Najčastejšie otázky týkajúce sa zvuku a videa

Tento článok obsahuje najčastejšie otázky týkajúce sa používania zvuku (hlasu) a videa v Lyncu.

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, pošlite nám odozvu.

Obsah tohto článku

Ako zistím, že mám zariadenia nastavené správne?

Môžem Lync použiť na uskutočnenie hovoru?

Kde sa v Lyncu nachádza klávesnica na vytáčanie a ako sa používa?

Môžem uskutočniť hovor aj bez pridania osoby do zoznamu kontaktov?

Ako pridám čísla na svoju kartu kontaktu?

Prečo mám problémy so zvukom?

Ako možno zlepšiť kvalitu zvuku v zariadení?

Ako zistím, že mám zariadenia nastavené správne?

Lync automaticky zisťuje prítomnosť zvukových zariadení a videozariadení. Odporúčame však, aby ste pred uskutočnením hovoru alebo pripojením k schôdzi skontrolovali, či sú zariadenia správne nastavené.

Pokyny nájdete v témach Nastavenie a testovanie zvuku v Lyncu a Nastavenie videa v Lyncu a riešenie problémov s ním.

Na začiatok stránky

Môžem Lync použiť na uskutočnenie hovoru?

Áno, hovor cez Lync sa uskutočňuje medzi vaším počítačom a počítačom inej osoby, ktorá používa Lync alebo Skype. Hovor sa uskutočňuje prostredníctvom zvuku cez počítač. Pri uskutočnení hovoru cez Lync zazvonia všetky zariadenia príjemcu s aktivovaným Lyncom, napríklad stolný a prenosný počítač.

Podrobnosti o tom, ako s vami môžu komunikovať externé kontakty, nájdete v téme Pridanie externého kontaktu do Lyncu. Ďalšie informácie nájdete v téme Uskutočnenie a prijímanie zvukových hovorov cez Lync.

Na začiatok stránky

Kde sa v Lyncu nachádza klávesnica na vytáčanie a ako sa používa?

Niektorí používatelia služieb Office 365 nemajú klávesnicu na vytáčanie. Ak ju máte, môžete pomocou nej zadať PIN kód alebo uskutočniť výber v automatizovanom hlasovom systéme počas hovoru. Otvoriť ju môžete na dvoch miestach:

 • V hlavnom okne Lyncu na karte Telefón.

  Karta Telefón

 • V okne konverzácie, ktoré sa otvorí po začatí hovoru. Klávesnicu na vytáčanie zobrazíte podržaním ukazovateľa na ikone telefónu a mikrofónu.

  Klávesnica na vytáčanie

Na začiatok stránky

Môžem uskutočniť hovor aj bez pridania osoby do zoznamu kontaktov?

Áno. Osobu môžete vyhľadať tak, že zadáte jej meno do vyhľadávacieho poľa. Vo výsledkoch hľadania ukážte na obrázok osoby a kliknite na tlačidlo Hovor.

Na začiatok stránky

Ako pridám čísla na svoju kartu kontaktu?

Ak pridáte telefónne čísla do vlastnej karty kontaktu, používatelia vás budú môcť telefonicky kontaktovať. Čísla na vašej karte kontaktu sa zobrazujú vašim kontaktom v Lyncu podľa toho, aký vzťah na ochranu osobných údajov s nimi máte. Podrobné informácie o položkách, ktoré môžu zobraziť jednotliví používatelia, nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Telefóny.

 2. V časti Moje telefónne čísla kliknite na pole a zadajte svoje číslo. Používajte iba číslice 0123456789, nie zátvorky ani spojovníky. Pri pridávaní medzinárodných čísiel zadajte znak + a potom smerové číslo krajiny a miestne číslo.

 3. Začiarknite políčka vedľa čísiel, ktoré sa majú zobrazovať na vašej karte kontaktu.

Ďalšie informácie o pridávaní telefónnych čísel na kartu kontaktu nájdete v téme Nastavenie možností telefónu.

Na začiatok stránky

Prečo mám problémy so zvukom?

V prípade problému sa v okne konverzácie alebo v hlavnom okne Lyncu zobrazí oznámenie. Kliknutím na toto oznámenie získate ďalšie informácie alebo návrhy riešení.

Napríklad:

Snímka obrazovky v prípade chyby zvuku a možnosti, ktoré treba preveriť

Ak zvuk chýba, skontrolujte, či:

 • sú reproduktory v Lyncu aj v počítači zapnuté a hlasitosť reproduktorov je vysoká,

 • sa slúchadlo telefónu nachádza v stojane (ak používate Lync Phone Edition),

 • je používané zariadenie vybraté na karte Zariadenia (ukazovateľ podržte na ikone telefónu a mikrofónu a kliknite na kartu Zariadenia).

Na začiatok stránky

Ako možno zlepšiť kvalitu zvuku v zariadení?

 • Používajte zvukové zariadenie vysokej kvality, vymeňte všetky chybné alebo poškodené zariadenia a spustením nastavenia zabezpečte správnu funkčnosť. Odporúčame používať zariadenia, ktoré sú uvedené v téme Telefóny a zariadenia pre Microsoft Lync.

 • Je dôležité, aby sa v blízkosti úst (približne vo vzdialenosti 2 – 3 cm) nachádzal mikrofón potláčajúci šum, ktorý dokáže odfiltrovať nežiaduci šum v pozadí.

 • Väčšina náhlavných súprav má tlačidlo na nastavenie hlasitosti podľa toho, ku ktorému zvukovému zariadeniu je daná náhlavná súprava pripojená. Ak vy alebo ostatní používatelia počujete bzučanie, uskutočnite skúšobný hovor a následne nastavenia náhlavnej súpravy upravujte dovtedy, kým bzučanie neprestane.

 • Ak používate reproduktor v telefóne, v ktorom sa používa Lync Phone Edition, a volajúci sa sťažujú na hluk pozadia, skontrolujte, či je telefón položený na rovnom povrchu a či sa nachádzate dostatočne blízko telefónu.

 • Ak na zvuk používate dve samostatné zariadenia (napríklad stolové reproduktory a kameru), umiestnite ich vo vhodnej vzájomnej vzdialenosti, aby ste minimalizovali ozvenu.

 • Odporúčame, aby ste netelefonovali pomocou bezdrôtového pripojenia, virtuálnej súkromnej siete (VPN) ani pripojenia služby vzdialeného prístupu (RAS).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×