Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii normálneho rozdelenia pre zadanú strednú hodnotu a smerodajnú odchýlku.

Syntax

NORM.INV(pravdepodobnosť;stred;smerodajná_odch)

Syntax funkcie NORM.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť zodpovedajúca normálnemu rozdeleniu.

  • Stred     Povinný argument. Aritmetický priemer rozdelenia.

  • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka rozdelenia.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia NORM. Funkcia INV vráti #VALUE! .

  • Ak je pravdepodobnosť <= 0 alebo >= 1, NORM. Funkcia INV vráti #NUM! .

  • Ak standard_dev ≤ 0, funkcia NORM. Funkcia INV vráti #NUM! .

  • Ak stredná_hodnota = 0 a smerodajná_odchýlka = 1, funkcia NORM.INV použije štandardné normálne rozdelenie (pozrite pomocníka k funkcii NORMS.INV).

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia NORM.INV hodnotu x podľa vzorca NORM.DIST(x, stred, smerodajná_odch, TRUE) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie NORM.INV závisí od presnosti funkcie NORM.DIST.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,908789

Pravdepodobnosť zodpovedajúca normálnemu rozdeleniu

40

Aritmetický priemer rozdelenia

1,5

Smerodajná odchýlka rozdelenia

Vzorec

Popis

Výsledok

=NORM.INV(A2;A3;A4)

Inverzná funkcia ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii normálneho rozdelenia pri vyššie uvedených podmienkach

42,000002

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×