Možnosti > Nevyžiadaná pošta

Výkonné aplikácie na zvýšenie produktivity, pripojenie a zabezpečenie

Získať Microsoft 365

Nevyžiadaná pošta môže zaťažiť siete, vyradiť z prevádzky e-mailové servery a zaplniť poštové schránky nechcenými správami a obrázkami. Server hosťujúci vašu poštovú schránku odfiltruje väčšinu nevyžiadanej pošty, no nie vždy všetku. Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App vám pomáha riadiť nechcené a nevyžiadané správy prostredníctvom možnosti spravovať a vytvárať zoznamy dôveryhodných a nedôveryhodných e-mailových adries a domén.

Tento článok sa týka aplikácie Outlook Web App, ktorú používajú organizácie spravujúce e-mailové servery fungujúce v Exchange Serveri 2013 alebo 2010. Ak používate Microsoft 365 alebo Exchange Server 2016, váš e-mailový program sa nachádza v Outlooku na webe. Pomoc s Outlookom na webe nájdete v téme Získanie pomoci s Outlookom na webe.

Ak chcete prejsť na stránku Nevyžiadaná pošta z hlavnej stránky aplikácie Outlook Web App, prejdite do horného rohu, vyberte položku Možnosti a potom zo zoznamu na navigačnej table vyberte položku Nevyžiadaná pošta.

Nefiltrovať nevyžiadanú poštu Túto možnosť vyberte, ak chcete vypnúť filter nevyžiadanej pošty. Po výbere tejto možnosti nebudete môcť riadiť nechcené a nevyžiadané správy. Z hľadiska zabezpečenia nie je dobré vypnúť filter nevyžiadanej pošty.

Automaticky filtrovať nevyžiadanú poštu Túto možnosť vyberte, ak chcete zapnúť filter nevyžiadanej pošty. Po výbere tejto možnosti sa budú vo vašej poštovej schránke filtrovať e-mailové správy pomocou zoznamu dôveryhodných odosielateľov, zoznamu blokovaných odosielateľov a zoznamu dôveryhodných príjemcov. Po identifikovaní správy ako potenciálne nevyžiadaného e-mailu sa správa premiestni do priečinka Nevyžiadaná pošta. Jednoznačne sa odporúča zapnúť filter nevyžiadanej pošty. Predvolene je filter nevyžiadanej pošty zapnutý.

Poznámka: Keď vyprázdnite priečinok Nevyžiadaná pošta alebo odstránite z priečinka Nevyžiadaná pošta položku, táto položka sa premiestni do priečinka Odstránené položky.

Dôveryhodnými odosielateľmi sú domény a ľudia, od ktorých chcete prijímať e-mailové správy.

 • Ak chcete do zoznamu pridať odosielateľa, v časti Zoznam dôveryhodných odosielateľov kliknite do textového poľa, zadajte e-mailovú adresu alebo doménu a kliknite na tlačidlo Pridať.

 • Ak chcete upraviť odosielateľa v zozname, vyberte odosielateľa a kliknite na tlačidlo Upraviť. Zmeňte položku v textovom poli a kliknite na tlačidlo Pridať.

 • Ak chcete medzi dôveryhodných odosielateľov zahrnúť svoje kontakty, začiarknite políčko Dôverovať aj e-mailom od mojich kontaktov. Toto políčko je predvolene začiarknuté.

 • Ak chcete zo zoznamu odstrániť odosielateľa, vyberte odosielateľa a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Pri zadávaní domén do zoznamu dôveryhodných odosielateľov alebo zoznamu blokovaných odosielateľov nie je potrebné zahrnúť symbol „zavináč“ (@). Pridá sa automaticky.

Blokovanými odosielateľmi sú domény a ľudia, od ktorých nechcete prijímať e-mailové správy. Správy prijaté z e-mailových adries alebo domén v zozname blokovaných odosielateľov sa odosielajú priamo do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 • Ak chcete do zoznamu pridať odosielateľa, v časti Zoznam blokovaných odosielateľov kliknite do textového poľa, zadajte e-mailovú adresu alebo doménu a kliknite na tlačidlo Pridať.

