Nastavenie možností schôdze online

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Predvolené možnosti schôdze online najlepšie vyhovujú v prípade malých konferenčných hovorov alebo relácií zdieľania a spolupráce v rámci organizácie. Ak plánujete schôdzu online s osobami mimo organizácie alebo má vaša schôdza nezvyčajne veľký počet účastníkov, použite dialógové okno Možnosti schôdze online, v ktorom môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

  • Kto by mal čakať v čakáreň, kým bude prijatý na schôdzu?

  • Kto by mal mať počas schôdze práva prezentujúci?

Čo chcete urobiť?

Nastavenie možností prístupu a prezentujúcich

Na nastavenie možností prístupu a prezentujúcich použite nasledujúci postup:

  1. V programe Microsoft Outlook vytvorte pozvánku na schôdzu online. Podrobné informácie nájdete v téme Vytvorenie pozvánky na schôdzu online.

  2. V pozvánke na schôdzu kliknite v skupine Schôdza online na položku Možnosti schôdze.

  3. V dialógovom okne Možnosti schôdze online začiarknite políčko Prispôsobiť prístup a prezentujúcich pre túto schôdzu.

  4. V častiach Prístup a Prezentujúci vyberte možnosti zodpovedajúce veľkosti a typu schôdze, ktorú plánujete.

Možnosti prístupu určujú, ktorí účastníci musia čakať v čakáreň, kým ich prijme prezentujúci. Nasledujúca tabuľka podrobne popisuje každú možnosť:

Dôležité:  Dokonca aj v prípade, keď je povolená čakáreň schôdze, účastníci pripájajúci sa k schôdzi vytočením telefónneho čísla čakáreň schôdze automaticky obídu.

Možnosť prístupu

Kto musí čakať v čakárni

Kedy vybrať túto možnosť

Iba organizátor (uzamknuté)

Všetci

Nechcete, aby si mohli ostatní pred schôdzou pozrieť vaše podklady alebo snímky programu Microsoft PowerPoint

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré nemajú konto vo vašej sieti, a nepozvané osoby

Budete diskutovať o citlivej alebo dôvernej téme

Osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré nemajú konto vo vašej sieti

Všetci účastníci majú konto v sieti vašej organizácie.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Nikto

Chcete pozvať účastníkov mimo svojej spoločnosti

Možnosti prezentujúcich určujú, ktorým účastníkom sa pri naplánovaní schôdze automaticky pridelia práva prezentujúci. Nasledujúca tabuľka podrobne popisuje jednotlivé možnosti.

Možnosť prezentujúcich

Kto je prezentujúci

Kedy vybrať túto možnosť

Iba organizátor

Iba osoba, ktorá schôdzu naplánovala.

Prezentácie, keď účastníci nemusia zasahovať do obsahu prezentovaného na schôdzi. Počas schôdze môžete určiť ďalších prezentujúcich.

Osoby z mojej spoločnosti

Každý pozvaný účastník, ktorý má konto vo vašej sieti.

Relácie skupinovej práce v rámci organizácie, kde všetci účastníci môžu zdieľať a upravovať obsah schôdze.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Každý pozvaný účastník

Pre relácie skupinovej práce s účasťou osôb, ktoré nemajú konto vo vašej sieti.

Vybraté osoby

Vy a účastníci, ktorých vyberiete

Prezentácie s viacerými prezentujúcimi.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×