Nastavenie možností telefónov a telefónnych čísel

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Pomocou dialógového okna Lync – možnosti môžete určiť alebo zmeniť nastavenia telefónu, ktorý používate s komunikačným softvérom Microsoft Lync 2010.

Čo vás zaujíma?

Otvorenie možností telefónov

Ak chcete otvoriť okno s možnosťami telefónov, otvorte Lync, kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo Možnosti v programe Lync a potom na položku Telefóny.

Pomocou možností v časti Moje telefónne číslamôžete zadávať a zverejňovať telefónne čísla alebo rušiť ich zverejnenie. Telefónne čísla sú súčasťou informácií o prítomnosti a umožňujú ostatným používateľom Lyncu 2010 kontaktovať vás. Ak zverejňujete telefónne čísla, môžete a mali by ste kontrolovať prístup k nim nastavením vzťahov na ochranu osobných údajov (v minulosti boli známe ako úrovne prístupu) pre svoje kontakty. Môžete napríklad zverejniť číslo mobilného telefónu alebo telefónne číslo domov pre najbližších spolupracovníkov, ale nie pre všetky osoby v organizácii. Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti.

Na začiatok stránky

Pridávanie alebo zmena telefónnych čísel

Telefónne čísla definované v adresárovom systéme spoločnosti sa zobrazujú všetkým kontaktom vo vašej organizácii, ktoré sú priradené k vzťahom na ochranu osobných údajov na úrovni Kolegovia, Pracovná skupina alebo Priatelia a rodina. Nezobrazujú sa používateľom so vzťahmi na úrovni Zablokované kontakty a Externé kontakty.

 1. Vaše telefónne číslo do práce nastavuje vaša spoločnosť, takže zobrazený údaj nemôžete zmeniť ani zrušiť jeho zverejnenie. V prípade iných telefónnych čísel otvorte okno s možnosťami telefónov a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať alebo upraviť telefónne číslo do práce, kliknite na položku Telefón do práce. Ak telefónne číslo do práce pochádza z adresárovej služby spoločnosti, nemôžete ho upravovať a tlačidlo Telefón do práce je neaktívne. Toto číslo sa zobrazuje každému okrem používateľov so vzťahmi na ochranu osobných údajov na úrovni Zablokované kontakty a Externé kontakty.

  • Ak chcete pridať alebo upraviť číslo mobilného telefónu, kliknite na položku Mobilný telefón. Toto číslo sa zobrazuje len kontaktom, ktorým ste priradili vzťah na ochranu osobných údajov na úrovni Pracovná skupina alebo Priatelia a rodina.

  • Ak chcete pridať alebo upraviť telefónne číslo domov, kliknite na položku Telefón domov. Toto číslo sa zobrazuje len kontaktom, ktorým ste priradili vzťah na ochranu osobných údajov na úrovni Priatelia a rodina.

  • Ak chcete pridať alebo upraviť iné telefónne číslo, kliknite na položku Iný telefón. Môže to byť číslo na dočasné pracovisko alebo alternatívne číslo mobilného telefónu. Zobrazuje sa len kontaktom, ktorým ste priradili vzťah na ochranu osobných údajov na úrovni Priatelia a rodina.

 2. Do poľa Telefónne číslo zadajte číslo a kliknite na tlačidlo OK.
  Použite medzinárodný formát telefónneho čísla. Zadajte predvoľbu krajiny a za ňou miestne telefónne číslo. V prípade čísla platného na Slovensku zadajte napríklad: 421915000111. Telefónne čísla môžu obsahovať iba číslice 0123456789. Zátvorky a ďalšie znaky sa v Lyncu odstránia. Neuvádzajte medzinárodné predčíslie – napríklad (011) v USA alebo (00) v Európskej únii.

 3. Ak chcete, aby vaše kontakty toto číslo videli, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zahrnúť na kartu kontaktu.

Telefónne čísla do práce definované v adresárovej službe spoločnosti nemožno upravovať ani zrušiť ich zverejnenie. Ak pre čísla poskytnuté z adresára zrušíte začiarknutie políčka Zverejniť, zverejnenie čísla sa nezruší.

Keď zverejníte telefónne čísla, je dôležité, aby ste nastavili vzťahy na ochranu osobných údajov pre kontakty a mali tak pod kontrolou, kto k týmto číslam získa prístup. Ak napríklad zverejníte svoje číslo mobilného telefónu, kontaktu, ktorý má mať k nemu prístup, musíte priradiť vzťah na ochranu osobných údajov na úrovni Priatelia a rodina alebo Pracovná skupina. Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti.

Na začiatok stránky

Integrácia telefónu s Lyncom 2010

Ak to vaša spoločnosť povolila, môžete Lync integrovať s telefónnym systémom spoločnosti bez podpory zjednotenej komunikácie (UC) a následne vybrať telefón alebo počítač a používať ich na uskutočňovanie hovorov. Svoj telefón tak môžete ovládať pomocou Lyncu. Môžete napríklad uskutočňovať hovory na telefóne kliknutím na tlačidlo Zavolať v zozname kontaktov alebo môžete prijať hovor kliknutím na upozornenie na prichádzajúci hovor na obrazovke počítača.

Ak chcete integrovať telefón s programom Lync, otvorte okno s možnosťami Telefóny a začiarknite políčko Povoliť integráciu s vaším telefónnym systémom.

Lync odporúčame používať s telefónom, ktorý má certifikát UC. Dôvodom je okrem iného to, že medzi dvomi rôznymi telefónnymi systémami nie je možné uskutočňovať videohovory. Informácie o výbere telefónu sa nachádzajú v téme Telefóny a zariadenia pre Microsoft Lync.

Na začiatok stránky

Používanie textového telefónu (TTY)

Ak vy alebo niektorý z vašich kontaktov musíte vzhľadom na sluchové postihnutie používať ďalekopis (TTY), musí byť pripojené zariadenie TTY, aby bolo možné používať túto funkciu.

Ak chcete pripojiť zariadenie TTY, otvorte okno s možnosťami Telefóny a začiarknite políčko Zapnúť režim TTY.

Určenie telefónu na konferenčný hovor

Ak ste zadali viaceré telefóny (napríklad telefón do práce, mobilný telefón a telefón domov), môžete určiť, ktorý z nich sa má používať na konferenčné hovory alebo online schôdze. Predvolené číslo pre konferenčné hovory je nastavené na možnosť Lync 2010, ktorá zvyčajne predstavuje telefónne číslo do práce.

Ak chcete toto číslo zmeniť, otvorte okno s možnosťami Telefóny a vyberte požadovaný telefón zo zoznamu Pripojiť sa k zvukovému prenosu z schôdze z.

Môžete tiež vybrať, či chcete byť vyzvaní na výber zariadenia pri každom pripojení k schôdzi.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×