Výberom možností môžete zadať nastavenia hovorov, schôdzí, kontaktov, zjednodušenia ovládania a celkové nastavenia, ako je napríklad Pomocník. V závislosti od nastavenia organizácie môžu byť niektoré možnosti vypnuté. Ďalšie informácie získate od tímu technickej podpory.

Poznámka:  Tento článok sa vzťahuje na služby Office 365 prevádzkované spoločnosťou 21Vianet v Číne.

Obsah tohto článku

Hovory a schôdze

Telefónne číslo

Zadajte svoje číslo mobilného telefónu spolu s predvoľbou krajiny a oblasti. Keď na pripojenie k schôdzi nebude k dispozícii Wi-Fi sieť alebo dátová sieť a v svojom iPade máte SIM kartu, Lync vám zavolá späť na toto číslo a pripojí vás k zvukovej časti hovoru cez Lync.

  1. Ťuknutím na prvú ikonu zľava prejdite na obrazovku O mne. Na obrazovke O mne ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite v časti Hovory a schôdze na položku Telefónne číslo a zadajte svoje mobilné telefónne číslo vrátane predvoľby krajiny a oblasti.

Vyžadovanie Wi-Fi pre VoIP, hlas, obsah schôdze

Ak má váš iPad mobilné dátové pripojenie, môžete určiť, či chcete uskutočňovať zvukové hovory a videohovory cez Lync a zdieľať obsah schôdzí len s použitím Wi-Fi, alebo používať mobilné dátové pripojenie v prípadoch, keď nie ste pripojení k Wi-Fi. Informácie o predvolených a alternatívnych nastaveniach nájdete v téme Úprava nastavení používania údajov.

Moje poverenia

V predvolenom nastavení je možnosť Moje poverenia zapnutá, aby sa v Lyncu zobrazovali všetky informácie o schôdzach a hlasovej schránke.

Nastavenie Exchange vám umožňuje zadať poverenia, ak sú poverenia Exchange oddelené od nastavení Lyncu. Ak sú rovnaké, ponechajte prepínač Použiť poverenia Lyncu nastavený na možnosť ZAP. Poverenia Exchange potrebujete na zobrazenie schôdzí a hlasovej schránky.

Nastavenia servera HTTP Proxy sú potrebné, ak má podniková sieť server proxy vyžadujúci nastavenie poverení. Tieto informácie budete musieť zadať, aby ste sa mohli prihlásiť a používať aplikáciu v podnikovej Wi-Fi.

Kontakty

Fotografie

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť obrázky kontaktov, ťuknite na možnosť ZAP alebo VYP.

Zjednodušenie ovládania

TTY

Režim textového telefónu (TTY) sa používa na odosielanie textu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu zmeneného zvuku je zariadenie TTY potrebné pripojiť k iPadu, inak sa môže znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru tiež môže spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

Podľa predvoleného nastavenia je režim TTY vypnutý. Zapnete ho ťuknutím na položku ZAPNUTÉ.

Iné

Pomocník

Ťuknutím na položku Pomocník zobrazíte témy a videá Pomocníka.

Informácie

  1. Ťuknite na položku Moje informácie a potom ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite v časti Iné na položku Informácie. Zobrazia sa informácie o verzii, podmienky používania a vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×