Možnosti práce s Outlookom zobrazíte kliknutím na položky Súbor > Možnosti. Možnosti sú kategorizované podľa Pošty, Kalendára, Skupín, Ľudí a tak ďalej.

Stránka s možnosťami Outlooku so zvýraznenou kategóriou Pošta

Tably Outlooku

Prispôsobenie tably v Outlooku    

  • Kliknite na položku Navigácia a vyberte počet položiek zobrazených na navigačnom paneli v dolnej časti okna Outlooku. Poradie zobrazenia položiek na navigačnej table môžete zmeniť tak, že vyberiete položku v časti Zobraziť v tomto poradí a potom kliknete na položku Posunúť nahor aleboPosunúť nadol.

  • Kliknite na položku Tabla na čítanie a určte, kedy sa nová e-mailová položka označí ako prečítaná. Ďalšie informácie nájdete v téme Označenie správy ako prečítanej alebo neprečítanej.

Na začiatok stránky

Spustenie a ukončenie Outlooku

Spustenie Outlooku v tomto priečinku    Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť pri spustení Outlooku.

Vyprázdnenie priečinkov Odstránené položky pri ukončení programu Outlook    Túto možnosť vyberte, ak chcete po ukončení Outlooku automaticky vyprázdniť priečinky Odstránené položky.

Upozornenie: Po vyprázdnení priečinka Odstránené položky sa všetky položky v tomto priečinku natrvalo odstránia.

Na začiatok stránky

Automatická archivácia

Zmenšenie veľkosti poštovej schránky odstránením alebo premiestnením starých položiek do archívneho údajového súboru    Ak chcete prispôsobiť nastavenia automatickej archivácie, kliknite na položku Nastavenia automatickej archivácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatická archivácia starších položiek.

Na začiatok stránky

Pripomenutia

Zobrazenie pripomenutí    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tejto možnosti, ak chcete v Outlooku povoliť alebo zakázať pripomenutia schôdzí alebo plánovaných činností.

Prehrávanie zvuku pripomenutia    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tejto možnosti, ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuky pripomenutí. Kliknite na položku Prehľadávať a nahraďte predvolený zvuk pripomenutia (reminder.wav) vlastným zvukovým súborom v počítači.

Na začiatok stránky

Exportovanie

Export informácií programu Outlook do súboru na použitie v iných programoch    Kliknutím na položku Exportovať otvorte Sprievodcu importom a exportom a preneste správy, kalendár, úlohy alebo kontakty do Outlooku v inom počítači alebo vytvorte zálohu údajového súboru programu Outlook (.pst). Ďalšie informácie o exportovaní outlookových položiek nájdete v téme Export alebo zálohovanie správ, kalendára, úloh a kontaktov.

Na začiatok stránky

informačné kanály RSS

Každý aktualizovaný informačný kanál RSS sa zobrazí ako nový    Vyberte túto možnosť, ak chcete označiť položky z informačných kanálov RSS ako nové vždy, keď sa aktualizujú.

Synchronizácia informačných kanálov RSS so zoznamom spoločných informačných kanálov vo Windowse    Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť a spravovať rovnaký zoznam predplatných na informačné kanály RSS v Internet Exploreri aj v Outlooku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie rovnakých informačných kanálov RSS v Internet Exploreri a Outlooku.

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie

Nastavenie nastavení pre odosielanie a prijímanie prichádzajúcich a odchádzajúcich položiek    Ak chcete vytvoriť, upraviť alebo odstrániť skupiny pre odosielanie alebo prijímanie, kliknite na položku Odoslať alebo prijať. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo používať skupiny pre odosielanie alebo prijímanie?

Odoslať okamžite po pripojení    Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby Outlook odosielal správy zložené počas práce v režime offline hneď po návrate do režimu online.

Na začiatok stránky

Vývojári

Konfigurácia rozšírených možností vlastných formulárov    Kliknite na položku Vlastné formuláre a nastavte rozšírené možnosti pre vlastné formuláre. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie formulárov programu Outlook.

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnku    Ak sa doplnok predvolene pokúsi manipulovať s používateľským rozhraním Outlooku a zlyhá, Outlook nezobrazí chybové hlásenie. Túto možnosť môžete vybrať, ak chcete, aby Outlook zobrazuje správy pre chyby doplnku, ktoré súvisia s používateľským rozhraním.

Na začiatok stránky

Zobrazenie

Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky     Túto možnosť vyberte, ak chcete zastaviť používanie grafickej karty počítača na vykresľovanie trojrozmerných tvarov, tvarových efektov a textových efektov.

Na začiatok stránky

Iné

Nastavenie kategórie rýchleho kliknutia    Kliknite na položku Rýchle kliknutie a nastavte predvolenú kategóriu, ktorá sa má priradiť po kliknutí na stĺpec Kategórie.

Pred trvalým odstránením položiek zobraziť výzvu na potvrdenie    Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby vás Outlook požiadal o potvrdenie pred trvalým odstránením položky.

Povoliť analýzu odoslaných e-mailov na identifikáciu ľudí, o ktorých bežne diskutujete, a nahrajte tieto informácie na predvolený SharePoint Server    Vyberte túto možnosť alebo jej začiarknutie zrušte, ak chcete spravovať, či sa aktivita v Outlooku analyzuje podľa návrhov kolegov a kľúčových slov (funkcia, ktorá vám pomôže rýchlejšie sa spojiť s ľuďmi a informáciami vo vašej organizácii).

Zapnutie zapisovania do denníka pri riešení problémov (vyžaduje sa reštartovanie Outlooku)   Vyberte túto možnosť, ak chcete zapnúť zapisovanie určitých funkcií Outlooku do denníka a vytvoriť denníky, ktoré môžu byť užitočné pre pracovníkov technickej podpory, ktorí riešenie problémov. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je možnosť Povoliť zapisovanie do denníka (riešenie problémov)?

Migrácia plánov skupín z predchádzajúcej verzie Microsoft Outlooku   Kliknutím na položku Vybrať priečinok vyberte priečinok pri migrácii plánov skupín z inej verzie Outlooku.

Používanie animácií pri rozširovaní konverzácií a skupín   Outlook predvolene zobrazuje krátku animáciu pri rozbalení konverzácií alebo skupín správ. Ak chcete tento efekt animácie vypnúť, zrušte začiarknutie tejto možnosti.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×