Nové funkcie v Exceli 2013

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o rozdieloch.

Kliknutím na ľubovoľný názov funkcie v nasledujúcom zozname zobrazíte podrobné informácie o danej funkcii.

Názov funkcie

Typ a popis

ACOT (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla

ACOTH (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla

ARABIC (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Konvertuje rímske číslo na arabské číslo

BASE (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)

BINOM.DIST.RANGE (funkcia)

<c0>Štatistická:</c0>    Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia

BITAND (funkcia)

Inžinierstva    Vráti bitový operátor AND dvoch čísel

BITLSHIFT (funkcia)

Inžinierstva    Vráti číslo hodnoty posunuté doľava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITOR (funkcia)

Inžinierstva    Vráti bitový operátor OR dvoch čísel

BITRSHIFT (funkcia)

Inžinierstva    Vráti číslo hodnoty posunuté doprava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITXOR (funkcia)

Inžinierstva    Vráti bitový operátor Exclusive Or dvoch čísel

CEILING.MATH (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

COMBINA (funkcia)

Matematická a trigonometrická:   
Vráti počet kombinácií s opakovaniami pre daný počet položiek

COT (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COTH (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti hodnotu kotangensu uhla

CSC (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti kosekans uhla

CSCH (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti hyperbolický kosekans uhla

DAYS (funkcia)

<c0>Dátum a čas:</c0>    Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

DECIMAL (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo

ENCODEURL (funkcia)

Web    Vráti reťazec zakódovanej URL adresy

FILTERXML (funkcia)

<c0>Webová:</c0>    Vráti určité údaje z obsahu XML s použitím zadaného výrazu XPath

FLOOR.MATH (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

FORMULATEXT (funkcia)

<c0>Vyhľadávacia a referenčná:</c0>    Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu

GAMMA (funkcia)

<c0>Štatistická:</c0>    Vráti hodnotu funkcie Gamma

GAUSS (funkcia)

<c0>Štatistická:</c0>    Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie

IFNA (funkcia)

<c0>Logická:</c0>    Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu

IMCOSH (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla

IMCOT (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla

IMCSC (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla

IMCSCH (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla

IMSEC (funkcia)

<c0>Technická:</c0>    Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla

IMSECH (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla

IMSINH (funkcia)

Inžinierstva    Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla

IMTAN (funkcia)

<c0>Technická:</c0>    Vráti hodnotu tangensu komplexného čísla

ISFORMULA (funkcia)

Informácie    Vráti hodnotu TRUE, ak ide o odkaz na bunku obsahujúcu vzorec

ISOWEEKNUM (funkcia)

<c0>Dátum a čas:</c0>    Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO

MUNIT (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu

NUMBERVALUE (funkcia)

Text    Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

PDURATION (funkcia)

Finančné    Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície

PERMUTATIONA (funkcia)

<c0>Štatistická:</c0>    Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov

PHI (funkcia)

<c0>Štatistická:</c0>    Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie

RRI (funkcia)

<c0>Finančná:</c0>    Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície

SEC (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti sekans uhla

SECH (funkcia)

<c0>Matematická a trigonometrická:</c0>    Vráti hyperbolický sekans uhla

SHEET (funkcia)

Informácie    Vráti číslo odkazovaného hárka

SHEETS (funkcia)

<c0>Informačná:</c0>    Vráti počet hárkov v odkaze

SKEW.P (funkcia)

<c0>Štatistická:</c0>    Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty

UNICHAR (funkcia)

Text    Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

UNICODE (funkcia)

<c0>Textová:</c0>    Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

WEBSERVICE (funkcia)

<c0>Webová:</c0>    Vráti údaje z webovej služby.

XOR (funkcia)

<c0>Logická:</c0>    Vráti logickú exkluzívnu hodnotu OR všetkých argumentov

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×