Nastavenie možností presmerovania hovorov

Pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia so službou Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať

Pomocou presmerovania hovorov môžete určiť, ako má Lync postupovať pri prichádzajúcich hovoroch, keď nie ste zastihnuteľní na svojom telefóne do práce alebo chcete, aby vaše hovory preberal niekto iný.

Poznámky: 

 • V prípade tiesňových hovorov sa pravidlá presmerovania hovorov vypnú na 120 minút, aby vám mohli pracovníci tiesňovej služby zavolať späť. Možnosti presmerovania hovorov môžete kedykoľvek obnoviť kliknutím na ponuku presmerovania hovorov v ľavom dolnom rohu hlavného okna Lyncu.

 • Ak v Lyncu nakonfigurujete presmerovanie hovorov, volajúcemu sa zobrazí číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. Platí to iba v prípade hovorov z Lyncu na Lync.

Možnosti presmerovania hovorov

Lync môžete nastaviť tak, aby pri prichádzajúcich hovoroch postupoval takto:

Vypnúť presmerovanie hovorov

Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby hovory zvonili iba na vašom pracovnom telefóne alebo v Lyncu.

Presmerovať hovory na:

Ak chcete hovory okamžite presmerovať a chcete, aby na vašom pracovnom čísle nezvonili vôbec, začiarknite toto políčko a potom z rozbaľovacej ponuky vyberte jednu z možností:

 • Hlasová schránka: presmeruje hovory priamo do hlasovej schránky (ak bola nastavená).

 • Mobilný telefón: presmeruje hovory do mobilného telefónu, ak je číslo zaznamenané v okne Lync – možnosti > Telefóny.

 • Domov: presmeruje hovory na telefón domov, ak je číslo zaznamenané v okne Lync – možnosti > Telefóny.

 • Nové číslo alebo kontakt: zadajte číslo, na ktorom vás možno zastihnúť, alebo vyberte lyncový kontakt, ktorý má preberať vaše hovory.

 • Moji delegáti : ak ste nastavili svojich delegátov, budú prijímať vaše hovory. Ak ste delegátov nevybrali, môžete ich v tomto okne aj pridať, alebo môžete členov spravovať kliknutím na položku Upraviť mojich delegovaných členov v okne Presmerovanie hovorov.

Súčasne zvoniť:

Ak chcete, aby hovory zazvonili na vašom pracovnom čísle a súčasne aj na inom čísle, začiarknite toto políčko a potom zvoľte jednu z možností v rozbaľovacej ponuke:

 • Mobil: hovory zazvonia na vašom pracovnom čísle aj na čísle mobilného telefónu, ktoré je zaznamenané v dialógovom okne Lync – možnosti > Telefóny.

 • Domov: hovory zazvonia na vašom pracovnom čísle aj na domácom telefónnom čísle, ktoré je zaznamenané v dialógovom okne Lync – možnosti > Telefóny .

 • Nové číslo: zadajte číslo, na ktorom majú hovory zazvoniť, okrem vášho pracovného čísla.

 • Moji delegáti: vaše hovory budú zvoniť v práci a aj u delegátov (ak ste ich nastavili). Ak ste delegátov nevybrali, môžete ich v tomto okne aj pridať alebo môžete členov spravovať po kliknutí na položku Upraviť mojich delegovaných členov v okne Presmerovanie hovorov.

 • Moja skupina tímových hovorov: ak ste nastavili svoju skupinu tímových hovorov, vaše hovory budú zvoniť na ich telefónoch a aj na vašom čísle do práce. Ak ste členov skupiny tímových hovorov nenastavili, môžete ich pridávať a odstraňovať v dolnej časti tohto okna, alebo ich môžete spravovať kliknutím na položku Upraviť členov mojej skupiny tímových hovorov v okne Presmerovanie hovorov.

Na začiatok stránky

Nastavenie presmerovania hovorov

Postup nastavenia času pred presmerovaním hovorov:

 1. V časti Aktuálne nastavenia presmerovania hovorov kliknite na položku Neprijaté hovory sa presmerujú na.

 2. Vyberte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, napríklad Hlasová schránka, alebo Nové číslo alebo kontakt.

 3. V ponuke Pred presmerovaním zvoniť uvedený počet sekúnd vyberte oneskorenie, po uplynutí ktorého sa hovor presmeruje.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a prejdite späť na Lync – možnosti.

 5. Kliknite na prepojenie vedľa položky Tieto nastavenia sa použijú a vyberte možnosť Vždy alebo iba možnosť Počas pracovnej doby zadanej v Outlooku.

Na začiatok stránky

Úprava členov skupiny tímových hovorov

Skupina tímových hovorov je skupina používateľov, ktorí môžu prijímať vaše pracovné hovory za predpokladu, že tím technickej podpory túto funkciu povolil. Členov môžete pridávať a odstraňovať a takisto môžete vyberať členov, ktorí budú prijímať hovory vo vašom mene.

Kliknite na položku Upraviť členov mojej skupiny tímových hovorov a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete pridať členov, kliknite na položku Pridať, a potom dvakrát kliknite na požadovaný kontakt.

 • Ak chcete niektorého člena odstrániť, vyberte požadovaný kontakt a kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete zadať oneskorenie, po uplynutí ktorého začnú zvoniť telefóny skupiny, vyberte čas v ponuke Zazvoniť skupine tímových hovorov po uplynutí tohto počtu sekúnd.

  Poznámka: Po vytvorení skupiny tímových hovorov sa hovory na členov nepresmerúvajú automaticky, preto treba v sekcii presmerovania hovorov vybrať určitú možnosť v časti Súčasne zvoniť alebo Presmerovať hovory na.

Na začiatok stránky

Úprava delegátov

Delegátov môžete pridávať alebo odstraňovať alebo môžete vybrať, aby prijímali hovory za vás. V zozname kontaktov v Lyncu sa po pridaní delegátov automaticky vytvorí skupina Delegáti.

Postup pridávania, odstraňovania a spravovania delegátov:

 1. Kliknite na položku Upraviť mojich delegovaných členov.

 2. Kliknite na položku Pridať a potom dvakrát kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ak chcete povoliť, aby delegáti mohli preberať vaše hovory, začiarknite políčko vedľa položky Prijímanie hovorov.

 4. Ak chcete stanoviť oneskorenie, po uplynutí ktorého budú zvoniť telefóny delegátov, vyberte čas v ponuke Zazvoniť delegátom po uplynutí tohto počtu sekúnd.

 5. Ak chcete odstrániť určitého delegáta, vyberte jeho meno a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

  Poznámka: Po nastavení delegátov sa hovory na delegátov nepresmerúvajú automaticky, preto treba v sekcii presmerovania hovorov vybrať určitú možnosť v časti Súčasne zvoniť alebo Presmerovať hovory na.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×