to štvorcové pole, ktoré má na uhlopriečke hodnoty 1 a všade inde hodnoty 0.

  • Ako príklad toho, ako sa vypočíta matica s dvoma riadkami a dvoma stĺpcami, predpokladajme, že rozsah A1:B2 obsahuje písmená a, b, c, d, ktoré vyjadrujú akékoľvek štyri čísla. V nasledujúcej tabuľke je uvedená inverzia matice A1:B2.

Stĺpec A

Stĺpec B

Riadok 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Riadok 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Hodnota funkcie MINVERSE sa vypočíta s presnosťou na približne 16 číslic. Ak výpočet nebude úplný, môže to spôsobiť malú numerickú chybu.

  • Niektoré štvorcové matice nemožno invertovať a vrátia #NUM. s funkciaMIVERSE. Determinant pre invertovateľnú maticu je 0.

Príklady

Príklad 1 – MINVERSE

Príklad 2 – MINVERSE

Na správne fungovanie tohto vzorca je potrebné zadať vyššie uvedené vzorce ako vzorce poľa. Po zadaní vzorca stlačte kláves Enter, ak máte aktuálne Microsoft 365 predplatné. V opačnom prípade stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter. Ak nebol vzorec zadaný ako vzorec poľa, vráti sa jeden výsledok.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×