Nastavenie alebo vymazanie zarážok tabulátora v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete presne určiť umiestnenie textu v rámci textového poľa alebo tvaru alebo ak chcete text zarovnať, môžete pomocou pravítka pridať zarážky.

Poznámka: Karty nie je potrebné nastaviť, ak chcete len prispôsobiť zarážky textu, odrážok alebo číslovaných zoznamov.

Ak chcete pridať odsadenie odsekov, zarovnať text alebo v rámci textového poľa či objektu vytvoriť jednoduché tabuľkové rozloženie, môžete pomocou pravítka pridať zarážky.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií skontrolujte, či je vybratá položka Normálne.

  Je vybratá možnosť Normálne.
 2. Ak sa pravítka nezobrazujú, na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknutím začiarknite políčko pravítko .

  Začiarkavacie políčko Pravítko sa nachádza na karte Zobraziť.
 3. Kliknite na odsek, ktorý chcete upraviť.

  Poznámka: Každý objekt s textom má vlastné zarážky a nastavenie odsadenia, ktoré sa ovládajú samostatne, preto pridanie zarážok do jedného textového poľa nemá vplyv na zarážky v ostatných textových poliach.

 4. Kliknite na pravítko v tej časti, kam chcete pridať zarážku. Kliknutím sa na pravítku zobrazia zarážky tabulátora v tvare veľkého písmena L.

  Na pravítku sa zobrazia zarážky tabulátora v tvare veľkého písmena L.
 5. Teraz môžete presúvať kurzor pomocou klávesu Tab na klávesnici a pri písaní sa použijú zarážky.

  Tip: Po nastavení požadovanej úrovne odsadenia a zarážok v jednom odseku môžete pomocou nástroja Kopírovať formát použiť rovnaké nastavenia aj v ostatných odsekoch a ušetriť tak čas.

Kliknutím a presunutím môžete zmeniť aj predvolené zarážky (sivé štvorcové značky pod pravítkom).

Karta Návrh na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2010.

Obrázok tlačidla Zarážky tabulátora.

Niekedy môžete potrebovať zarovnať text vpravo alebo na stred pomocou zarážky namiesto predvoleného zarovnania vľavo. Rovnako v prípade, že chcete do prezentácie pridať najnovšie údaje, môžete čísla zarovnať, aby sa desatinné čiarky nachádzali vždy na rovnakom mieste.

Pred pridaním zarážky tabulátora môžete kliknutím na tlačidlo naľavo od pása s nástrojmi prepínať medzi typmi zarážok.

K dispozícii je možnosť prepínať rôzne smery zarážok.
 • Ľavá zarážka Ľavá zarážka tabulátora je predvoleným typom. Text zarovnáva vľavo.

 • Stredná zarážka Zarážky v strede zarážky zarážky textu na zarážky tabulátora.

 • Pravá zarážka Na pravej strane zarážky zarovná text doprava.

 • Desatinná zarážka Desatinná zarážka tabulátora zarovná čísla na desatinné miesto.

Keď teraz pridáte text a na posúvanie použijete kláves Tab, text sa správne zarovná na úroveň jednotlivých nastavených zarážok.

Ak už niektorú zarážku nepotrebujete, môžete ju z pravítka odstrániť potiahnutím nadol.

Kliknite na zarážku, podržte ju a potom ju presuňte nadol.

Ak ste pridali zarážku so zarovnaním vľavo, ale chcete ju vymeniť za zarážku so zarovnaním vpravo alebo na stred, zmenu môžete vykonať v ponuke Zarážky a medzery. Ak sa kliknutím na pravítko neviete dostať presne na požadované miesto, pozíciu zarážok môžete nastaviť aj v tomto zobrazení.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na odsek a vyberte položku Odsek.

 2. V dialógovom okne Odsek kliknite na položku Tabulátory.

  Dialógové okno Odsek.
 3. Zarovnanie zarážky môžete zmeniť kliknutím na pozíciu zarážky , ktorú chcete zmeniť, a nastavením zarovnania Na stred alebo Vpravo.

  Dialógové okno Tabulátory.

  Poznámka: Novú zarážku tabulátora môžete pridať z tohto ovládacieho prvku. Stačí nastaviť hodnotu v poli Pozícia zarážky tabulátora a kliknúť na položku Nastaviť.

Okrem zarážok tabulátora môžete zarovnanie textu v rámci odseku ovládať aj pomocou ovládacích prvkov odsadenia.

 1. Zmeňte úroveň odsadenia odseku umiestnením malého ovládacieho prvku odsadenia tabulátora na ľavý koniec pravítka.

  Zarážky môžete premiestniť.

  Pozostáva z troch častí:

  • Horný obrátený trojuholník na nastavenie prvého riadka odseku

  • Dolný trojuholník na nastavenie odsadenia ostatných riadkov odseku

  • Políčko pod trojuholníkmi súčasne pohybuje oboma vzájomne závislými trojuholníkmi.

 2. Ak chcete vyskúšať, ako jednotlivé časti ovládacieho prvku ovplyvňujú text, umiestnite kurzor myši do odseku v textovom poli, potiahnite jednotlivé časti pozdĺž pravítka a sledujte, ako to ovplyvňuje danú časť textu.

Pozrite tiež

Vytvorenie alebo odstránenie opakovanej zarážky

Úprava zarážky v zozname s odrážkami alebo v číslovanom zozname na pravítku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×