Nastavenie alebo zmena zabezpečenia na úrovni používateľa v Accesse 2003 v aktuálnych verziách Accessu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste databázu vytvorili v rámci verzie Accessu pred Accessom 2007 a použili ste zabezpečenie na úrovni používateľa pre danú databázu, tieto nastavenia zabezpečenia ostanú pri otvorení tohto súboru v Accesse 2007 alebo novšej verzii zavedené. Okrem toho môžete spustiť nástroje zabezpečenia, ktoré poskytuje Microsoft Office Access 2003 – Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa a dialógové okná s rôznymi povoleniami používateľov a skupín – z novších verzií Accessu. Tento článok vysvetľuje, ako fungujú funkcie zabezpečenia Accessu 2003 a vysvetľuje, ako ich začať a používať v Accesse 2007 alebo novšej verzii.

Poznámka: Informácie v tomto článku sa vzťahujú iba na databázu vytvorenú v Accesse 2003 alebo v starších verziách (súbor. mdb). Zabezpečenie na úrovni používateľa nie je k dispozícii pre databázy vytvorené v Accesse 2007 alebo novšej verzii (súbory. accdb). Ak tiež skonvertujete súbor. mdb na nový formát (súbor. accdb), Access zahodí nastavenia zabezpečenia na úrovni používateľa.

Obsah tohto článku

Správanie zabezpečenia na úrovni používateľa v Accesse 2007 alebo novšej verzii

Access 2007 a novšie verzie poskytujú zabezpečenie na úrovni používateľa len pre databázy, ktoré používajú Access 2003 a staršie formáty súborov (súbory. mdb a. mde). Ak v novších verziách otvoríte databázu vytvorenú v staršej verzii programu Access a táto databáza má použitú úroveň zabezpečenia na úrovni používateľa, táto funkcia zabezpečenia bude fungovať tak, ako je navrhnutá pre danú databázu. Používatelia musia napríklad zadať heslo na používanie databázy.

Okrem toho môžete spustiť a spustiť rozličné nástroje zabezpečenia, ktoré poskytuje Access 2003 a staršie verzie, ako je napríklad Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa a dialógové okná s rôznymi povoleniami používateľov a skupín. Pri ďalšom postupe nezabudnite, že tieto nástroje budú k dispozícii len vtedy, keď otvoríte súbor. mdb alebo. mde. Ak konvertujete súbory na formát súboru. accdb, program Access odstráni všetky existujúce funkcie zabezpečenia na úrovni používateľa.

Prehľad zabezpečenia na úrovni používateľa v Accesse 2003

Nasledujúce časti poskytujú základné informácie o zabezpečení na úrovni používateľa v Accesse 2003 a v starších verziách. Ak ste už oboznámení s predchádzajúcim modelom zabezpečenia a zabezpečením na úrovni používateľa, môžete tieto sekcie preskočiť a prejsť priamo na Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa alebo Odstrániť zabezpečenie na úrovni používateľa, a to ďalej v tomto článku.

Základy zabezpečenia na úrovni používateľa

Zabezpečenie na úrovni používateľa v Accesse sa podobá bezpečnostným mechanizmom na serverových systémoch – používa heslá a povolenia na povolenie alebo obmedzenie prístupu jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov k objektom v databáze. Pri implementácii zabezpečenia na úrovni používateľa v accessovej databáze v Accesse 2003 alebo v starších verziách môže správca databázy alebo vlastník objektu ovládať akcie, ktoré môžu vykonávať jednotliví používatelia alebo skupiny používateľov v tabuľkách, dotazoch, formulároch, zostavách a makrá v databáze. Napríklad jedna skupina používateľov môže zmeniť objekty v databáze, iná skupina môže zadávať iba údaje do určitých tabuliek a Tretia skupina môže zobraziť iba údaje v množine zostáv.

Zabezpečenie na úrovni používateľa v Accesse 2003 a v starších verziách používa kombináciu hesiel a povolení – množinu atribútov, ktorá špecifikuje druhy prístupu, ktoré má používateľ k údajom alebo objektom v databáze. Môžete nastaviť heslá a povolenia pre jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov a tie kombinácie hesiel a povolení sa stávajú bezpečnostnými kontami, ktoré definujú používateľov a skupiny používateľov, ktorí majú povolený prístup k objektom v databáze. Kombinácia používateľov a skupín sa zasa označuje ako pracovná skupina a Access tieto informácie ukladá do informačného súboru pracovnej skupiny. Pri spustení Access prečíta informačný súbor pracovnej skupiny a vynúti povolenia na základe údajov v súbore.

