Nastavenie e-mailu v zariadení BlackBerry

Ak používate zariadenie s operačným systémom BlackBerry 10, nastavte e-mail pomocou protokolu Microsoft Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync umožňuje synchronizáciu e-mailu, kalendára, kontaktov, úloh a poznámok.

V zariadení Blackberry sa môžete pripojiť ku kontu a nastaviť e-mail pomocou pripojenia POP3 alebo IMAP4. Znamená to, že e-mail budete môcť synchronizovať iba vo svojom zariadení.

Poznámky: 

Nastavenie e-mailu s protokolom Exchange ActiveSync v zariadení s operačným systémom BlackBerry 10

Ak používate zariadenie s operačným systémom BlackBerry 10, nastavte svoje konto pomocou aplikácie Exchange ActiveSync. Aplikácia Exchange ActiveSync umožňuje synchronizovať e-maily, kalendár, kontakty, úlohy a poznámky s vaším kontom. Vo väčšine prípadov dokáže vaše zariadenie konto nastaviť pomocou niekoľkých jednoduchých krokov.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia s operačným systémom BlackBerry 10 vyberte položku Settings (Nastavenia).

 2. Na stránke System Settings (Systémové nastavenia) vyberte položku Accounts (Kontá). Ak ste zatiaľ žiadne konto nevytvorili, vyberte položku Add Account (Pridať konto).

 3. Na stránke Add Account (Pridať konto) vyberte položku Email, Calendar, and Contacts (E-mail, kalendár a kontakty).

 4. Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte položku Next (Ďalej).

 5. Zadajte svoje heslo a vyberte položku Next (Ďalej). Zobrazí sa správa Looking up connection information (Vyhľadávajú sa informácie o pripojení). Vaše zariadenie sa pokúša o automatické nastavenie e-mailového konta.

  Ak nájde informácie o pripojení, určte, ktoré informácie sa majú synchronizovať s vaším kontom, a vyberte položku Done (Hotovo). V zozname Accounts (Kontá) sa zobrazí vaše konto. Prístup k nemu získate z centra oznámení BlackBerry Hub.

  Ak sa informácie o pripojení nenájdu, zobrazí sa správa s odporúčaním použiť kroky rozšíreného nastavenia. V takomto prípade si pozrite nasledovný postup.

Pomocou týchto krokov môžete vykonať rozšírené nastavenie pripojenia k vášmu kontu pomocou protokolu Exchange ActiveSync.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia s operačným systémom BlackBerry 10 vyberte položku Settings (Nastavenia).

 2. Na stránke System Settings (Systémové nastavenia) vyberte položku Accounts (Kontá). Ak ste zatiaľ žiadne konto nevytvorili, vyberte položku Add Account (Pridať konto).

 3. Ak chcete získať prístup k rozšíreným možnostiam nastavenia, na stránke Add Account (Pridať konto) vyberte položku Email, Calendar, and Contacts (E-mail, kalendár a kontakty). Potom vyberte ikonu ponuky nachádzajúcu sa pod poľom Email Address (E-mailová adresa) a získajte prístup k rozšíreným možnostiam nastavenia.

 4. Na stránke Advanced Setup (Rozšírené nastavenia) vyberte možnosť Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. Nastavenia pre vaše konto zadajte nasledujúcim spôsobom. Ak ste práve vyskúšali predchádzajúci postup, je možné, že niektoré z týchto nastavení už boli zadané za vás.

  • V časti Description (Popis) uveďte názov pre svoje konto.

  • Ak používate služby Microsoft 365, nechajte pole Domain (Doména) prázdne. Ak služby Microsoft 365 nepoužívate a váš správca vám poskytol nastavenie pre doménu, zadajte túto informáciu do poľa Domain (Doména).

  • Do poľa Email Address (E-mailová adresa) zadajte úplnú e-mailovú adresu.

  • Do poľa Username (Meno používateľa) zadajte úplnú e-mailovú adresu.

  • Do poľa Password (Heslo) zadajte heslo.

  • Do poľa Server address (Adresa servera) zadajte v prípade používania služieb Microsoft 365outlook.office365.com. Ak služby Microsoft 365 nepoužívate, zadajte adresu servera, ktorú vám poskytol správca.

 6. Kliknite na položku Next (Ďalej). Zobrazí sa správa Checking for supported services and policy information (Vyhľadávajú sa podporované služby a informácie o politike).

 7. Na ďalšej strane zadajte, ktoré informácie sa majú synchronizovať, a potom vyberte položku Done (Hotovo). Zobrazí sa správa Saving and verifying your settings (Prebieha ukladanie a overovanie vašich nastavení).

