Nastavenie okrajov strany pred vytlačením hárka

Tip: Hoci Excel pre web nepodporuje nastavenie okrajov strany, na karte Rozloženie strany ponúkne niektoré možnosti nastavenia strany.

Ak chcete lepšie zarovnať hárok programu Excel na vytlačenej strane, môžete zmeniť okraje, určiť vlastné okraje alebo stred hárka (vodorovne alebo zvislo na strane). Excel pre web

Okraje strán sú prázdne medzery medzi údajmi a okrajmi vytlačenej strany. Horný a dolný okraj strany možno použiť na veci, ako sú napríklad hlavičky, päty a čísla strán.

Ak chcete nastaviť okraje strán, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

 1. Vyberte jeden alebo viac hárkov, ktoré chcete vytlačiť.

  Postup pri výbere hárkov

  • Výber jedného hárka:

   Kliknite na uško hárka, ktorý chcete vytlačiť.

   Ušká hárkov

   Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

   Tlačidlá posúvača hárka

  • Výber dvoch alebo viacerých susediacich hárkov:

   Kliknite na kartu prvého hárka. Potom podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  • Výber dvoch alebo viacerých nesusediacich hárkov

   Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  • Výber všetkých hárkov v zošite:

   Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a potom kliknite na položku vybrať všetky hárky z kontextová ponuka.

  Tip: Ak vyberiete viacero hárkov, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Okraje.

  Skupina Nastavenie strany na karte Rozloženie strany

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť preddefinované okraje, kliknite na možnosť Normálne, Široké alebo Úzke.

   Tip: Ak ste predtým použili vlastné nastavenie okrajov, toto nastavenie je k dispozícii ako možnosť posledné vlastné nastavenie .

  • Ak chcete zadať vlastné okraje strán, kliknite na položku Vlastné okraje a potom v poliach Horné, Dolné, ľavéa pravé zadajte požadované veľkosti okrajov.

  • Ak chcete nastaviť okraje hlavičky alebo päty, kliknite na možnosť Vlastné okraje a do políčka Hlavička alebo Päta zadajte novú veľkosť okrajov. Nastavením okrajov hlavičky alebo päty sa zmení vzdialenosť z horného okraja papiera na hlavičku alebo z dolného okraja papiera na pätu.

   Poznámka: Nastavenia hlavičiek a piat by mali byť menšie ako nastavenia horného a dolného okraja a väčšie alebo rovné minimálnym okrajom tlačiarne.

  • Ak chcete zarovnať stranu na stred vodorovne alebo zvislo, kliknite na položku Vlastné okraje a potom v časti Centrovať na strane začiarknite políčko Vodorovne alebo Zvislo.

Tip: Ak chcete vidieť nové okraje, kliknite na položky Súbor > Tlačiť. Ak chcete upraviť okraje v ukážke pred tlačou, začiarknite políčko Zobraziť okraje v pravom dolnom rohu okna ukážky a potiahnite čierne rukoväti okrajov na ktorejkoľvek strane alebo v hornej, prípadne dolnej časti stránky.

Pole Zobraziť okraje v ukážke pred tlačou

Poznámka: Okraje strán, ktoré definujete v určitom hárku, sa po uložení zošita uložia spolu s daným hárkom. Pre nové zošity nemôžete zmeniť predvolené okraje strany.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Ukážka strán hárka pred tlačou

Tlač hárka alebo zošita

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×