Nastavenie všeobecných možností

V okne Všeobecné možnosti môžete nastaviť formátovanie okamžitých správ a vybrať iné všeobecné nastavenia Lyncu.

Poznámka:  Ak ste na túto stránku prišli hľadať všeobecné informácie o Lyncu, kliknite na príslušné prepojenie nižšie.

Nastavenie predvolieb okna konverzácie

Keď otvoríte okno Všeobecné možnosti, vybraté možnosti určujú, ako sa bude vo vašich okamžitých správach zobrazovať text a emotikony, či sa budú všetky konverzácie zobrazovať v jednom okne a či Lync zachová obrazovku konverzácie medzi jednotlivými reláciami.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kontrolu pravopisu, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 • Ak chcete, aby sa v okamžitých správach zobrazovali emotikony, začiarknite políčko Zobrazovať emotikony v správach. Ak chcete, aby sa namiesto emotikonov zobrazovali ich typografické ekvivalenty, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 • Ak chcete používať konverzácie na kartách, vyberte možnosť Povoliť konverzácie na kartách. (Možnosť zobrazenia konverzácií na kartách vám umožňuje jednoducho súčasne sledovať niekoľko konverzácií cez okamžité správy a tematických informačných kanálov. Ak máte naraz spustené viaceré konverzácie, v ľavom hornom rohu okna konverzácie sa bude zobrazovať karta každej z nich. Na presun medzi konverzáciami stačí klikať na jednotlivé karty.)

 • Ak chcete obmedziť zobrazenie každej konverzácie na karte na jeden riadok, vyberte možnosť Zobraziť na kartách iba jeden riadok.

 • Ak chcete, aby si Lync zapamätal, ktoré konverzácie sú v zobrazení na kartách pri každom odhlásení, a automaticky toto zobrazenie obnovil pri ďalšom prihlásení, začiarknite možnosť Po prihlásení do Lyncu znova otvoriť moje konverzácie.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť, štýl alebo farbu písma v okamžitých správach, ktoré odosielate, kliknite na položku Zmeniť písmo a vyberte požadované nastavenia v dialógovom okne. Ak chcete použiť tieto predvoľby na okamžité správy, ktoré prijímate, začiarknite políčko Použiť nastavenia na prichádzajúce správy.

Výber možností, ktoré môžu pomôcť vylepšiť Lync

Ak vaša organizácia túto funkciu zapla, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, váš počítač alebo zariadenie bude automaticky odosielať spoločnosti Microsoft informácie o spôsobe používania určitých produktov. Informácie z vášho počítača v spojení s ďalšími údajmi programu CEIP pomáhajú spoločnosti Microsoft pri riešení problémov a zdokonaľovaní produktov a funkcií, ktoré zákazníci najčastejšie používajú. Ďalšie informácie o programe CEIP nájdete v téme Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

 • Ak sa chcete zúčastniť programu CEIP, otvorte okno Všeobecné možnosti a vyberte položku Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Môžete sa tiež rozhodnúť automaticky odosielať informácie o chybách do spoločnosti Microsoft, konkrétne informácie o problémoch pri prihlasovaní do Lyncu a problémoch s pripojením počas schôdzí cez Lync. Tieto informácie nám pomáhajú odhaliť základnú príčinu problému.

 • Ak chcete prispievať informáciami o chybách pri prihlasovaní a počas schôdzí cez Lync, v okne všeobecných možností vyberte možnosť Automaticky odosielať informácie z programu zlepšovania Lyncu do spoločnosti Microsoft.

Nastavenie možností zapisovania do denníka, aby tímu podpory pomohli vyriešiť problémy

Systémové denníky sa niekedy využívajú na analýzu problémov v systéme. Pracovníci tímu technickej podpory vás môžu príležitostne požiadať o zhromaždenie denníkov na pomoc pri riešení problémov. Ak to od vás nikto nežiada, zvyčajne sa týmito možnosťami nemusíte zaoberať. Ak dostanete žiadosť o zmenu alebo potvrdenie nastavení zapisovania do denníka, postupujte takto:

 • Otvorte okno Všeobecné možnosti a podľa pokynov vášho tímu technickej podpory vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Zapisovanie do denníka v Lyncu úroveň zapisovania do denníka (Úplné, Čiastočné alebo Vypnuté).

 • Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zapnúť aj zapisovanie udalostí pre Lync do denníka vo Windowse na zhromažďovanie informácií o riešení problémov, opäť podľa pokynov tímu technickej podpory.

Ďalšie informácie o používaní zapisovania do denníka v Lyncu nájdete v téme Zapisovanie do denníka v Lyncu.

Nastavenie možnosti okna aplikácie

Keď v Lyncu kliknete na tlačidlo Zavrieť ( X) v pravom hornom rohu hlavného okna, Lync zostane spustený a budete prijímať oznámenia o prichádzajúcich hovoroch alebo správach. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť sa okno Lyncu minimalizuje na ikonu na paneli úloh (predvolené nastavenie). Ak chcete, aby sa okno Lyncu minimalizovalo do oblasti oznámení (úplne vpravo na paneli úloh) namiesto na panel úloh, začiarknite políčko v časti Okno aplikácie.

 • Otvorte okno Všeobecné možnosti a v časti Okno aplikácie vyberte možnosť Minimalizovať do oblasti oznámení namiesto na panel úloh.

 • Kliknite na položku Súbor (z ponuky alebo zo šípky rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Možnosti), kliknite na položku Skončiť a znova sa prihláste do Lyncu, aby sa toto nastavenie prejavilo. Teraz je možné vykonať nasledujúce akcie s týmito výsledkami:

  • Ak chcete okno Lyncu minimalizovať na panel úloh, kliknite v pravom hornom rohu na tlačidlo Minimalizovať.

  • Ak chcete okno Lyncu minimalizovať do oblasti oznámení, kliknite na tlačidlo Zavrieť (X) v pravom hornom rohu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×