  Po nastavení konto sa vaše konto zobrazí v zozname Accounts (Kontá). Prístup k nemu získate z centra oznámení BlackBerry Hub.

  Ak sa zobrazí správa oznamujúca, že vaše konto nemožno overiť u poskytovateľa služieb, kliknite na tlačidlo OK, potom na Previous (Predchádzajúce) a overte, či sú vaše nastavenia správne.

Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v zariadení BlackBerry

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia BlackBerry® vyberte položku BlackBerry Setup (Nastavenie zariadenia BlackBerry) > Set up Internet E-mail (Nastaviť internetový e-mail) > Add An Email Account (Pridať e-mailové konto).

 2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a vyberte položku Next (Ďalej).

 3. Zariadenie BlackBerry sa pokúsi automaticky nastaviť e-mailové konto. Ak sa nastavenie úspešne dokončí, prejdite na ďalší krok. Ak sa e-mailové konto nedá nakonfigurovať automaticky, postupujte takto:

  1. Vyberte položku I will provide the settings to add this email account(Poskytnem nastavenia na pridanie tohto e-mailového konta).

  2. Posuňte sa dole a vyberte položku Next (Ďalej).

  3. Vyberte položku Internet Service Provider Email (POP/IMAP) (E-mail poskytovateľa internetových služieb (POP/IMAP)) a potom vyberte položku Next (Ďalej).

  4. Ako meno používateľa zadajte úplnú e-mailovú adresu.

  5. Posuňte sa nadol a zadajte názov e-mailového servera. Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera IMAP alebo POP je outlook.office365.com. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie nastavení pre server POP a IMAP.

   Posuňte sa nadol a zadajte názov e-mailového servera. Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera IMAP alebo POP je partner.outlook.cn. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie nastavení pre server POP a IMAP.

  6. Vyberte položku Ďalej.

  7. Zadajte názov servera odchádzajúcej pošty. Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera SMTP je smtp.office365.com. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, nižšie si pozrite časť Vyhľadanie nastavení pre server POP a IMAP.

   Zadajte názov servera odchádzajúcej pošty. Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera SMTP je partner.outlook.cn. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, nižšie si pozrite časť Vyhľadanie nastavení pre server POP a IMAP.

 4. Výberom položky OK dokončite nastavenie.

Vyhľadanie nastavení pre server POP a IMAP

Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera IMAP a POP je outlook.office365.com a názov servera SMTP je smtp.office365.com.

Ak sa pripájate k e-mailom v Microsoft 365, názov servera protokolov IMAP, POP a SMTP je partner.outlook.cn. Tieto nastavenia použite v prípade, ak používate najnovšiu verziu služieb Microsoft 365.

Ak sa pripájate k poštovej schránke Exchange a nepoužívate e-mail v službách Microsoft 365 alebo si nie ste istí, či používate e-mail služieb Microsoft 365, nastavenia vyhľadajte pomocou týchto krokov.

 1. Prihláste sa do svojho konta v aplikácii Outlook Web App.

 2. V aplikácii Outlook Web App vyberte na paneli s nástrojmi položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Pošta > POP a IMAP.

 3. Názvy serverov POP3, IMAP4 a SMTP a ďalšie nastavenia, ktoré možno bude potrebné zadať, sú uvedené na stránke Nastavenia prístupu pre protokoly POP a IMAP v časti Nastavenie protokolu POP alebo Nastavenie protokolu IMAP a Nastavenie protokolu SMTP.

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak je pri nastavení protokolu POP, nastavení protokolu IMAP a nastavení protokolu SMTP zobrazený stav Nie je k dispozícii, pravdepodobne treba o určenie názvu servera Exchange ActiveSync požiadať správcu e-mailového konta.

 • Ak máte typ e-mailového konta, ktorý vyžaduje registráciu, musíte ho zaregistrovať pri prvom prihlásení do aplikácie Outlook na webe. Pripojenie k e-mailovému kontu prostredníctvom mobilného telefónu nebude úspešné, ak ste svoje konto nezaregistrovali cez aplikáciu Outlook na webe. Po prihlásení do konta sa odhláste. Potom sa pokúste pripojiť pomocou mobilného telefónu.

 • Ak sa pripájate ku kontu cez pripojenia POP alebo IMAP, e-mail budete môcť používať a synchronizovať len cez bezdrôtové pripojenie. Ak chcete získať informácie o synchronizácii kontaktov a kalendára medzi zariadením BlackBerry a kontom cez drôtové pripojenie, kontaktujte oddelenie podpory Blackberry.

Získanie ďalšej pomoci

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×