Názov výstupu (pole úlohy)

Typ údajov    Text

Typ vstupu    Vypočítané

Popis    Pri úloha ktoré má výstup názov, sa v poli Názov výstupu zobrazí názov alebo názov tohto výstupu. V prípade úloh, ktoré nemajú priradený výstup, je toto pole prázdne.

Spôsob výpočtu    V poli Názov výstupu sa zobrazí text, ktorý sa pre priradený výstup zobrazí v poli Názov. Text v tomto poli nie je možné manuálne zmeniť na hárku úloh. Ak chcete zmeniť tento text, pripojte sa k Project Server, kliknite na položku Úlohaa potom na položku Výstupy.

Poznámka: Niektoré výstupy používajú hodnoty Názov (Názov), Začiatok a Koniec úloh, ktoré ich vytvárajú. Zmeny hodnôt výstupov nebudú v priradenej úlohe automaticky vykonávať rovnaké zmeny.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Názov výstupu do hárka úloh, aby ste rýchlo znázorní všetky výstupy, ku ktorým sú priradené jednotlivé úlohy.

Poznámky:    K ľubovoľnej úlohe môžete priradiť iba jeden výstup ako výstup vytvorený v rámci tejto úlohy alebo ako výstup vytvorený inou úlohou alebo projektom, od ktorého je táto úloha závislá.

Ak chcete, aby boli výstupy projektu viditeľné v hárku úloh, zahrčte aspoň jedno z týchto polí:

  • Typ výstupu označuje, či má aktuálna úloha priradený výstup a či je výstup vytvorený aktuálnou úlohou alebo vytvorený samostatným projektom alebo úlohou, od ktorých je závislá aktuálna úloha.

  • Názov výstupu zobrazuje názov alebo názov priradeného výstupu.

  • Ponuka Štart s výstupom zobrazuje naplánovaný počiatočný dátum priradeného výstupu.

  • Dokončenie výstupu zobrazuje naplánovaný dátum dokončenia priradeného výstupu.

  • Identifikátor GUID výstupu zobrazuje jedinečný identifikačný kód priradeného výstupu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×