NETWORKDAYS.INTL (funkcia)

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvoma dátumami s použitím parametrov určujúcich, ktoré dni sú víkendové a koľko ich je. Víkendové dni a dni určené ako sviatky sa nepovažujú za pracovné dni.

Syntax

NETWORKDAYS.INTL(počiatočný_dátum;koncový_dátum;[víkend];[sviatky])

Syntax funkcie NETWORKDAYS.INTL obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum a koncový_dátum    Povinné argumenty. Dátumy, pre ktoré sa vypočíta rozdiel. Argument počiatočný_dátum môže byť skorší, rovnaký alebo neskorší ako argument koncový_dátum.

  • Víkend    Voliteľný argument. Určuje dni v týždni, ktoré sú víkendové, a teda nie sú zahrnuté do počtu celých pracovných dní v rozsahu určenom hodnotami argumentov počiatočný_dátum a koncový_dátum. Argument víkend je číslo víkendu alebo reťazec, ktorý určuje, kedy sa víkendy vyskytujú.

    Čísla víkendov označujú nasledovné dni:

Číslo víkendu

Víkendové dni

1 alebo vynechané

sobota, nedeľa

2

nedeľa, pondelok

3

pondelok, utorok

4

utorok, streda

5

streda, štvrtok

6

štvrtok, piatok

7

piatok, sobota

11

len nedeľa

12

len pondelok

13

len utorok

14

len streda

15

len štvrtok

16

len piatok

17

len sobota

Hodnoty reťazcov argumentu víkend majú dĺžku sedem znakov a každý znak v reťazci predstavuje jeden deň v týždni, počnúc pondelkom. Číslo 1 predstavuje deň, ktorý nie je pracovný, a číslo 0 predstavuje pracovný deň. V reťazci sú povolené iba znaky 1 a 0. Reťazec 1111111 vráti vždy hodnotu 0.

Reťazec 0000011 napríklad vráti víkendové dni sobotu a nedeľu.

  • Sviatky    Voliteľný argument. Voliteľná množina jedného alebo viacerých dátumov, ktoré sú vylúčené z kalendára pracovných dní. Argument sviatky je rozsahom buniek s dátumami alebo konštantou poľa poradových hodnôt, ktoré predstavujú tieto dátumy. Poradie dátumov alebo poradové hodnoty sviatočných dní sú ľubovoľné.

Poznámky

  • Ak je dátum v argumente počiatočný_dátum neskorší ako dátum v argumente koncový_dátum, vrátená hodnota bude záporná a bude predstavovať počet celých pracovných dní.

  • Ak je start_date mimo rozsahu pre aktuálnu základnú hodnotu dátumu, NETWORKDAYS. Funkcia INTL vráti #NUM. .

  • Ak je end_date mimo rozsahu pre aktuálnu základnú hodnotu dátumu, NETWORKDAYS. Funkcia INTL vráti #NUM. .

  • Ak je reťazec víkendu neplatnej dĺžky alebo obsahuje neplatné znaky, NETWORKDAYS. Funkcia INTL vráti #VALUE. .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;1;1);DATE(2006;1;31))

Výsledok je 22 budúcich pracovných dní. Funkcia z celkového počtu 31 dní medzi dvoma dátumami odpočíta 9 víkendových dní (5 sobôt a 4 nedele). Sobota a nedeľa sa predvolene považujú za dni pracovného pokoja.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;2;28);DATE(2006;1;31))

Výsledok je -21, teda 21 pracovných dní v minulom období.

-21

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;1;1);DATE(2006;2;1);7;{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Výsledky v 22 budúcich pracovných dňoch sutracting 10 pracovných dní (4 piatku, 4 soboty, 2 dni voľna) z 32 dní od januára 1 2006 do februára 1 2006. Používa 7 argument pre víkend, ktorý je piatok a Sobota. V tomto časovom období sú k dispozícii aj dve dni voľna.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;1;1);DATE(2006;2;1);"0010001";{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Výsledok je 22 budúcich pracovných dní. Použité je rovnaké časové obdobie ako v predchádzajúcom príklade, za víkendové dni sa však považujú nedeľa a streda.

20

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×