V Accesse je predvolene k dispozícii vstavaná identifikácia používateľa a dve vstavané skupiny. Predvoleným ID používateľa je správcaa predvolené skupiny sú Používatelia a správcovia. Access predvolene pridá vstavanú identifikáciu používateľa do skupiny Users, pretože všetky identifikácie musia patriť do minimálne jednej skupiny. Skupina používatelia zasa disponuje úplnými povoleniami pre všetky objekty v databáze. ID správcu je okrem toho aj členom skupiny Správcovia. Skupina správcovia musí obsahovať aspoň jednu identifikáciu používateľa (musí byť správcom databázy) a ID správcu je predvoleným správcom databázy, až kým ho nezmeníte.

Keď spustíte Access 2003 alebo staršie verzie, Access priradí správcovi identifikáciu používateľa a tým vám umožní členom každej predvolenej skupiny. Toto ID a tieto skupiny (Správcovia a používatelia) poskytujú všetkým používateľom úplné povolenia na všetky objekty v databáze – to znamená, že každý používateľ môže otvoriť, Zobraziť a zmeniť všetky objekty vo všetkých súboroch. mdb, pokiaľ neimplementuje zabezpečenie na úrovni používateľa.

Jedným zo spôsobov, ako implementovať zabezpečenie na úrovni používateľa v Accesse 2003 alebo v starších verziách, je zmeniť povolenia skupiny Users a pridať nových správcov do skupín správcovia. Keď to urobíte, program Access automaticky priradí nových používateľov skupine používatelia. Po vykonaní týchto krokov sa používatelia musia prihlásiť s heslom pri každom otvorení chránenej databázy. Ak však potrebujete implementovať konkrétnejšie zabezpečenie – povoliť jednej skupine používateľov zadávanie údajov a iné, aby sa tieto údaje čítali, napríklad – musíte vytvoriť ďalších používateľov a skupiny a udeliť im špecifické povolenia pre niektoré alebo všetky objekty v databáze. . Implementácia tohto typu zabezpečenia na úrovni používateľa sa môže stať zložitou úlohou. Ak chcete zjednodušiť proces, Access poskytuje Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa, ktorý zjednodušuje vytváranie používateľov a skupín v procese s jediným krokom.

Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa vám pomôže priradiť povolenia a vytvárať kontá používateľov a skupín. Používateľské kontá obsahujú mená používateľov a jedinečné osobné identifikačné čísla (PIDs), ktoré sú potrebné na spravovanie povolení používateľa na zobrazovanie, používanie alebo zmenu databázových objektov v pracovnej skupine Accessu. Skupinové kontá sú kolekciou používateľských kont, ktoré zasa bývajú v pracovnej skupine. V Accesse sa používa názov skupiny a PID na identifikáciu jednotlivých pracovných skupín a povolenia priradené k skupine sa použijú pre všetkých používateľov v skupine. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu nájdete v téme Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa, ďalej v tomto článku.

Po dokončení sprievodcu môžete manuálne priradiť, upraviť alebo odstrániť povolenia pre kontá používateľov a skupín v rámci pracovnej skupiny pre databázu a jej existujúce tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá. Môžete tiež nastaviť predvolené povolenia, ktoré Access priraďuje pre všetky nové tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá, ktoré ste vy alebo iný používateľ pridali do databázy.

