Možnosti programu Outlook 2010 (rozšírené)

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zobraziť rozšírené možnosti práce s programom Outlook, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

Obsah tohto článku

Tably programu Outlook

Spustenie programu Outlook a jeho ukončenie

Automatická archivácia

Pripomenutia

Exportovanie

Informačné kanály RSS

Odosielanie a prijímanie

Vývojári

Telefonické pripojenia

Iné

Tably programu Outlook

Prispôsobiť tably programu Outlook    

  • Kliknite na položku Navigačná tabla a vyberte počet položiek zobrazených na navigačnom paneli v dolnej časti okna programu Outlook. Poradie zobrazenia položiek na navigačnej table môžete zmeniť výberom položky v časti Zobraziť tlačidlá v tomto poradí a následným kliknutím na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  • Kliknite na položku Tabla na čítanie a špecifikujte, kedy má byť nový e-mail označený ako prečítaný. Ďalšie informácie nájdete v téme Označenie e-mailových správ ako prečítané alebo neprečítané.

  • Kliknite na položku Panel úloh a nastavte možnosti zobrazovania dátumov, plánované činnosti a úlohy na paneli s úlohami.

Na začiatok stránky

Spustenie programu Outlook a jeho ukončenie

Spustiť Outlook v tomto priečinku    Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť pri spustení programu Outlook.

Vyprázdniť priečinok Odstránené položky pri ukončení programu Outlook    Vyberte túto možnosť a pri ukončení programu Outlook sa automaticky vyprázdni priečinok Odstránené položky.

Upozornenie: Po vyprázdnení priečinka Odstránené položky budú všetky položky z tohto priečinka natrvalo vymazané.

Na začiatok stránky

Automatická archivácia

Zmenšiť veľkosť poštovej schránky odstránením alebo premiestnením starých položiek do údajového súboru archívu    Kliknite na položku Nastavenie automatickej archivácie a automatickú archiváciu upravte podľa svojich potrieb. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatická archivácia starších položiek.

Na začiatok stránky

Pripomenutia

Zobraziť pripomenutia    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripomenutia týkajúce sa schôdzí alebo plánovaných činností v programe Outlook.

Prehrávanie zvuku pripomenutia     Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka na zapnutie alebo vypnutie zvukov pripomenutí. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať nahradiť predvolené pripomenutie zvuku (reminder.wav) s vlastné zvukový súbor v počítači.

Na začiatok stránky

Export

Export informácií programu Outlook do súboru na použitie v iných programoch    Kliknite na položku Exportovať a otvorte Sprievodcu importom a exportom, ak chcete presunúť správy, kalendár, úlohy alebo kontakty do Outlooku na inom počítači alebo ak chcete zálohovať dátový súbor programu Outlook (.pst). Ďalšie informácie o exportovaní položiek programu Outlook nájdete v téme Export položiek programu Outlook do dátového súboru programu Outlook (.pst).

Na začiatok stránky

Informačné kanály RSS

Aktualizované položky informačných kanálov RSS zobrazovať ako nové    Vyberte túto možnosť na označenie položiek informačných kanálov RSS ako nových vždy po ich aktualizácii.

Synchronizovať informačné kanály RSS so zoznamom spoločných informačných kanálov (CFL) v systéme Windows    Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť a zachovať rovnaký zoznam prihlásení na odber informačných kanálov RSS v programoch Internet Explorer a Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie informačných kanálov RSS v programe Windows Internet Explorer a Outlook.

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie pošty

Nastaviť odosielanie a prijímanie pre prichádzajúce a odchádzajúce položky    Kliknite na položku Odoslať alebo prijať, ak chcete vytvoriť, upraviť alebo odstrániť skupiny pre odosielanie a prijímanie pošty. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo používať skupiny na odosielanie alebo prijímanie pošty?

Pri pripojení okamžite odosielať    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby Outlook odoslal správy napísané v režime offline hneď, ako sa obnoví režim online.

Na začiatok stránky

Vývojári

Konfigurovať rozšírené možnosti vlastných formulárov    Kliknite na položku Vlastné formuláre, ak chcete nastaviť rozšírené možnosti pre vlastné formuláre. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie formulárov v programe Outlook.

Zobrazovať chyby doplnok používateľského rozhrania     V predvolenom nastavení, ak doplnok pokúša manipulovať používateľského rozhrania programu Outlook a zlyhá, Outlook nezobrazí chybové hlásenie. Môžete vybrať túto možnosť Zobraziť správy pridať chýb, ktoré sa týkajú používateľského rozhrania programu Outlook.

Na začiatok stránky

Telefonické pripojenia

Pomocou tejto časti môžete nastaviť predvolené nastavenie telefonického. Môžete vybrať, či chcete prijímať upozornenia pred zmenou existujúceho pripojenia a môžete nastaviť možnosti na pozadí a manuálne odosielanie a prijímanie akcie.

Na začiatok stránky

Iné

Kategórie nastaviť rýchle kliknutie     Kliknite na položku nastaviť predvolené kategórie majú priradené, keď kliknete na stĺpec kategórie Rýchle kliknutie.

Zobraziť výzvu na potvrdenie trvalého odstránenia položiek    Vyberte túto možnosť, keď chcete, aby Outlook pred trvalým odstránením položky požiadal o potvrdenie.

Povoliť analýzu odoslané e-mailov za účelom identifikovania osôb, ktorým často e-maily, a tém, ktoré bežne diskutovať o nich, a nahrať tieto informácie na predvolený SharePoint Server     Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete určiť, či sa analyzuje vašu aktivitu v Outlooku kolegov a kľúčových slov návrhy (funkcie, ktoré vám pomôžu rýchlejšie spojenie s ľuďmi a informácie vo vašej organizácii).

Povoliť zapisovanie riešení problémov (požaduje reštartovanie programu Outlook)   Vyberte túto možnosť, ak chcete zapnúť zapisovanie do denníka pre niektoré funkcie programu Outlook a vytvoriť tak záznamy, ktoré môžu byť užitočné pre pracovníkov oddelenia podpory, ktorí riešia problémy. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo umožňuje možnosť Povoliť zapisovanie (pri riešení problémov) do denníka?

Migrovať plány skupín z predchádzajúcej verzie programu Microsoft Outlook   Kliknite na položku Vybrať priečinok, ak chcete vybrať priečinok, do ktorého prenesiete plány skupín z iných verzií programu Outlook.

Použiť animáciu pri rozbaľovaní konverzácií a skupín   Podľa predvoleného nastavenia program Outlook počas rozbaľovania konverzácií alebo skupín zobrazí krátku animáciu. Zrušením začiarknutia políčka efekt animácie vypnete.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×