Nastavenia Skypu for Business (Windows Phone)

Prejdite na položky Viac Tlačidlo Ďalšie nastavenia v dolnej časti obrazovky > Nastavenia a môžete zmeniť možnosti hlasu, oznámení, zjednodušenia ovládania, kontaktovania a podobne v Skype for Business pre Windows Phone.

Presmerovanie hovorov a súčasné zvonenie

Nastavenie presmerovania hovorov alebo súčasného zvonenia:

  • Prejdite na položky Viac Tlačidlo Ďalšie nastavenia v dolnej časti obrazovky > Nastavenia > Presmerovanie hovorov a ťuknite na aktuálne nastavenie presmerovania hovorov. Ďalšie informácie.

Všetky zmeny, ktoré tu vykonáte, sa automaticky skopírujú do aplikácie Skype for Business v počítači a ostatných mobilných zariadeniach.

Nastavenie hlasu

Poznámka:  Možnosť nastavenia hlasového hovoru nemusí byť k dispozícii, ak vaša organizácia nemá túto funkciu, alebo ak používate Microsoft 365. Ak si nie ste istí, obráťte sa na oddelenie technickej podpory na pracovisku.

Môžete nastaviť, aby sa uskutočňovali a prijímali hovory VoIP (Voice over IP) cez internet alebo bežné telefonické hovory prostredníctvom mobilného paušálu alebo kreditu.

Vždy VoIP

Vždy sa budú používať internetové hovory. Ak nebude k dispozícii Wi-Fi, použije sa váš mobilný dátový balík.

VoIP len cez Wi-Fi

Internetové hovory sa budú používať len vtedy, keď bude k dispozícii Wi-Fi. V opačnom prípade sa použije mobilný paušál alebo kredit.

Mobilná sieť

Vždy sa bude používať mobilný paušál alebo kredit.

Vyžadovať Wi-Fi pre video
Vyžadovať Wi-Fi pre obsah

V Skype for Business pre Windows Phone 8.1 sa obsah schôdze a videokanály účastníkov počas schôdze zvyčajne zobrazujú len vtedy, keď máte Wi-Fi pripojenie. Ak tieto možnosti vypnete a nie ste pripojení k Wi-Fi, Skype for Business sa na zobrazenie zdieľania obrazovky a videa pokúsi použiť dátové pripojenie.

Dôležité: Ak niektorú (alebo obe) z týchto možností vypnete, môže to mať za následok vyššie poplatky za dáta a problémy so zobrazovaním zdieľaného obsahu a videa.

Číslo mobilného telefónu

Ide o číslo, ktoré ste zadali pri prvom nastavovaní aplikácie Skype for Business. Ak ho chcete zmeniť, ťuknite na položku Číslo mobilného telefónu a zadajte číslo s predvoľbou krajiny a oblasti, napríklad +421 02 11 11 11 11.

Zobrazovanie oznámení

Zobrazovanie oznámení vás informuje o nových alebo zmeškaných zvukových hovoroch či videohovoroch, okamžitej správe alebo upozornení, keď ste prihlásení v Skype for Business, ale nie ste v mobilnom zariadení aktívni. Zobrazovanie oznámení zapnete nastavením položky Oznámenia bez vyžiadania na možnosť Zapnuté.

Fotografie

Ak chcete zobraziť svoju fotografiu a fotografiu iných kontaktov v mobilnom zariadení, nastavte položku Zobraziť fotografie na možnosť Zapnuté.

Telefónny zoznam

Ak chcete aplikácii Skype for Business umožniť prístup ku kontaktom v mobilnom telefóne pomocou vyhľadávania, nastavte položku Telefónny zoznam na možnosť Zapnuté.

Exchange

Na obrazovke Exchange môžete upravovať nastavenia, na základe ktorých sa určuje, ako sa má Skype for Business pripájať k serverom podporujúcim schôdze a hlasovú schránku.

Dôležité:  Tieto nastavenia bežne netreba meniť. Možnosti Použiť poverenia aplikácie Skype for Business a Automatická detekcia servera vypnite len v prípade, ak vás o to požiada tím podpory, ktorý vám tiež poskytne správne údaje, ktoré treba zadať.

Server HTTP Proxy

Ak ste pripojení k Wi-Fi sieti, ktorá vyžaduje informácie o serveri proxy, môžu sa vyžadovať informácie o serveri HTTP Proxy. Ak informácie o serveri proxy nenakonfigurujete, budete sa môcť prihlásiť a tiež odosielať okamžité správy a telefonovať používateľom pripojeným k rovnakej Wi-Fi sieti. V prípade všetkých ostatných aktivít však treba prejsť na položky Viac Tlačidlo Ďalšie nastavenia v dolnej časti obrazovky > Nastavenia > HTTP Proxy a zadať informácie, ktoré ste získali od oddelenia technickej podpory na pracovisku.

TTY

Režim textového telefón (TTY) sa používa na odosielanie textu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu upraveného zvuku musí byť zariadenie TTY pripojené k Windows Phonu. V opačnom prípade môže dôjsť k nízkej kvalite zvuku. Používanie režimu TTY v konferenčnom hovore môže tiež spôsobovať problémy s kvalitou zvuku. Ťuknite na položku zapnuté , ak potrebujete túto funkciu použiť.

Zapisovanie do denníka

Správcovia systému používajú denníky na zhromažďovanie a analyzovanie informácií o riešení problémov. Túto možnosť zapnite, ak vás o to požiadalo oddelenie technickej podpory na pracovisku.

Pomoc pri zlepšovaní

Ak vaša organizácia zapla túto funkciu, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, z Windows Phonu sa budú spoločnosti Microsoft automaticky odosielať základné anonymné informácie o spôsobe používania programov a zariadení, typoch a počte chýb, ktoré sa vyskytli, ako aj rýchlosti služieb. Tieto informácie v spojení s ďalšími údajmi programu CEIP pomáhajú spoločnosti Microsoft pri riešení problémov a zdokonaľovaní produktov a funkcií, ktoré zákazníci najčastejšie používajú. Spoločnosť Microsoft nebude zaznamenávať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Nahrávanie denníkov prihlásenia

Chybové hlásenie sa vygeneruje automaticky vždy, keď sa nemôžete prihlásiť v Skype for Business. Zvyčajne sa zobrazí otázka, či chcete informácie o riešení problémov odoslať Microsoftu. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, prejdite na položky Viac Tlačidlo Ďalšie nastavenia v dolnej časti obrazovky > Nastavenia > Denníky prihlásenia a vyberte možnosť Vždy alebo Nikdy.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×