Pracovné skupiny a informačné súbory pracovnej skupiny

V Accesse 2003 a v starších verziách je pracovná skupina skupinou používateľov v prostredí s multipoužívateľmi, ktorí zdieľajú údaje. Informačný súbor pracovnej skupiny obsahuje kontá používateľov a skupín, heslá a povolenia nastavené pre jednotlivých používateľov alebo skupiny používateľov. Pri otvorení databázy sa v Accesse načítajú údaje v informačnom súbore pracovnej skupiny a vynútia sa nastavenia zabezpečenia, ktoré súbor obsahuje. Používateľské konto je zasa kombináciou mena používateľa a osobného IDENTIFIKÁTORa (PID), ktoré program Access vytvorí na spravovanie povolení používateľa. Skupinové kontá sú kolekcie používateľských kont a Access tiež identifikuje podľa názvu skupiny a osobného ID (PID). Povolenia priradené k skupine sa použijú pre všetkých používateľov v skupine. Tieto bezpečnostné kontá potom môžu byť priradené povoleniam pre databázy a ich tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá. Samotné povolenia sú uložené v databáze s podporou zabezpečenia.

Keď používateľ prvýkrát spustí Access 2003 alebo staršie verzie, Access automaticky vytvorí informačný súbor pracovnej skupiny Accessu, ktorý je identifikovaný v informáciách o názve a organizácii, ktoré používateľ Určuje pri inštalácii Accessu. V prípade Accessu 2003 sa v inštalačnom programe pridá relatívne umiestnenie tohto informačného súboru pracovnej skupiny do nasledujúcich kľúčov databázy Registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

a

HKEY_USERS\. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Ďalší používatelia budú dediť predvolenú cestu k súboru pracovnej skupiny z hodnoty v kľúči databázy Registry HKEY_USERS. Keďže táto informácia je často jednoduchá na určenie, neoprávneným používateľom je možné vytvoriť ďalšiu verziu informačného súboru pracovnej skupiny. V dôsledku toho môžu neoprávnení používatelia prevziať neodvolateľné povolenia konta správcu (člen skupiny Správcovia) v pracovnej skupine, ktorú definuje informačný súbor pracovnej skupiny. Ak chcete zabrániť neoprávneným používateľom pri preberaní týchto povolení, vytvorte nový informačný súbor pracovnej skupiny a zadajte ID pracovnej skupiny (WID), alfanumerický reťazec s rozlišovaním malých a veľkých písmen od 4 do 20 znakov, ktorý zadáte pri vytváraní nových informácií pracovnej skupiny. súbor. Vytvorenie novej pracovnej skupiny jednoznačne identifikuje skupinu správcov pre tento súbor pracovnej skupiny. Iba osoba, ktorá pozná WID, bude môcť vytvoriť kópiu informačného súboru pracovnej skupiny. Ak chcete vytvoriť nový súbor, použite Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa.

Dôležité: Uistite sa, že ste si zapísali presné meno, organizáciu a ID pracovnej skupiny vrátane toho, či sú písmená veľké alebo malé (pre všetky tri položky), a uschovajte ich na bezpečnom mieste. Ak je potrebné znova vytvoriť informačný súbor pracovnej skupiny, musíte zadať presne rovnaký názov, organizáciu a identifikáciu pracovnej skupiny. Ak ste tieto položky zabudli alebo nestratíte, môžete stratiť prístup k databázam.

Ako fungujú povolenia a kto ich môže priradiť

Zabezpečenie na úrovni používateľa rozpozná dva typy povolení: explicitné a implicitné. Explicitné povolenia sú povolenia, ktoré sú udelené priamo k používateľskému kontu. žiaden iný používateľ nie je ovplyvnený. Implicitné povolenia sú povolenia udelené skupinovým kontom. Pridaním používateľa do tejto skupiny udelíte povolenia skupiny danému používateľovi. odstránením používateľa zo skupiny sa odoberú povolenia skupiny od daného používateľa.

Keď sa používateľ pokúsi vykonať operáciu s databázovým objektom, ktorý zamestnáva funkcie zabezpečenia, táto množina povolení používateľa je založená na prieniku explicitných a implicitných povolení daného používateľa. Úroveň zabezpečenia používateľa je vždy najmenej obmedzujúca explicitné povolenia daného používateľa a povolenia pre všetky skupiny, ku ktorým daný používateľ patrí. Z tohto dôvodu je najmenším spôsobom, ako spravovať pracovnú skupinu, vytvárať nové skupiny a priraďovať povolenia skupinám, nie jednotlivým používateľom. Potom môžete zmeniť povolenia jednotlivých používateľov pridaním alebo odstránením týchto používateľov zo skupín. Ak však potrebujete udeliť nové povolenia, môžete ich udeliť všetkým členom skupiny v rámci jednej operácie.

