Najčastejšie otázky týkajúce sa kvality zvuku

Kvalita zvuku v komunikačnom softvéri Microsoft Lync Online závisí od stavu a kvality používanej siete a zariadení. Pred používaním programu Lync Online skontrolujte pripojenie zvukových zariadení.

Obsah tohto článku

Sú zariadenia správne nastavené?

Počas inštalácie programu Lync Online by malo prísť k rozpoznaniu všetkých kompatibilných komunikačných zariadení, ktoré používate, ako napríklad nehlavnej súpravy, webovej kamery, mikrofónu a reproduktorov. Zariadenia je možné pridať aj po inštalácii programu Lync Online. 

Ak chcete skontrolovať, či máte zariadenia správne nastavené, postupujte nasledovne:

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na položku Zvukové zariadenie.

 2. V časti Zvukové zariadenie vyberte primárne zvukové zariadenie.

 3. V časti Prispôsobenie zariadenia kliknite na príslušné rozbaľovacie zoznamy a vykonajte konfiguráciu reproduktora, mikrofónu, zvonenia a úrovní hlasitosti.

 4. Ak chcete vyskúšať úrovne reproduktora a zvonenia, kliknite na zelené šípky.

Prečo sa vyskytujú problémy so zvukom?

Ak sa vyskytne problém, v okne konverzácie hlavného okna programu Lync sa zobrazí upozornenie. Kliknutím na toto upozornenie získate ďalšie informácie alebo návrhy riešení.

Prečo nie je počuť žiaden zvuk?

Ak z reproduktorov nevychádza žiaden zvuk, skontrolujte, či:

 • máte reproduktory zapnuté a či nie je zvuk v operačnom systéme Windows stíšený,

 • je hlasitosť reproduktora dostatočná na to, aby bolo počuť zvuk,

 • zariadenie, ktoré používate, je vybraté v zozname Nastavenia zvukového zariadenia v programe Lync.

Aké sú bežné príčiny nízkej kvality zariadenia?

Medzi bežné príčiny nízkej kvality zariadenia patria:

 • Ovládač zvuku alebo softvér tretej strany  V niektorých prípadoch môže ovládač alebo softvér tretej strany rušiť program Lync Online.

 • Zariadenie na potlačenie šumu Dôležité je, aby bol mikrofón potláčajúci šum umiestnený v blízkosti úst, vzdialenosť by mala byť približne 2 cm. Takto sa odfiltruje neželaný šum v pozadí. Správne umiestnenie je dôležité, aby sa predišlo problémom so zvukom.

 • Fyzické poškodenie zariadenia  

V programe Lync sa narába so širokou škálou zariadení a stále sa udržiava vysoká kvalita zvuku a videa. Niektoré zariadenia však môžu počas hovoru spôsobovať ozvenu. Aby sa pri problematickom zariadení zamedzilo ozvene, v programe Lync sa spustí režim striedania hlasov, ktorý obmedzuje možnosť hovorenia viacerých osôb naraz.

Ako možno zlepšiť kvalitu zvukového zariadenia?

Ak chcete zlepšiť kvalitu zariadenia, postupujte nasledovne:

 • Používajte zariadenie, ktoré je optimalizované pre program Lync. Zoznam sa nachádza na lokalite Microsoft TechNet v téme Telefóny a zariadenia pre program Microsoft Lync 2010.

 • Odinštalujte akékoľvek doplnkové ovládače zvuku alebo softvér tretej strany.

 • Nahraďte všetky chybné alebo poškodené zariadenia.

 • Používajte náhlavnú súpravu, aby ste predišli ozvene.

 • Ak na vykreslenie a zaznamenanie zvuku používate dve samostatné zariadenia (napríklad stolné reproduktory a webovú kameru), umiestnite ich v dostatočnej vzájomnej vzdialenosti, aby ste minimalizovali ozvenu.

Existujú nejaké tipy, ako sa problémom so zvukom vyhnúť?

 • Odporúčame, aby ste netelefonovali pomocou bezdrôtového internetového pripojenia, virtuálnej súkromnej siete (VÍN) alebo pripojení služby vzdialeného prístupu (RAS).

 • Používajte zariadenie optimalizované pre program Lync. Zoznam sa nachádza na lokalite Microsoft TechNet v téme Telefóny a zariadenia pre program Microsoft Lync 2010.

 • Ak máte problém so šírkou pásma, obmedzte počas hovoru ostatné počítačové aktivity.

Ako funguje zariadenie TTY?

Režim textového telefónu (TTY) sa používa na textovú komunikáciu prostredníctvom telefónnej linky. Ak chcete interpretovať zmenený zvuk, zariadenie TTY je potrebné pripojiť k počítaču, inak sa môže počas hovoru znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru tiež môže spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

Režim TTY je podľa predvoleného nastavenia vypnutý. Režim TTY je možné zapnúť kliknutím na položku Telefóny v dialógovom okne Lync – možnosti. Ak chcete používať túto funkciu, je potrebné odhlásiť sa z programu Lync a opäť sa prihlásiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×