V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie MULTINOMIAL v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti podiel faktoriálu súčtu hodnôt a súčinu faktoriálov.

Syntax

MULTINOMIAL(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie MULTINOMIAL obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...    Argument číslo1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt, pre ktoré chcete vypočítať mnohočlen.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia MULTINOMIAL vráti #VALUE! .

  • Ak je ktorýkoľvek argument menší než nula, funkcia MULTINOMIAL vráti #NUM! .

  • Mnohočlen je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=MULTINOMIAL(2; 3; 4)

Pomer faktoriálu súčtu čísiel 2, 3 a 4 (362880) a súčinu faktoriálov čísiel 2, 3 a 4 (288).

1260

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×