Nastavenie všeobecných možností

Výberom možností môžete zadať nastavenia hovorov a schôdzí, zobraziť alebo skryť obrázky a určiť ďalšie celkové nastavenia. V závislosti od spôsobu nastavenia Lyncu vašou organizáciou môžu byť niektoré možnosti vypnuté. Ďalšie informácie získate od tímu technickej podpory.

Poznámka:  Tento článok sa vzťahuje na služby Office 365 prevádzkované spoločnosťou 21Vianet v Číne.

Obsah tohto článku

Hovory a schôdze

Zadajte svoje mobilné číslo s predvoľbou krajiny alebo oblasti. Ak sa Lyncu nepodarí použiť na zvukový hovor alebo videohovor Wi-Fi ani mobilnú dátovú sieť, zavolá vám späť na toto číslo a pripojí vás k zvukovej časti hovoru cez Lync.

Pri prvom prihlásení do Lyncu 2013 pre Android sa zobrazia pokyny na konfiguráciu vášho telefónneho čísla. Môžete ho aktualizovať takto:

  1. Na obrazovke Lyncu ťuknite v mobilnom zariadení na tlačidlo Ponuka a potom ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite na položku Hovory a schôdze a zadajte svoje mobilné telefónne číslo vrátane predvoľby krajiny alebo oblasti.

Vyžadovanie Wi-Fi pre VoIP

Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie Wi-Fi pre možnosti VoIP.

Exchange

Predvolene je možnosť poverení Exchange zapnutá, aby sa v Lyncu zobrazovali všetky informácie o schôdzach a hlasovej schránke.

Nastavenie Exchange vám umožňuje zadať poverenia, ak sú poverenia Exchange odlišné od nastavení Lyncu. Ak sú rovnaké, ponechajte ho nastavené na možnosť ZAPNUTÉ. Poverenia Exchange potrebujete na zobrazenie schôdzí a hlasovej schránky.

Nastavenia servera HTTP Proxy sú potrebné, ak má sieť vašej organizácie server proxy vyžadujúci nastavenie poverení. Tieto informácie treba zadať, aby ste sa mohli prihlásiť a používať aplikáciu v sieti Wi-Fi vašej organizácie.

Zobrazenie a skrytie obrázkov

Začiarknutím tohto políčka alebo zrušením jeho začiarknutia môžete zobraziť alebo skryť obrázky kontaktov.

Keď je táto možnosť vypnutá, obrázky sa nesťahujú ani nezobrazujú.

Ikona stavového riadka

Začiarknutím tohto políčka alebo zrušením jeho začiarknutia môžete zapnúť alebo vypnúť ikonu stavového riadka pre Lync.

Zvuk a vibrovanie

Zvuk a vibrovanie pre Lync môžete vypnúť alebo môžete použiť nastavenia zvuku zariadenia.

TTY

Režim textového telefónu (TTY) sa používa na odosielanie textu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu upraveného zvuku musí byť k mobilnému zariadeniu pripojené zariadenie TTY, inak sa môže znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru tiež môže spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

Predvolene je režim TTY vypnutý. Zapnete ho posunutím prsta na položku ZAPNUTÉ.

Pomocník a ďalšie informácie

  • Ak chcete zobraziť témy Pomocníka a ste prihlásení do Lyncu, ťuknite v zariadení na tlačidlo Ponuka a potom ťuknite na položku Pomocník.

  • Ak chcete zobraziť podrobnosti o produkte, podmienky používania, informácie o ochrane osobných údajov a upozornenia tretích strán týkajúce sa produktu, ťuknite v zariadení na tlačidlo Ponuka a potom ťuknite na položky Možnosti > Informácie.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×