Povolenia možno pre databázový objekt zmeniť:

 • Členovia skupiny Správcovia informačného súboru pracovnej skupiny, ktorí sa používajú pri vytváraní databázy.

 • Vlastník objektu.

 • Každý používateľ, ktorý má spravovať povolenia pre daný objekt.

Aj napriek tomu, že používatelia nemôžu v súčasnosti vykonávať akciu, môžu byť schopní udeliť povolenie na vykonanie akcie. Platí to aj v prípade, že používateľ je členom skupiny Správcovia, alebo ak je používateľ vlastníkom objektu.

Používateľ, ktorý vytvorí tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo makro, je vlastníkom daného objektu. Okrem toho môže skupina používateľov, ktorí môžu zmeniť povolenia v databáze, tiež zmeniť vlastníctvo týchto objektov, alebo môžu tieto objekty opätovne vytvoriť, čo je spôsob, ako zmeniť vlastníctvo objektov. Ak chcete znova vytvoriť objekt, môžete vytvoriť kópiu objektu alebo ho môžete importovať z inej databázy alebo ho exportovať do inej databázy. Je to najjednoduchší spôsob na prenos vlastníctva objektov vrátane samotnej databázy.

Poznámka: Pri kopírovaní, importovaní alebo exportovaní sa nezmení vlastníctvo dotazu, ktorý má vlastnosť RunPermissions nastavenú na vlastníka. Vlastníctvo dotazu môžete zmeniť iba v prípade, ak je vlastnosť RunPermissions nastavená na hodnotu používateľ.

Bezpečnostné kontá

Informačný súbor pracovnej skupiny Accessu 2003 obsahuje nasledovné preddefinované kontá.

Konto

Funkcia

Admin

Predvolené používateľské konto. Toto konto je úplne rovnaké pre každú kópiu Accessu a ďalšie programy, ktoré môžu používať databázový nástroj Microsoft Jet, ako je napríklad Visual Basic for Applications (VBA) a Microsoft Office Excel 2003.

Správcovia

Konto skupiny správcu. Toto konto je jedinečné pre každý informačný súbor pracovnej skupiny. Používateľ je predvolene členom skupiny Správcovia. V skupine správcovia sa musí vždy nachádzať aspoň jeden používateľ.

Používatelia

Konto skupiny obsahujúce všetky používateľské kontá. Program Access automaticky pridá používateľské kontá do skupiny Users, keď ich vytvorí člen skupiny Správcovia. Toto konto je rovnaké pre ľubovoľný informačný súbor pracovnej skupiny, ale obsahuje len používateľské kontá vytvorené členmi skupiny Správcovia danej pracovnej skupiny. Na základe predvoleného nastavenia má toto konto úplné povolenia na všetky novo vytvorené objekty. Jediný spôsob, ako odstrániť používateľské konto zo skupiny Users, je členom skupiny Správcovia, aby odstránil daného používateľa.

V skutočnosti je zabezpečenie v Accesse 2003 a v starších verziách vždy aktívne. Kým neaktivujete postup prihlásenia pre pracovnú skupinu, Access sa neviditeľne prihlási všetkým používateľom pri spustení pomocou predvoleného používateľského konta správcu s prázdnym heslom. V rámci scén sa v Accesse používa konto správcu ako konto Administrator pre pracovnú skupinu. Access používa konto správcu okrem vlastníka (skupiny alebo používateľa) všetkých databáz a tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv a makier, ktoré sú vytvorené.

Správcovia a vlastníci sú dôležití, pretože majú povolenia, ktoré sa nedajú odniesť:

 • Správcovia (členovia skupiny Správcovia) môžu vždy získať úplné povolenia pre objekty vytvorené v pracovnej skupine.

 • Konto, ktoré vlastní tabuľku, dotaz, formulár, zostavu alebo makro, môže vždy získať úplné povolenia pre daný objekt.

 • Konto, ktoré vlastní databázu, môže túto databázu vždy otvoriť.

