Najčastejšie otázky o kvalite zvuku

Kvalita zvuku v komunikačnom softvéri Microsoft Lync 2010 závisí od stavu a kvality používanej siete a zariadení. Pred používaním programu Lync 2010 skontrolujte pripojenie zvukových zariadení.

Obsah tohto článku

Sú zariadenia správne nastavené?

Počas inštalácie programu Lync by malo prísť k rozpoznaniu vášho telefónu aj ďalších kompatibilných komunikačných zariadení, ktoré používate, napríklad telefónu IP, náhlavnej súpravy, webovej kamery, mikrofónu a reproduktorov. Zariadenia je možné pridať aj po inštalácii programu Lync. 

Ak chcete skontrolovať, či máte zariadenia správne nastavené, postupujte nasledovne:

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na ponuku zvukových zariadení a potom kliknite na položku Nastavenia zvukového zariadenia.

 2. Kliknutím na príslušný rozbaľovací zoznam (zoznamy) v dialógovom okne Lync – možnostije možné konfigurovať telefón, reproduktor a mikrofón, ale aj úrovne hlasitosti. Môžete vybrať primárne zvukové zariadenie a otestovať úrovne mikrofónu a reproduktorov.

  Poznámka:  Ak potrebujete počas konverzácie prepnúť zariadenia, kliknite na ponuku zvukových zariadení v okne konverzácie a potom v ponuke kliknite na príslušné zariadenie. 

Je telefón IP správne pripojený?

Pri nastavovaní telefónu IP je dôležité, aby bol správne pripojený.

 • Napájací kábel Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky a či je ďalší koniec napájacieho kábla bezpečne pripojený do telefónu.

 • Sieťový kábel Zapojte jeden koniec sieťového kábla do sieťového konektora označeného ako sieť LAN, zvyčajne sa nachádza na zadnej časti telefónu. Pripojte ďalší koniec sieťového kábla do sieťového konektora na stene. Odporúčame priame pripojenie z telefónu do hlavného sieťového konektora, predídete tak problémom s kvalitou zvuku.

 • Kábel USBAk máte v počítači nainštalovaný program Lync, môžete zjednodušiť proces prihlasovania telefónu IP a telefonovať z telefónu IP vďaka prepojeniu telefónu s počítačom pomocou kábla USB. Skontrolujte, či máte pripojený koniec kábla USB typu A (väčší, obdĺžnikový) do portu USB v počítači a koniec kábla USB typu B (menší, štvorcový) do zadnej časti telefónu.

Prečo sa vyskytujú problémy so zvukom?

Ak sa vyskytne problém, zobrazí sa v okne konverzácie hlavného okna programu Lync upozornenie. Kliknutím na toto upozornenie získate viac informácií, prípadne návrhy riešení.

Prečo nepočujem žiaden zvuk?

Ak z reproduktorov nevychádza žiaden zvuk, skontrolujte, či:

 • máte reproduktory zapnuté a či nie je zvuk v operačnom systéme Windows stíšený,

 • je slúchadlo telefónu na stojane (ak zvuk počúvate z telefónu),

 • je hlasitosť reproduktora dostatočná na to, aby bolo počuť zvuk,

 • zariadenie, ktoré používate, je vybraté v zozname Nastavenia zvukového zariadenia v programe Lync.

Aké sú bežné príčiny nízkej kvality zariadenia?

Medzi bežné príčiny nízkej kvality zariadenia patria:

 • Neoptimalizované zariadenia  Aby sa zabezpečila dobrá kvalita zvuku, prechádzajú zariadenia optimalizované na použitie s programom Lync prísnymi testami kvality zvuku. Neoptimalizované zariadenia môžu poskytovať nižšiu kvalitu, spôsobenú napríklad použitím zvukových súčastí nižšej kvality. Zoznam zariadení, optimalizovaných na použitie s programom Lync, sa nachádza na lokalite Microsoft TechNet v téme Telefóny a zariadenia pre program Microsoft Lync 2010.

 • Ovládač zvuku alebo softvér tretej strany  V niektorých prípadoch môže ovládač alebo softvér tretej strany rušiť program Lync 2010.

 • Zariadenie na potlačenie šumu Je dôležité, aby bol mikrofón potláčajúci šum umiestnený v blízkosti úst, približne 2 cm alebo menej ako 1 palec od úst. Takto sa odfiltruje neželaný šum v pozadí, jeho správne umiestnenie je dôležité, aby sa predišlo problémom so zvukom.

 • Fyzické poškodenie zariadenia  

V programe Lync sa narába so širokou škálou zariadení a stále sa udržiava vysoká kvalita zvuku a videa. Niektoré zariadenia však môžu počas hovoru spôsobovať ozvenu. Aby sa pri problematickom zariadení zamedzilo ozvene, v programe Lync sa spustí režim striedania hlasov, ktorý obmedzuje možnosť hovorenia viacerých osôb naraz.

Ako možno zlepšiť kvalitu zvukového zariadenia?

Ak chcete zlepšiť kvalitu zariadenia, postupujte nasledovne:

 • Používajte zariadenia optimalizované pre program Lync. Zoznam zariadení sa nachádza na lokalite Microsoft TechNet v téme Telefóny a zariadenia pre program Microsoft Lync 2010.

 • Odinštalujte akékoľvek doplnkové ovládače zvuku alebo softvér tretej strany.

 • Nahraďte všetky chybné alebo poškodené zariadenia.

 • Používajte náhlavnú súpravu, aby ste predišli ozvene.

 • Ak na vykreslenie a zaznamenanie zvuku používate dve samostatné zariadenia (napríklad stolné reproduktory a webovú kameru), umiestnite ich v dostatočnej vzájomnej vzdialenosti, aby ste minimalizovali ozvenu.

Existujú nejaké tipy, ako sa problémom so zvukom vyhnúť?

 • Odporúčame, aby ste netelefonovali pomocou bezdrôtového internetového pripojenia, virtuálnej súkromnej siete (VPN) alebo pripojení služby vzdialeného prístupu (RAS).

 • Používajte zariadenia optimalizované pre program Lync. Zoznam zariadení sa nachádza na lokalite Microsoft TechNet v téme Telefóny a zariadenia pre program Microsoft Lync 2010.

 • Ak máte problém so šírkou pásma, obmedzte počas hovoru ostatné počítačové aktivity.

 • Používajte telefóny IP:

  • ak vykonávate prácu náročnú na výkon procesora,

  • ak potrebujete nepretržitý telefonický prístup. Telefón USB napríklad nie je funkčný, keď sa počítač nachádza v režime spánku,

  • ak máte dostatočnú šírku pásma. Používanie telefónu IP môže znížiť šírku pásma, ktorá je k dispozícii pre iné programy alebo služby.

Ako funguje zariadenie TTY?

Režim textového telefón (TTY) sa používa na textovú komunikáciu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu zmeneného zvuku je zariadenie TTY potrebné pripojiť k počítaču, inak sa môže počas hovoru znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru tiež môže spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

Režim TTY je v predvolenom nastavení vypnutý. Režim TTY je možné zapnúť kliknutím na položku Telefóny v dialógovom okne Lync – možnosti. Na použitie tejto funkcie je následne potrebné odhlásiť sa z programu Lync a opäť sa prihlásiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×