Nastavenie všeobecných možností

Všeobecné možnosti slúžia na nastavenie formátovania všetkých okamžitých správ a zadanie ďalších všeobecných nastavení komunikačného softvéru Microsoft Lync Online.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie všeobecných možností

V hlavnom okne programu Lync môžete otvoriť okno s možnosťami Všeobecné jedným z týchto spôsobov:

 • Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Všeobecné.

 • Vedľa tlačidla Možnosti kliknite na šípku Zobraziť ponuku a potom kliknite na položky Nástroje, Možnosti a Všeobecné.

Na začiatok stránky

Nastavenie formátu okamžitých správ

Pomocou všeobecných možností v časti Okamžité správy sa určuje, ako sa zobrazuje text v okne odosielania okamžitých správ. Môžete vybrať, aby sa v správach zobrazovali grafické emotikony, keď zadáte určité kombinácie klávesov, napríklad:

: )

Ak zvolíte zobrazovanie emotikonov, po zadaní tejto kombinácie klávesov sa v okne konverzácie zobrazí emotikon usmiatej tváre. Výberom možnosti striedavého tieňovania pozadia môžete ľahko rozlišovať príspevky jednotlivých strán v rámci konverzácie vedenej formou okamžitých správ.

Nastavenia zadané v dialógovom okne Zmena písma sa vzťahujú iba na text, ktorý napíšete v okamžitých správach.

Nastavenie formátu okamžitých správ

 • Otvorte okno všeobecných možností a vykonajte ľubovoľné z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete v okamžitých správach zobrazovať emotikony, v časti Okamžité správy začiarknite políčko Zobrazovať emotikony v okamžitých správach. Ak políčko ponecháte nezačiarknuté, namiesto emotikonov sa budú zobrazovať ich typografické ekvivalenty.

  • Ak chcete použiť iné tieňovanie pozadia v prípade, že sa zmení autor, začiarknite políčko Použiť striedavé farby pozadia pre správy v rámci konverzácie.

  • Ak chcete zmeniť písmo textu zadávaného v okamžitých správach, kliknite na tlačidlo Zmeniť písmo. V dialógovom okne Zmena písma vyberte písmo, štýl, veľkosť, efekty písma, farbu alebo skript a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností jazyka

Ak máte nainštalované viaceré jazykové verzie programu Lync Online, v časti Jazyk môžete vybrať požadovaný jazyk.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností kvality

Ak vaša organizácia povolila túto možnosť, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť, váš počítač alebo zariadenie automaticky odošle spoločnosti Microsoft informácie o spôsobe používania určitých produktov. Informácie z vášho počítača v spojení s ďalšími údajmi programu CEIP pomáhajú spoločnosti Microsoft pri riešení problémov a zdokonaľovaní produktov a funkcií, ktoré zákazníci najčastejšie používajú.

 • Ak sa chcete zúčastniť programu CEIP, otvorte okno všeobecných možností a začiarknite políčko Umožniť spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o používaní programu Lync.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností zapisovania do denníka

Denníky využívajú správcovia systému na zhromažďovanie, analýzu a ukladanie údajov. Správca systému vás môže pri riešení problému požiadať, aby ste zapli niektorú z nasledujúcich dvoch možností zapisovania do denníka. Ak vás o to nepožiada, nemusíte sa týmito možnosťami zaoberať.

 • Otvorte okno všeobecných možností a podľa pokynov správcu systému začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Zapnúť zapisovanie do denníka v programe Lync a Zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows pre program Lync.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×