Keďže používateľské konto správcu je úplne rovnaké pre každú kópiu Accessu, prvým krokom v rámci zabezpečenia databázy je definovať používateľské kontá správcu a vlastníka (alebo použiť jedno používateľské konto ako kontá Administrator a Owner) a potom na položku Odstráňte používateľské konto správcu zo skupiny Správcovia. V opačnom prípade môže ktokoľvek s kópiou Accessu prihlásiť do svojej pracovnej skupiny pomocou konta správcu a mať úplné povolenia pre tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá pracovnej skupiny.

Do skupiny Správcovia môžete priradiť toľko používateľských kont, ale iba jedno používateľské konto môže vlastniť databázu – vlastné konto je používateľské konto, ktoré je aktívne pri vytváraní databázy alebo pri premiestnení vlastníctva vytvorením novej databázy a importovaním do nej všetky objekty databázy. Skupinové kontá však môžu vlastniť tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá v rámci databázy.

Dôležité informácie pri organizovaní bezpečnostných kont

 • Do Accessu sa môžu prihlásiť iba používateľské kontá. Nemôžete sa prihlásiť pomocou konta skupiny.

 • Kontá, ktoré vytvoríte pre používateľov databázy, musia byť uložené v informačnom súbore pracovnej skupiny, ku ktorému sa títo používatelia pripoja pri používaní databázy. Ak na vytvorenie databázy používate iný súbor, pred vytvorením kont zmeňte súbor.

 • Uistite sa, že ste vytvorili jedinečné heslo pre správcu a používateľské kontá. Používateľ, ktorý sa môže prihlásiť pomocou konta správcu, môže vždy získať úplné povolenia pre všetky tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá vytvorené v pracovnej skupine. Používateľ, ktorý sa môže prihlásiť pomocou konta vlastníka, môže vždy získať úplné povolenia pre tie objekty, ktoré vlastní daný používateľ.

Po vytvorení používateľských a skupinových kont môžete medzi nimi Zobraziť a vytlačiť vzťahy. Access vytlačí zostavu kont v pracovnej skupine, v ktorej sa zobrazujú skupiny, ku ktorým každý používateľ patrí, a používateľov, ktorí patria do každej skupiny.

Poznámka: Ak používate informačný súbor pracovnej skupiny vytvorený v programe Microsoft Access 2,0, musíte byť prihlásení ako člen skupiny Správcovia a vytlačiť informácie o používateľoch a skupinách. Ak sa v informačnom súbore pracovnej skupiny vytvorila aplikácia Microsoft Access 97 alebo novšia verzia, všetci používatelia v pracovnej skupine môžu vytlačiť informácie o používateľoch a skupinách.

Nastavenie zabezpečenia na úrovni používateľa

V krokoch v tejto časti je vysvetlené, ako spustiť a spustiť Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa. Nezabudnite, že tieto kroky sa týkajú len databáz, ktoré majú prístupový formát 2003 alebo starší, otvorený v Accesse 2007 alebo novších verziách.

Dôležité: Ak v Accesse 2007 alebo v novších verziách použijete Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa na určenie predvoleného informačného súboru pracovnej skupiny, pri spustení Accessu je nutné použiť aj prepínač príkazového/WRKGP na umiestnenie na informačný súbor pracovnej skupiny. Ďalšie informácie o používaní prepínača s príkazovým riadkom s Accessom nájdete v článku prepínače príkazového tlačidla pre produkty balíka Microsoft Office.

Spustenie Sprievodcu zabezpečením na úrovni používateľa

 1. Otvorte súbor. mdb alebo. MDE, ktorý chcete spravovať.

 2. Na karte databázOvé nástroje v skupine Spravovať kliknite na šípku pod položkou Používatelia a povoleniaa potom kliknite na položku Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa.

 3. Postupujte podľa krokov na každej strane a dokončite sprievodcu.

  Poznámky: 

  • Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa vytvorí záložnú kópiu aktuálnej databázy programu Access s rovnakým názvom a príponou názvu súboru. bak a potom použije bezpečnostné opatrenia pre vybraté objekty v aktuálnej databáze.

  • Ak vaša aktuálna databáza Accessu pomáha chrániť kód VBA pomocou hesla, sprievodca zobrazí výzvu na zadanie hesla, ktoré je potrebné zadať, aby sprievodca úspešne dokončil svoju operáciu.

