Nastavenie všeobecných možností

V tomto článku sa popisuje okno možností Všeobecné, kde môžete nastaviť formátovanie okamžitých správ a vybrať iné všeobecné nastavenia Lyncu.

Nastavenie predvolieb okna konverzácie

Keď otvoríte okno možností Všeobecné, podľa možností vybratých v časti Okno konverzácie sa bude vo vašich okamžitých správach zobrazovať text a emotikony. Tieto nastavenia budú platiť bez ohľadu na to, či sa budú všetky vaše konverzácie zobrazovať v jednom alebo viacerých oknách, alebo či Lync zachová obrazovku konverzácie medzi jednotlivými reláciami výmeny.

 • Ak chcete, aby sa v okamžitých správach zobrazovali emotikony, začiarknite políčko Zobrazovať emotikony v správach. Ak chcete, aby sa namiesto emotikonov zobrazovali ich typografické ekvivalenty, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 • Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť písma, štýl alebo farbu svojich odosielaných okamžitých správ, kliknite na tlačidlo Zmeniť písmo a v dialógovom okne vyberte jednotlivé možnosti. Ak chcete tieto predvoľby písma nastaviť aj v prijímaných okamžitých správach, začiarknite políčko Použiť nastavenia na prichádzajúce správy.

Možnosti zobrazenia konverzácií na kartách v Lyncu vám umožňujú sledovať naraz niekoľko konverzácií cez okamžité správy. Ak máte naraz spustené viaceré konverzácie, v ľavom hornom rohu okna konverzácie sa pre každú z nich bude zobrazovať karta. Jednoducho klikajte na karty a presúvajte sa medzi konverzáciami.

 • Ak chcete povoliť konverzáciu na kartách, začiarknite políčko Povoliť konverzácie na kartách.

 • Ak chcete obmedziť zobrazenie každej konverzácie na karte na jeden riadok, začiarknite políčko Zobraziť na kartách iba jeden riadok.

 • Ak chcete, aby si Lync zapamätal, ktoré konverzácie sú v zobrazení kariet pri každom odhlásení, a automaticky toto zobrazenie obnovil pri ďalšom prihlásení, začiarknite políčko Po prihlásení do Lyncu znova otvoriť moje konverzácie.

Výber možností, ktoré môžu pomôcť vylepšiť Lync

Ak vaša organizácia túto funkciu povolila, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť, váš počítač alebo vaše zariadenie automaticky odošle spoločnosti Microsoft informácie o spôsobe používania určitých produktov. Informácie z vášho počítača v spojení s ďalšími údajmi programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov pomáhajú spoločnosti Microsoft pri riešení problémov a zdokonaľovaní produktov a funkcií, ktoré zákazníci najčastejšie používajú. Ďalšie informácie o programe CEIP nájdete v téme Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Ak sa chcete zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP), v časti Pomôžte nám zlepšiť sa začiarknite políčko Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Môžete sa tiež rozhodnúť automaticky odosielať informácie o chybách do spoločnosti Microsoft, konkrétne informácie o problémoch pri prihlasovaní do Lyncu a problémoch s pripojením počas schôdzí cez Lync. Tieto informácie nám pomáhajú odhaliť základnú príčinu problému.

 • Ak chcete prispievať informáciami o chybách pri prihlasovaní a počas schôdzí cez Lync, v okne všeobecných možností vyberte možnosť Automaticky odosielať informácie z programu zlepšovania Lyncu do spoločnosti Microsoft.

Nastavenie možností zapisovania do denníka, aby tímu podpory pomohli vyriešiť problémy

Systémové denníky sa niekedy využívajú na analýzu problémov v systéme. Pracovníci tímu technickej podpory na vašom pracovisku vás môžu príležitostne požiadať o zhromaždenie denníkov na pomoc pri riešení problémov. Ak to od vás pracovníci podpory nevyžadujú, zvyčajne sa týmito možnosťami nemusíte zaoberať. Ak sa zobrazí žiadosť o zmenu alebo potvrdenie nastavení zapisovania do denníka, v časti Umožnite tímu podpory pomôcť vám urobte požadované zmeny.

 • Na zmenu úrovne zapisovania do denníka vyberte v zozname Zapisovanie do denníka v Lyncu úroveň Úplné, Obmedzené alebo Vypnuté.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zapisovanie udalostí do denníka Windowsu, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zapnúť aj zapisovanie udalostí pre Lync do denníka vo Windowse na zhromažďovanie informácií o riešení problémov.

Informácie o tom, ako nájsť súbory denníka Lyncu a denníky udalostí Windowsu, nájdete v článku Ďalšie informácie o zapisovaní do denníka v Lyncu.

Nastavenie možnosti okna aplikácie

Keď v Lyncu kliknete na tlačidlo Zavrieť (X) v pravom hornom rohu hlavného okna, Lync bude naďalej spustený, aby ste mohli prijímať upozornenia o prichádzajúcich hovoroch alebo správach. V predvolenom nastavení sa kliknutím na tlačidlo Zavrieť Lync minimalizuje na panel úloh. Ak chcete, aby sa okno Lyncu minimalizovalo radšej do oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh, začiarknite políčko v časti Okno aplikácie.

 1. V časti Okno aplikácie začiarknite políčko Minimalizovať do oblasti oznámení namiesto na panel úloh.

 2. V hlavnom okne Lyncu kliknite na ponuku Možnosti, potom na položky Súbor a Skončiť a potom sa opäť prihláste do Lyncu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×