MODE, funkcia

Vráti najčastejšie sa vyskytujúcu alebo opakovanú hodnotu v zozname argumentov. Podobne ako funkcia MEDIAN, aj funkcia MODE je mierou výskytu.

Syntax

MODE(number1,number2,...)

Number1, number2,...     1 až 30 argumentov, pre ktoré chcete vypočítať modus.

Poznámky

  • Argumenty by mali byť čísla alebo odkazy na stĺpce, ktoré obsahujú čísla.

  • Ak argument odkazu na stĺpec obsahuje text, logické hodnoty alebo je prázdny, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Argumenty s nulovou hodnotou sa do výpočtu zahrnú.

  • Ak množina údajov neobsahuje duplicitné údajové body, funkcia MODE vráti chybovú hodnotu #N/A.

V množine hodnôt sú definované tieto pojmy: Modus (MODE) je hodnota, ktorá sa vyskytuje najčastejšie. Medián (MEDIAN) je hodnota uprostred. Priemer (AVERAGE) je priemerná hodnota. Žiadna z týchto hodnôt sama osebe neposkytuje úplný obraz o údajoch. Predpokladajme, že údaje vytvárajú tri zhluky: polovica z nich okolo jedinej nízkej hodnoty a polovica okolo dvoch veľkých hodnôt. Funkcie AVERAGE a MEDIAN môžu vrátiť hodnotu niekde v relatívne prázdnom prostriedku a funkcia MODE môže vrátiť dominujúcu nízku hodnotu.

Príklad

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Stĺpec4

Stĺpec5

Stĺpec6

Vzorec

Popis (výsledok)

5,6

4

4

3

23

4

=MODE([Stĺpec1], [Stĺpec2], [Stĺpec3], [Stĺpec4], [Stĺpec5], [Stĺpec6])

Modus alebo najčastejšie sa vyskytujúce číslo (4)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×