  • Všetky heslá vytvorené prostredníctvom Sprievodcu sa vytlačia v zostave Sprievodca zabezpečením na úrovni používateľa, ktorá sa vytlačí po dokončení použitia Sprievodcu. Túto zostavu by ste mali ponechať na bezpečnom mieste. Túto zostavu môžete použiť na opätovné vytvorenie súboru pracovnej skupiny, ak je stratený alebo poškodený.

Odstránenie zabezpečenia na úrovni používateľa

Ak chcete odstrániť zabezpečenie na úrovni používateľa pri práci v Accesse 2007 alebo novšej verzii, uložte súbor. mdb ako súbor. accdb.

Uložiť kópiu súboru v súbore. Formát ACCDB

 1. Kliknite na kartu Súbor. Otvorí sa zobrazenie Backstage.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku zdieľať.

 3. Na pravej strane kliknite na položku Uložiť databázu akoa potom kliknite na položku databáza programu Access (*. accdb).

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 4. Pomocou zoznamu Uložiť do vyhľadajte umiestnenie, do ktorého sa má skonvertovaná databáza Uložiť.

 5. V zozname Uložiť vo formáte vyberte položku databáza Accessu 2007-2016 (*. accdb).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Konvertovať a otvorte dialógové okno Uložiť v na uloženie databázy do. Formát súboru ACCDB.

Odkaz na povolenia k objektu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené povolenia, ktoré môžete nastaviť pre databázu a objekty v databáze, a popisujú efekt alebo výsledok používania jednotlivých nastavení povolení.

Povolenie

Vzťahuje sa na tieto objekty

Výsledok

Otvoriť alebo spustiť

Celá databáza, formuláre, zostavy, makrá

Používatelia môžu otvoriť alebo spustiť objekt vrátane procedúr v moduloch kódu.

Výhradný prístup

Celá databáza

Používatelia môžu otvoriť databázu a uzamknúť ostatných používateľov.

PreČítajte si návrh

Tabuľky, dotazy, formuláre, makrá, moduly s kódom

Používatelia môžu otvoriť uvedené objekty v návrhovom zobrazení.

Poznámka: Vždy, keď udelíte prístup k údajom v tabuľke alebo dotaze priradením iného povolenia, ako je napríklad čítanie údajov alebo aktualizácia údajov, môžete tiež udeliť povolenia na čítanie návrhu, pretože návrh musí byť viditeľný na správne prezentovanie a zobrazenie údajov.

Upraviť návrh

Tabuľky, dotazy, formuláre, makrá, moduly s kódom

Používatelia môžu zmeniť návrh uvedených objektov.

Spravovať

Celá databáza, tabuľky, dotazy, formuláre, makrá, moduly kódu

Používatelia môžu priradiť povolenia k uvedeným objektom, a to aj vtedy, keď používateľ alebo skupina objekt nevlastní.

Čítanie údajov

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu čítať údaje v tabuľke alebo dotaze. Ak chcete udeliť používateľom povolenia na čítanie dotazov, musíte tiež používateľom poskytnúť povolenia na čítanie nadradených tabuliek alebo dotazov. Toto nastavenie znamená povolenie na čítanie návrhu, čo znamená, že používatelia si môžu okrem údajov prečítať aj návrh tabuľky alebo dotazu.

Aktualizácia údajov

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu aktualizovať údaje v tabuľke alebo dotaze. Používatelia musia mať povolenia na aktualizáciu nadradenej tabuľky alebo dotazov. Toto nastavenie zahŕňa povolenia na čítanie návrhov a čítanie údajov.

Vloženie údajov

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu vkladať údaje do tabuľky alebo dotazu. Pri dotazoch musia mať používatelia povolenia na vkladanie údajov do nadradených tabuliek alebo dotazov. Toto nastavenie označuje preČítané údaje a povolenia na čítanie návrhu.

Odstránenie údajov

Tabuľky, dotazy

Používatelia môžu odstrániť údaje z tabuľky alebo dotazu. Pri dotazoch musia mať používatelia povolenia na odstraňovanie údajov z nadradených tabuliek alebo dotazov. Toto nastavenie označuje preČítané údaje a povolenia na čítanie návrhu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×