Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Nastavenie možností telefónu

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť nastavenia ktoréhokoľvek telefónu, ktorý používate s Lyncom, použite okno Lync – možnosti > Telefóny.

Pridanie alebo zmena telefónneho čísla

Pridaním čísel na svoju kartu kontaktu umožníte ľuďom spojiť sa s vami, keď nie ste pri počítači, alebo v prípade, že uprednostňujú použitie telefónu. Vaše telefónne čísla sa zobrazujú na vašej karte kontaktu a vašim kontaktom v Lyncu sa zobrazujú podľa nastavenia vzťahu na ochranu osobných údajov, ktorý s nimi máte.

 1. V časti Moje telefónne čísla kliknite na pole na zadanie čísla, ktoré chcete pridať alebo zmeniť, a zadajte ho. Používajte iba číslice 0123456789, nezadávajte zátvorky ani spojovníky. Pri pridávaní medzinárodných čísiel zadajte znak +, potom predvoľbu krajiny a miestne číslo.

 2. Ak chcete, aby bolo toto číslo viditeľné kontaktom, začiarknite políčko Zahrnúť na kartu kontaktu vedľa čísla.

Vaše číslo bude viditeľné takto:

 • Telefón do práce: zobrazuje sa všetkým kontaktom okrem blokovaných a externých kontaktov.

  Poznámka:  Niektoré spoločnosti neumožňujú zrušiť začiarknutie políčka Zahrnúť na kartu kontaktu pre telefón do práce.

 • Mobilný telefón: zobrazuje sa iba kontaktom s úrovňou povolení Pracovná skupina a Priatelia a rodina.

 • Telefón domov: zobrazuje sa iba kontaktom s úrovňou povolení Priatelia a rodina.

 • Iný telefón: zobrazuje sa iba kontaktom s úrovňou povolení Priatelia a rodina. Túto možnosť použite na pridanie alebo úpravu ďalších čísiel, ako napríklad dočasného pracoviska alebo náhradného mobilného telefónu.

Tip:  Ak chcete zobraziť, ktoré kontakty majú s vami všetky tieto vzťahy, v zozname Kontakty vyberte kartu Vzťahy. Kontakty sú na nej zoskupené podľa vzťahu na ochranu osobných údajov. Ak chcete zmeniť vzťah, ktorý máte s kontaktom, kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam kontaktov a potom kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti v Lyncu.

Používanie zariadenia TTY

Režim textového telefónu (TTY) sa používa na textovú komunikáciu prostredníctvom telefónnej linky. Ak chcete interpretovať modifikovaný zvuk, k počítaču musí byť pripojené zariadenie TTY, inak môže byť kvalita zvuku počas hovoru veľmi nízka. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru môže takisto spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

Režim TTY je predvolene vypnutý. Funkciu zapnete takto:

 1. Pripojte zariadenie TTY k počítaču.

 2. V časti Zjednodušenie ovládaniatelefónu kliknite na položku Zapnúť režim TTY.

 3. Odhláste sa z Lyncu a potom sa opäť prihláste.

Nastavenie možností schôdze cez Lync

Pre všetky schôdze cez Lync môžete použiť rovnaké nastavenie zvuku alebo môžete Lync nastaviť tak, aby možnosti zobrazil pri každom pripojení. Toto je užitočné vtedy, keď potrebujete odlišné pripojenie zvuku v závislosti od typu schôdze alebo miesta, z ktorého sa pripájate.

 1. V časti Pripojenie ku konferenčným hovorom kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Pripojiť sa k zvukovému prenosu zo schôdze z a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 2. Ak chcete na schôdzi použiť zvuk a video počítača (cez mikrofón a reproduktory alebo náhlavnú súpravu počítača), kliknite na položku Lync.

 3. Ak chcete, aby vám Lync zavolal, vyberte telefónne číslo, ktoré sa má použiť. Ak sa vaše číslo nezobrazuje, zadajte ho do časti Moje telefónne čísla v hornej časti okna.

 4. Ak sa schôdze chcete zúčastniť prostredníctvom hovoru a žiadosť o schôdzu obsahuje telefónne číslo, vyberte položku Nepripájať sa k zvukovej časti, pripojte sa k schôdzi a potom pomocou telefónu zavolajte na príslušné číslo.

 5. (Voliteľné) Ak sa zvyknete pripájať z rozličných miest alebo zariadení a chcete pri každom pripojení vybrať spôsob pripojenia k schôdzi, začiarknite políčko Pred pripojením k schôdzi sa spýtať, ktoré zvukové zariadenie chcem použiť.

Poznámka:  Lync vám môže zavolať a nastaviť schôdze cez Lync obsahujúce podrobnosti o telefonickom pripojení len vtedy, keď je pre vaše konto nakonfigurovaná telefonická konferencia. Podrobnosti vám poskytne oddelenie technickej podpory na pracovisku.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×