 • Ak chcete upraviť odosielateľa v zozname, vyberte odosielateľa a kliknite na tlačidlo Upraviť. Zmeňte položku v textovom poli a kliknite na tlačidlo Pridať.

 • Ak chcete zo zoznamu odstrániť odosielateľa, vyberte odosielateľa a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Pri zadávaní domén do zoznamu blokovaných odosielateľov nie je potrebné zahrnúť symbol „zavináč“ (@). Pridá sa automaticky.

Medzi dôveryhodných príjemcov môžu patriť skupiny, ktorých ste členom a od ktorých chcete prijímať e-mailové správy. Do zoznamu dôveryhodných príjemcov môžete pridať aj jednotlivé e-mailové adresy. Príjemcom je subjekt, ktorému je správa určená. Príjemcom môže byť samostatná poštová schránka alebo skupina. Možno napríklad budete chcieť povoliť správy, ktoré sa neodosielajú iba vám, ale aj určitej osobe.

 • Ak chcete do zoznamu pridať príjemcu, v časti Zoznam dôveryhodných príjemcov kliknite do textového poľa, zadajte e-mailovú adresu alebo doménu a kliknite na tlačidlo Pridať.

 • Ak chcete upraviť príjemcu v zozname, vyberte príjemcu a kliknite na tlačidlo Upraviť. Zmeňte položku v textovom poli a kliknite a tlačidlo Pridať.

 • Ak chcete zo zoznamu odstrániť príjemcu, vyberte príjemcu a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 • Správy, ktoré nepochádzajú od osôb v mojom zozname dôveryhodných odosielateľov, dôveryhodných príjemcov alebo od odosielateľov z mojej organizácie, spracovať ako nevyžiadanú poštu Túto možnosť vyberte, ak chcete ako nevyžiadanú poštu spracovať e-mailové správy od odosielateľov nedefinovaných v zozname dôveryhodných odosielateľov alebo zozname dôveryhodných príjemcov a e-mailové správy od odosielateľov mimo organizácie. E-mailové správy identifikované ako nevyžiadaná pošta sa premiestnia do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 • Niekedy sa stáva, že sa e-mail, ktorý ste odoslali, doručí do priečinka Nevyžiadaná pošta príjemcu. Tento používateľ by mal vykonať zmeny vo svojom e-mailovom programe tak, aby mohol od vás prijímať e-maily.

 • Vo filtri nevyžiadanej pošty sú pri kontrole prichádzajúcich správ e-mailové adresy nadradené doménam. Predpokladajme napríklad, že doména contoso.com je v zozname blokovaných odosielateľov a že adresa meno@contoso.com je v zozname dôveryhodných odosielateľov. E-maily z adresy meno@contoso.com budú môcť prichádzať do priečinka doručenej pošty, no e-maily zo všetkých ostatných e-mailových adries s doménou contoso.com sa budú odosielať do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 • Zmeny vykonané v zozname dôveryhodných odosielateľov, zozname blokovaných odosielateľov a v zozname dôveryhodných príjemcov sa automaticky ukladajú pri zadávaní. Ak zmeníte ľubovoľné iné nastavenie nevyžiadanej pošty, je potrebné nové nastavenie uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť. Ak pred opustením stránky Nevyžiadaná pošta v časti Možnosti nekliknete na tlačidlo Uložiť, zobrazí sa výzva buď na kliknutie na tlačidlo Zrušiť a zotrvanie na stránke, alebo kliknutie na tlačidlo OK a opustenie stránky bez uloženia zmien.

Ďalšie informácie o zjednodušenej verzii Outlook Web App, napríklad ako sa dostať späť na plnú verziu alebo aké su funkcie a obmedzenia, pozrite Zjednodušený Outlook Web App.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×